Ekonomi.

2017-11-13 13:26
Finansinspektionens generaldirektör Erik Thedéen. Bild: Henrik Montgomery/TT
Finansinspektionens generaldirektör Erik Thedéen.

Skärpt amorteringskrav föreslås av FI

Myndigheten lägger fram det omtvistade förslaget - så blir reglerna.

Att Finansinspektionen vill ha ett skärpt amorteringskrav har varit känt sedan en tid tillbaka. Förslaget har varit ute på remiss, och mötts av både positiv och negativ kritik.


Prenumerera på Dagens ETC:s nyhetsbrev

 

Och på tisdagen la alltså myndigheten fram ett skarpt förslag, som ska börja gälla den 1 mars nästa år. Enligt detta ska hushåll med höga skuldkvoter amortera mer.

Rent konkret innebär det att bolån som överstiger 4,5 gånger låntagarens bruttoinkomst ska amorteras med minst 1 procent årligen. Kravet gäller nya bolånetagare, utöver det redan befintliga amorteringskravet.

"Öka de svenska hushållens motståndskraft" 

Det nuvarande amorterignskravet infördes den 1 juni 2016. Regleringen innebär att hushåll som lånat över 70 procent av bostadens värde ska amortera 2 procent varje år. För hushåll med en belåningsgrad på 50-70 procent är amorteringssatsen 1 procent årligen. Under belåningsgraden 50 procent finns inget krav.

Det skärpta förslaget riktar sig alltså till nya bolånetagare, som tar lån över 4,5 gånger sin egen bruttoinkomst.

"Syftet med regleringen är att öka de svenska hushållens motståndskraft mot makroekonomiska störningar", skriver Finansinspektionen i ett uttalande.