Ekonomi.

2017-11-02 00:30
Lauri Finér, rådgivare i skattefrågor hos Socialdemokraterna.  Bild: Privat
Lauri Finér, rådgivare i skattefrågor hos Socialdemokraterna. 

Så ska finska socialdemokraterna stoppa skatteflykten

Även i Finland pågår arbetet mot skatteflykt, hundratals miljoner euro tros försvinna årligen i landet. Socialdemokraterna har tröttnat på den borgerliga regeringens passivitet och satt ihop en egen handlingsplan mot skatteflykt.

De finska socialdemokraterna har satt ihop en handlingsplan för att göra aggressiv skatteplanering olaglig – och göra olaglig skatteflykt omöjlig.

Lauri Finér är rådgivare i skattefrågor hos Socialdemokraterna och har tidigare jobbat på finska skatteverket, och även på organisationen Finnwatch som jobbat bland annat mot skatteflykt. Han tycker att den borgerliga regeringen i Finland inte gjort tillräckligt i frågan, trots att nya EU-regler kommer att tvinga Finland att skärpa sina regler senast nästa år.


BRA JOURNALISTIK ÄR INTE GRATIS

Gillar du det vi gör?
Swisha en peng till: 123 401 876 8


– De har inte lagt ett enda lagförslag till riksdagen ännu, vi vet inte vad det gör. Så vi la fram de här idéerna för hur reglerna kan implementeras på ett sätt som effektivt kan stävja skatteplanering, säger han.

EU-direktivet antogs 2016 av ministerrådet och syftar till att skärpa reglerna mot skatteflyktsmetoder ”som direkt inverkar på den inre marknadens funktion”. De ska införlivas i alla medlemsstaters lagstiftningar och börja gälla senast 1 januari 2019.

Sverige inspirerar

En av de konkreta idéerna på den finska listan är inspirerade av hur Sverige har agerat i frågan. Det är regler för företagens avdrag för räntor, som ofta används som ett sätt att få ner skatten inom en koncern.

– Vårt förslag går faktiskt längre än EU-direktivet, och är mer effektivt när det gäller ränteavdragen, säger Lauri Finér.

Ta bort kryphål

De första tio punkterna på den 23 förslag långa listan handlar om hur multinationella företag undviker skatter. De innefattar att implementera internationella regler för försäkringsbolag, som redan finns, och att ta bort kryphål i lagstiftningen för utländska företag, bland mycket annat.

– Det är stora frågor, så alla förslag är viktiga och kompletterar varandra. Men just att få ordning på ränteavdraget är nog det viktigaste förslaget på listan, säger Lauri Finér.

Det finns också en rad områden där de finska lagarna kan skärpas och där EU-kommissionens förslag går längre än nuvarande regler, menar Lauri Finér.

– Det är viktigt att öka insynen för att kunna stoppa den skatteflykt som sker genom att pengar göms undan i skatteparadis, den vet vi inte hur stor den är idag, säger han.

Socialdemokraterna befinner sig i opposition och kan inte förvänta sig att få igenom alla förslagen, men Lauri Finér är hoppfull om att handlingsplanen kommer att påverka åtminstone en del av lagstiftningen.

Handlingsplan mot skatteflykt

Några av förslagen i handlingsplanen mot skatteflykt:

Nationella lagar, till exempel avskaffa ränteavdrag inom företagsgrupper.

Ökad insyn, till exempel att multinationella företag ska deklarera land-för-land, ökade skyldigheter för skattekonsulter att rapportera företag.

En internationell skattepolicy, t.ex. en miniminivå för företagsskatt inom EU.

Mellan 400 miljoner och 1,4 miljarder euro undanhålls årligen från skatt i Finland.