Kommentar / Rebecka Bohlin.

2019-01-10 13:30
Puffetikett
Dagens ETC

Obegripligt att inte Arbetsmiljöverket använde pengarna

”Det är ju en del. Men det är bra grejer, som kan göra skillnad!”

Att inte våra myndigheter lyckas göra verksamhet av riktade Metoo-pengar är högst anmärkningsvärt. Men det förvånar särskilt att inte Arbetsmiljöverket kunde göra en snabb plan för insatser, till exempel massiv information om arbetsgivarens skyldigheter och anställdas rättigheter.

Sexuella trakasserier på en arbetsplats är (även om detta också regleras i diskrimineringslagen som faller under en annan myndighet, Diskrimineringsombudsmannen) i allra högsta grad en arbetsmiljöfråga.

Sverige har som de flesta känner till ett långtgående regelverk, med krav på ett systematiskt arbetsmiljöarbete som en naturlig del i den dagliga verksamheten.


Prenumerera på Dagens ETC:s nyhetsbrev

 

Ett exempel är att arbetsgivaren är skyldig att klargöra att kränkande särbehandling inte accepteras i verksamheten och vidta åtgärder. En policy mot kränkande särbehandling ska upprättas och förankras bland de anställda, den ska diskuteras och alla ska få tycka till.

Skyddsronder ska dessutom genomföras för att upptäcka vilka risker som finns – en sådan kan helt eller delvis inriktas på att upptäcka psykosociala problem, som till exempel förekomsten av sexuella trakasserier.

Detta låter kanske bra på papperet – men hur många företag bryr sig, och vad händer om de inte gör det, kanske du undrar. Jo, Arbetsmiljöverket utövar tillsyn över att reglerna följs. Det innebär att en arbetsplats alltid ska vara beredd på att utsättas för en inspektion. Arbetsmiljöverket kan faktiskt meddela föreläggande och förbud som förenas med vite (en summa pengar – kan vara flera hundra tusen kronor). Men inspektörerna är tyvärr alltför få (Sverige har bland annat kritiserats av FN:s fackorgan för sysselsättnings- och arbetslivsfrågor, ILO, för att vi har så få inspektörer) och de hinner inte kontrollera alla företag.

Men finns behovet kan även skyddsombuden kalla in Arbetsmiljöverket och begära en åtgärd eller en undersökning av något på arbetsplatsen.

Handen på hjärtat, hur mycket ­visste du om detta – och allt annat som cheferna måste se till att göra för att inte bryta mot arbetsmiljölagen? Antagligen inte allt. För det är ju en del. Men det är bra grejer, som kan göra skillnad! Därför ter det sig närmast obegripligt att det inte varit möjligt för en myndighet som Arbetsmiljöverket att göra av med Metoo-pengar för att informera om vad som gäller och se till att regelverket följs i ­praktiken.

DIGITAL PRENUMERATION

TVÅ VECKOR GRATIS!

Läs alla artiklar från Dagens ETC utan kostnad första två veckorna. Därefter är priset 199 kronor/månad. Ingen bindningstid. Du får dessutom Dagens ETC direkt till din mejl, alla dagar i veckan. Beställ för att läsa direkt.

Genom att klicka på ”Prenumerera” godkänner du prenumerationsvillkoren och samtycker till att ETC-företagen hanterar dina personuppgifter