Ekonomi.

2017-07-13 13:30
Max Andersson (MP), EU-parlamentariker, Handelskommissionär Cecilia Malmström. Bild: Fredrik Hjerling
Max Andersson (MP), EU-parlamentariker, Handelskommissionär Cecilia Malmström.

Nytt handelsavtal - ”Lika illa som TTIP”

Frihandelsavtalet TTIP havererade när Trump blev president. Men nyligen firade EU:s ledare efter undertecknandet av ett nytt handelsavtal med Japan som kan bli världens största. Miljöpartisten Max Andersson oroas dock över att företag även i detta avtal kommer kunna stämma stater.

Det var feststämning mellan Japans och EU:s ledare under förra veckans G20-toppmöte. Efter fyra års förhandlingar om det nya frihandelsavtalet, Jefta, är parterna överens om det mesta och ska nu gå in i nästa förhandlingsfas.

Avtalet ska bland annat avskaffa tullavgifter på japanska bilar, europeiska livsmedelsprodukter och en mängd andra produkter och tjänster.


BRA JOURNALISTIK ÄR INTE GRATIS

Gillar du det vi gör?
Swisha en peng till: 123 401 876 8


Men frihandelsavtalet är långt ifrån klart. Viktiga frågor saknar fortfarande svar, till exempel den om hur tvister mellan stater och företag ska lösas.

Är oroad över avtalet

EU-parlamentarikern Max Andersson (MP) är orolig över att avtalet kommer ge företag möjlighet att stämma stater som bryter mot avtalets regler. Parterna är överens om att ett sådant system behövs, men inte om utformningen. Japanerna vill ha ett system med privata tribunaler, utan allmän insyn, kallat ISDS. Detta system är vanligt i existerande avtal och har bland annat använts av Vattenfall för att stämma tyska staten på miljardbelopp efter ett beslut att stänga kärnkraftverk.

Men ISDS-systemet kommer enligt handelskommissionär Cecilia Malmström inte att accepteras i det nya avtalet. Det finns en stark opinion mot systemet i Europa, som växte fram under TTIP-förhandlingarna. Därmed har Cecilia Malmström presenterat ett nytt system med offentliga internationella domstolar, ICS. Hon har också insisterat på att avtalet inte kommer att hindra stater från att till exempel förbättra miljö och arbetsrätt.

Kommer att avskräcka stater

Max Andersson tror dock att även det nya systemet, som är en del av handelsavtalet med Kanada, Ceta, kommer att avskräcka stater från att stöta sig med företagsintressen.

– Om till exempel Sverige skulle säga nej till ett kanadensiskt gruvbolags önskan om att öppna en gruva i Sverige, då skulle de enligt Ceta-avtalet kunna stämma Sverige på värdet av både de investeringar som de gjort för att få bryta och värdet av den mineral som de inte får bryta. Det är inte säkert att de vinner en sådan stämning, men det är en juridisk osäkerhet, och det kan bli väldigt stora summor om man förlorar, säger Max Andersson.

Brist på insyn

Ett av problemen som kritikerna oftast påpekar när det kommer till förhandlingar av frihandelsavtal är bristen på insyn och förhandlingarna med Japan är inget undantag. Rollen som EU-parlamentariker har inte gett Max Andersson tillgång till förhandlingen.

– De här komplicerade avtalen behöver öppenhet för att allmänheten och organisationer ska kunna analysera vad de olika förslagen får för konsekvenser på deras områden. Det här handlar inte bara om bilar och mjukost. Det handlar även om möjligheten att kunna reglera den offentliga välfärden, säger han.

Cecilia Malmström har dock förhandlat efter riktlinjer från EU-ländernas regeringar, varit på besök i nationella parlament och diskuterat förhandlingarna och informerat EU-parlamentets handelsutskott vid flera tillfällen.    

Avtalet i fem punkter

Japanska bilar mot europeiska delikatesser. Tullavgifter för en mängd produkter ska avskaffas och parternas förhoppningar är att det ska leda till ökad export, mer arbetstillfällen och en skjuts för de båda ekonomierna.

Den mest kontroversiella delen av avtalet är ännu inte avgjord: hur ska företag kunna utmana stater som hotar deras investeringar? ISDS eller ICS? Parterna är överens om att en sådan mekanism krävs, men är inte överens hur den ska fungera. Kritiker anser att en sådan avtalspunkt hotar möjligheten att fatta demokratiska beslut.

Parterna ska gemensamt jobba för en hållbar utveckling och för att motverka skadlig klimatpåverkan, enligt avtalet. Men dessa åtaganden är inte bindande.

Avtalet kommer inte att tvinga Japan att stoppa valjakt och import av olagligt avverkat timmer.

Medlemsländerna ska fortfarande ha full möjlighet att reglera offentliga välfärdstjänster som skola och sjukvård. Kritiker oroar sig däremot hur detta översätts då det till exempel rör vinstbegränsningen av välfärdsföretag.