Ekonomi.

2018-04-16 11:05
I Hamilton producerades tidigare det mesta av Kanadas stål. Men efter att stålverken lagts ned drabbades staden av utbredd arbetslöshet och fattigdom.  Bild: Sean Kilpatrick/AP
I Hamilton producerades tidigare det mesta av Kanadas stål. Men efter att stålverken lagts ned drabbades staden av utbredd arbetslöshet och fattigdom.

Här är basinkomst inte bara en vänsterfråga

Så mycket som 42 procent av arbetstillfällena kan försvinna inom 20 år på grund av robotar och teknisk utveckling i Ontario.

Det var en av bevekelsegrunderna när den liberala provinsregeringen bestämde sig för att satsa på basinkomst åt medborgarna – ett experiment som nu hyllas.

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på !
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

39 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

139 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje månad. Avsluta när du vill.

I Ontario bestämde sig den liberala provinsregeringen under Kathleen Wynne för några år sedan att ta itu med tre uttalade problem: Fattigdom, en tilltagande ekonomisk ojämlikhet samt en arbetsmarknad i förändring.

Makthavarna vände sig till forskare i socialvetenskap, experter på förhållanden som utanförskap, fattigdom och arbetslöshet, men även skattespecialister, och gav dem i uppdrag att utforma ett program som bättre mötte hela befolkningens aktuella och även kommande behov av ekonomisk säkerhet och trygghet i vardagen.
 


BRA JOURNALISTIK ÄR INTE GRATIS

Gillar du det vi gör?
Swisha en peng till: 123 401 876 8Har råd med varma kläder

Den konservative senatorn Hugh Segal fick uppdraget att formulera det konkreta förslaget. Han kom fram till att det nuvarande systemet, med bidrag bara till de som har särskilda behov, inte hjälper mot fattigdom utan snarare institutionaliserar den. I samarbete med ett antal forskare utformade han därför innehållet i ett basinkomst-experiment (BI), som skulle omfatta 4 000 personer i tre utvalda städer och löpa under tre år. Det innebar bland annat att BI under samma tid ersatte socialhjälp, a-kassa, sjukförsäkringar och liknande.

2016 sjösattes projektet, och ersättningsnivån landade på motsvarande cirka 7 000 kronor i månaden.

Hamilton i Ontario är en av tre städer som omfattas (de andra är Thunder Bay och Lindsay). Två stora stålverk producerade här tidigare det mesta av Kanadas stål. Stålverken är nu nedlagda, skyarna har klarnat, men för många välbetalda arbetare innebar nedläggningarna stora ekonomiska problem. Staden som helhet genomgick en lång period av fattigdom, hem i förfall och affärskedjor som försvann till andra orter.

BI-försöket välkomnades därför – och trots att den formella utvärderingen ännu inte är gjord, finns indikationer på att försöket slår väl ut. I den lokala dagstidningen The Spectator har ett antal personer som deltar i BI uttalat sig. De säger till exempel såhär:

– Jag känner mig som en fullvärdig medborgare igen (Kvinna 28 år).

– Jag äter bättre och har råd att köpa varma kläder inför vintern (Kvinna 55 år).

– Jag oroar mig mindre och har färre perioder av mental ohälsa och sjukbesök (Man 46 år).

– Jag har mer energi och har sökt vidareutbildning och arbete (Man 36 år).

Lokaltidningen har även publicerat positiva kommentarer från näringslivet som konstaterat att eftersom det finns mer pengar i omlopp har folk nu har råd att handla mer.

Valerie Tarasuk, professor vid The University of Toronto har forskat på sambanden mellan hälsa, kost och inkomst. Hon förklarar när Dagens ETC når henne att hon och hennes kollegor som nästa år ska utvärdera projektet förväntar sig att se en markant minskning av problem relaterade till kosthållning. De förväntar sig även förbättrad mental och fysisk hälsa hos deltagarna i försöket.

– Min förhoppning är att försöket kommer att leda till fundamentala förändringar i hur vi förhåller oss till stödet för låginkomsttagare i Kanada, säger hon.

”Återupprättad värdighet”

Även Kourtney Koebel som var med om att utforma försöket och följer det på nära håll, skriver i ett mejl till Dagens ETC att hon ser att BI-projektet betyder mycket för deltagarna:

”Vi ser att det har hjälpt till att återupprätta deras värdighet. Vissa har kunnat använda pengarna till att köpa utrustning och verktyg som gjort det möjligt för dem att delta i arbetslivet. Den månatliga utbetalningen har också inneburit mindre stress för att det nu finns en säker och relativt generös inkomst.”

 

Relaterade artiklar