Ekonomi.

2018-02-04 18:02
Sex timmar om dagen på jobbet är det som gäller för Stina Karlman och hennes kollegor på socialtjänsteni Sundsvall. Efter ett lyckat försök permanentas arbetstidsmodellen samtidigt som förkortad arbetstid införs på fler arbetsplatser inom förvaltningen. Foto: Thomas Ekenberg
Sex timmar om dagen på jobbet är det som gäller för Stina Karlman och hennes kollegor på socialtjänsteni Sundsvall. Efter ett lyckat försök permanentas arbetstidsmodellen samtidigt som förkortad arbetstid införs på fler arbetsplatser inom förvaltningen.

Sextimmarsdag gör succé i Sundsvall

Försöket med sex timmars arbetsdag inom socialtjänsten i Sundsvall blev en succé. Nu införs modellen på fler arbetsplatser i kommunen.

– Det här är en förutsättning för att jag ska kunna göra ett bra jobb, säger socialsekreterare Stina Karlman.

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på !
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

39 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

139 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje månad. Avsluta när du vill.

Stina Karlman arbetar på en av de tre utredningsgrupper inom socialtjänsten i Sundsvall som under ett år har prövat en modell med sex timmars arbetstid. Ett försök som nu har permanentats.

– Det är en bra förmån. Vi har ett krävande jobb där det är svårt att vara effektiv i åtta timmar. Men nu känner jag att jag har mer ork och orkar vara fokuserad hela dagen. Jag är mer effektiv nu när jag jobbar sex timmar än tidigare, säger hon.

En krislösning

För att förstå skillnaden måste vi backa tillbaka drygt ett år. Socialtjänstens individ- och familjeomsorg i Sundsvall är i kris. Som många andra kommuner i landet har man svårt att behålla sina medarbetare. Stress, sjukskrivningar och uppsägningar präglar organisationen. Inom utredargruppen för barn och unga har 20 av 30 anställda slutat under 2015 och första halvan av 2016.

Medarbetarna har tidigare lagt fram förslag på kortare arbetstid med bibehållen lön, något som förvaltningsledningen nu var villig att pröva. Följden blev ett ettårigt försök som omfattar tre utredningsgrupper, barn, ungdom och vuxenstöd, och drog igång under hösten 2016.

– Vi ville göra jobbet mer attraktivt, skapa en bättre arbetsmiljö och få en bättre stabilitet i verksamheten, förklarar enhetschefen Eva Leijon som ledde försöket.

Tydlig förbättring

I dag är arbetsklimatet ett annat. Det sjunkande Titanic, som en av medarbetarna målade beskrev arbetsplatsen, flyter igen.

Sjukskrivningarna har gått ner och andelen utredningar som inte görs inom lagstadgad tid har minskat rejält (17 procent vid den senaste mätningen jämfört med 49 innan arbetstiden kortades).

Stina Karlman och hennes kollegor har nu schemalagd arbetstid i två olika pass, antingen 8-15 eller 10–17. Och ledningen är noga med att påpeka att arbetstiden fortfarande är åtta timmar, men där sex timmar är schemalagda och resterande två timmar ska användas fritt för reflektion, återhämtning och fortbildning.

– När jag träffar klienterna så måste jag vara professionell. Det finns inte utrymme för mina egna känslor. Samtidigt måste jag hantera de ibland jobbiga och svåra samtalen, och det fick jag tidigare reflektera över på kvällarna utanför arbetstid. Nu har jag två timmar för återhämtning. Det är förstås ofrånkomligt att ta med sig jobbet hem. Men jag vaknar inte på nätterna längre.

Stina Karlman är småbarnsförälder och den kortare arbetstiden innebär att hon kan hämta tidigare från dagis och hinner tillbringa mer tid med sina barn. Samtidigt påpekar hon att känslor och reflektion är en viktig del av jobbet.

– Mycket är jobbigt att se men slutar man att känna blir det svårare att sätta sig in i andra människors situation. Jag kan inte ta på mig en rustning och stänga av känslorna, då gör jag inget bra jobb.

Sprids till fler

Socialtjänstens högsta chef, socialdirektör Silvia Sandin Viberg, är positiv till arbetstidsmodellen och har givit grönt ljus att införa den på fler arbetsplatser inom förvaltningen. Det handlar dels om fler enheter inom individ- och familjeomsorgen, men också bland vårdpersonal och inom äldreomsorgen.

– Det är ingen fyrkantig modell som bara kan lyftas in på olika arbetsplatser utan det här kräver att vi tittar på hur vi organiserar arbetet och vilka konsekvenser en förkortad arbetsplatsförlagd arbetstid får, säger hon.