Ekonomi.

2020-12-14 10:55
Bild: Shutterstock
Puffetikett
Dagens ETC

Så undviker du farliga kemikalier i julklapparna

Kemikalier finns i allt, inklusive i julklapparna vi ger och får. Men det finns sätt att undvika de allra värsta bovarna.

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på Dagens ETC!
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

39 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

139 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje månad. Avsluta när du vill.

Christina Rudén, professor vid Institutionen för miljövetenskap vid Stockholms universitet, säger att det är svårt att säga exakt hur stort problemet med potentiellt farliga kemikalieblandningar är och hur mycket man ska oroa sig för det när man köper julklappar. Det är också skillnad mellan prylar och prylar.

– Det som är definierat som leksaker har strängare lagstiftning vad gäller kemikalier inom EU. Här finns alltså regler om att leksaker inte får innehålla farliga ämnen som kan släppa till barnen.

De reglerna skärptes 2013, så leksaker som har gjorts sedan dess ska vara bättre än de äldre. För att veta att leksakerna följer reglerna kan man titta efter en CE-märkning, som helt enkelt innebär att produkten följer den lagstiftning som finns.

Allt är inte leksaker

Produkterna fyller inte alltid lagstiftningens krav, säger Christina Rudén.

– Nej, leksaker har varit en sådan grupp där det ofta förekommer kemikalier som inte ska finnas där. Men det är omöjligt för konsumenten att ta reda på, för att få fram det måste Kemikalieinspektionen göra analyser.

Värt att hålla koll på när man köper julklappar till barn är också att inte allting barn tycker om räknas som leksaker.

– Det finns andra prylar som barn använder som inte räknas som leksaker, vilket innebär att de strängare reglerna inte gäller.

Hur stränga är reglerna där?

– Det ska inte finnas några särskilt farliga ämnen i produkter vi använder, men det är samtidigt bara 200 ämnen som räknas som särskilt farliga. Reglerna är starkare för leksaker än för annat eftersom barn är särskilt känsliga, men ett av grundproblemen för oss konsumenter är att oavsett om det är leksaker eller inte finns inga innehållsförteckningar på mycket av det vi köper. Vi vet till exempel inte vad en ny soffa har behandlats med.

Finns det något bra sätt att se om en julklapp man funderar på är säker?

– Miljömärkningar ger en bra vägledning, men de finns inte för alla typer av varor. Annars är det bra att köpa så lite saker som möjligt och att köpa begagnat. Kanske köpa upplevelser i stället för prylar. Vi har så mycket saker och omsätter dem fort, och alla saker innehåller kemikalier på ett eller annat sätt. Kemikalieexponeringen faller tillbaka på hela vårt konsumtionsmönster.

7 tips för att undvika farliga kemikalier i julklapparna

Köp begagnat eller tvätta nya textilier innan de används

Bild: Shutterstock

Studier som gjordes för flera år sedan visade att barn som ofta hade begagnade kläder var mindre allergiska, eventuellt för att många av kemikalierna hade tvättats ut. Tvätta alltid nya textilier innan de används första gången.

Importera inte själv

De regler och märkningar som finns i Sverige följer EU-lagstiftning. Om du köper saker utanför EU genom internet kan det vara svårare att hålla koll på dem. Man blir direktimportör utan en mellanhand som garanterar att varorna uppfyller kraven. Här kan det också finnas brandrisk om man till exempel köper billiga elektronikprylar med låg kvalitet.

Ge bort en upplevelse

Bild: Shutterstock

Man kan fundera över att ge bort upplevelser i stället för prylar och göra någonting kul ihop, kanske ute i naturen. Kemikalier finns i allting – det spelar ingen roll vad du köper för sak, det allra mesta innehåller kemikalier på ett eller annat sätt.

Håll koll på leksakernas märkning

CE-märkningen berättar att leksaken följer den lagstiftning som finns inom EU, men det är också värt att titta på åldersmärkningen. Barn i olika åldrar leker med leksaker på olika sätt, vilket kraven kan anpassas efter.

Håll koll på ny elektronik

Bild: Shutterstock

Elektronikprylar kan avge extra mycket kemikalier när de är nya, så man brukar säga att det är viktigt att vädra bra när man börjar använda ny elektronik.

Undvik starka lukter

Undvik saker som luktar starkt. Det kan vara att de avger kemikalier, men också att parfymerade produkter kan vara allergiframkallande. Det finns även leksaker som avger kemikalier, där bör man vara försiktig.

Minska mängden prylar

Om man tänker att allting vi har i hemmet innehåller kemikalier så påverkar ju den totala mängden prylar hur mycket kemikalier vi utsätts för. Vi har ofta väldigt mycket saker i våra hem, det leder oundvikligen till att vi utsätter oss själva för många olika kemikalier.