Ekonomi.

2019-07-09 12:19
Länder i södra Asien och västra Afrika är redan utsatta och ojämlikheten i världens ekonomi kommer att öka i takt med temperaturen. Bild: Shutterstock
Länder i södra Asien och västra Afrika är redan utsatta och ojämlikheten i världens ekonomi kommer att öka i takt med temperaturen.
Puffetikett
Dagens ETC

FN-rapport: Snart för varmt att jobba utomhus

Den skenande upphettningen av klimatet kommer inte bara påverka djur och natur. Den globala ekonomin hotas också av produktionsbortfall och på sikt kan motsvarande 80 miljoner heltidstjänster försvinna, spår FN-organet ILO i en ny rapport.

Det kommer att spä på den globala ojämlikheten mellan länder och regioner.

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på Dagens ETC!
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

39 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

139 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje månad. Avsluta när du vill.

”Det är för varmt för att jobba idag”. Uttrycket är oftast inte allvarligt menat i dagligt tal, men i framtiden kommer det att vara verkligheten för miljoner arbetare världen över. Det är byggnadsarbetare och jobb inom lantbruk som utförs utomhus som främst påverkas, men också textilarbetare som i många länder arbetar i fabriker utan luftkonditionering.

Många kommer att ha svårt att utföra sina arbetsuppgifter när de stigande temperaturerna


Prenumerera på Dagens ETC:s nyhetsbrev

 

gör jobbet outhärdligt, medan andra kommer att jobba långsammare. Och det slår hårt mot ekonomin, och i förlängningen människors möjlighet att försörja sig.

Försiktig beräkning

Den här bilden målas upp när FN:s arbetsorgan International labour organization (ILO) skriver en rapport om hur arbetsmarknad och ekonomi påverkas av den globala upphettningen. I rapporten har författarna använt beräkningar från FN:s klimatpanel IPCC och prognoser för temperaturer, luftfuktighet och vind för att gå igenom region för region för att kartlägga arbetarnas villkor. Det handlar om jordbrukare i Nordamerika, arbetare på sockerplantagen i Sydamerika, utomhusjobb i städer i Zimbabwe och tegelstenstillverkning i Indien.

Trots att man använt försiktiga antaganden med en temperaturökning på bara 1,5 grader (sedan förindustriell tid) och dessutom räknat med att jobben kommer att kunna utföras i skuggan så blir konsekvenserna stora. Vid år 2030 kommer i genomsnitt 2,2 procent av världens arbetade timmar att gå förlorade varje år, vilket innebär ett produktionsbortfall på 80 miljoner heltidstjänster, enligt ILO.

– Effekten av värmestress på arbetets produktivitet är en allvarlig konsekvens av klimatförändringarna, förutom de andra effekterna som förändrade regnmönster, stigande havsnivåer och förlorad biologisk mångfald, säger Catherine Saget, chef för ILO:s forskningsenhet och en av författarna till rapporten, i ett pressmeddelande.

Ojämlik börda

Det är i fattiga länder som ekonomin drabbats hårdast. När temperaturökningarna blir påtagliga blir det samhällen som inte har möjlighet att snabbt möta förändringarna som får det svårast. Länder i södra Asien och västra Afrika är redan utsatta och ojämlikheten i världens ekonomi kommer att öka. Det i sin tur kan komma att trigga nya flyktingströmmar, spår ILO.

– Utöver de massiva ekonomiska kostnaderna för värmestress, kan vi förvänta oss mer ojämlikhet mellan låg- och höginkomstländer och förvärrade arbetsförhållanden för de mest sårbara, såväl som förflyttning av människor. För att anpassa oss till den nya verkligheten krävs nu lämpliga åtgärder av regeringar, arbetsgivare och arbetare, med fokus på att skydda de mest utsatta, och behovet är brådskande, säger Catherine Saget.

Här försvinner jobben

60 procent finns i jordbrukssektorn

19 procent finns i byggbranschen

Södra Asien och västra Afrika värst drabbat

Där kan bortfallet i produktivitet bli 5 procent per år

22 400

…miljarder kronor. Så stort blir bortfallet i ekonomin globalt till 2030 på grund av klimatkrisen, enligt ILO.