Initierat.

2017-08-03 16:00
  • Bild: Jessica Gow/TT
  • Anne-Marie Lindgren, journalist, författare och socialdemokrat.
    Anne-Marie Lindgren, journalist, författare och socialdemokrat.

Lägre löner löser inte problemet

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på !
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

39 kr

Beställ här!

Prenumerera och betala per vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

139 kr

Beställ här!

Prenumerera och betala per månad. Avsluta när du vill.

Stöden möter inget stort intresse

Volymerna är med undantag för nystartsjobben små. I maj i år hade nära cirka 43 000 personer nystartsjobb, men bara cirka 4 100 instegsjobb, cirka 4 000 hade extratjänster eller moderna beredskapsjobb, cirka 700 fanns i yrkesintroduktion och inte fullt 500 hade traineeanställning. Det finns några noteringar att göra kring detta.

En är att de olika stöden för jobb i kombination med utbildning – som instegsjobb, YA-jobb, traineejobb – inte möter särskilt stort intresse hos arbetsgivarna. En annan är att stöden främst används för anställningar av personer relativt nära ­arbetsmarknaden, medan de som har stora brister i sina kvalifikationer, exempelvis mycket kort utbildning, bara i begränsad utsträckning kommer i fråga.

Slutsatsen är att arbetsgivare anställer folk som de tror har förutsättningar att klara jobbet. Det innebär:

a) att de inte så gärna anställer personer som behöver mer än den vanliga inskolningen; arbetsgivare anställer folk för att göra ett jobb, inte för att ge dem kunskaper de borde haft med sig från skolan.

b) att man inte anställer personer som bedöms sakn ­förutsättningar att klara jobbet, även om de kostar mindre än andra.

Det senare strider mot nationalekonomernas argument att med lägre löner törs arbetsgivaren anställa folk med otillräckliga meriter. De bortser från att en person som inte fullt ut klarar de arbetsuppgifter den är anställd för sänker produktiviteten på arbetsplatsen och alltså är en ekonomisk risk – trots den lägre lönen.

Läs vidare på nästa sida: Illa underbyggda idéer om låglönejobb

Anne-Marie Lindgren är en s-märkt författare och journalist.

Hon var medförfattare till flera av Social-
demokraternas partiprogram under 1970-, 1980- och 1990-talen.

Hon har även varit chefredaktör för tidskriften Tiden och utredningschef vid Arbetarrörelsens tankesmedja.

I dag är Anne-Marie Lindgren journalist på Social-
demokraternas nyhetstidning Aktuellt i politiken.