Hoppa till innehållet

Opinion

Debatt: Förminska inte den latinamerikanska kvinnokampen

Det är helt oacceptabelt att de kamper som förs och har förts av kvinnor i Latinamerika förminskas och osynliggörs så som görs i SR:s inslag. Dessa människor och dessa kamper kräver respekt, skriver debattörerna.
Det är helt oacceptabelt att de kamper som förs och har förts av kvinnor i Latinamerika förminskas och osynliggörs så som görs i SR:s inslag. Dessa människor och dessa kamper kräver respekt, skriver debattörerna. Bild: Bild: Andres Kudacki/AP/TT

Dagens ETC.

SR:s inslag i samband med mors dag osynliggör kampen som i land efter land förs för rätten att bestämma över sina kroppar.
Det här är en debattartikel.
Det är skribenten och inte Dagens ETC som står för åsikten.

SR:s inslag om den latinamerikanska kvinnan i samband med mors dag osynliggör kampen som i land efter land förs för rätten att bestämma över sina kroppar utan staters och kyrkornas inblandning, skriver 50 kvinnor med rötter i Latinamerika.

Fredagen den 15/5 lyssnade vi med bestörtning på SR:s latinamerikakorrespondent Lotten Collins krönika i samband med mors dag. I denna gör hon anspråk på att förstå sig på ”den latinamerikanska kvinnan” och gör detta i mycket generaliserande ordalag.

På kolonialt manér tar sig Collin tolkningsföreträde för hur ”latinamerikanska kvinnor” är och tänker genom att fastslå att ”i Latinamerika har kvinnor alltid tagit vägen om livmodern för att göra sina röster hörda. Det är därifrån, från underlivet, som fredsaktivism, regeringskritik och krav på mänskliga rättigheter tar sats. Exemplen är många och framgångsrika. Mödrarna på Plaza de Mayo i Argentina, Kvinnor för Fred i Colombia som åberopar kvinnors moderliga och fredliga egenskaper i motsats till männens krigiska”.

Förutom att försöka förminska en hel kontinents kamp osynliggör hon även den medvetenhet och det politiska ställningstagande som ligger bakom latinamerikanska kvinnors engagemang under fem sekler. Det är ett osynliggörande av våra förmödrar som ledde en antikolonial kamp till försvar av territorier som härförare av kvinno- eller blandade trupper, oavsett om de var mödrar eller ej. Det är även ett osynliggörande av de regnskogskvinnor som med sitt motstånd mot invasionen gav Amazonas sitt namn samt antikoloniala ledare som Bartolina Sisa, Micaela Bastidas, Juana Azurduy, Manuela Saenz, Javiera Carrera med flera.

Lotten Collins historielöshet får henne att missa att den kamp som förts av Mödrarna på Plaza de Mayo och andra mödrar runt om i regionen inte handlar om att förhärliga moderskapet utan om att kämpa mot diktaturer, för demokrati och mot straffrihet. Hon tycks missa att en del kvinnor i sin strävan att återerövra demokratin även tog till tog till vapen precis så som kurdiska kvinnor i Kobane gör idag.

SR-krönikan osynliggör kampen som i land efter land förs för rätten att bestämma över sina kroppar utan staters och kyrkornas inblandning. Detta kan vara en kamp om rätten till abort eller en kamp för rätten att få vara mödrar. Det kan alltså handla om att kämpa för fri abort eller kämpa för att stoppa staters rasistiska tvångsteriliseringar så som det skedde i Peru så sent som under 1990-talet. Hon missar också att många mödrar på Plaza De Mayo stödjer kampen för aborträtten och att Kvinnor för Fred i Colombia inte talar i termer av ”männens krigiska” utan i termer av strukturer. Därför fördömer de patriarkatet och militarismen som använder sexualiserat våld som en krigshandling.

Vi önskar att Collin under mors dag hade besökt kvinnorna i till exempel Tambodalen i Peru som på grund av sitt försvar av vattnet fick rökbomber som ”morsdagspresent”. Eller mapucheterritorier i Chile eller Argentina. Eller varför inte kaffeplantagen i Centralamerika? Då hade hon nog upptäckt att många kvinnor i Latinamerika, oavsett om de är mödrar eller inte, under mors dag precis som under övriga dagar under året står på barrikaderna till livets försvar. Ibland bredvid sina män och partners och ibland i trots mot männen i kampen för rättigheter och global rättvisa.

Lotten Collin tycks även missa att långt mer besvärligt för kvinnorna än presenthysterin kring mors dag är den nykoloniala invasionen som pågår i regionen idag. En invasion som vi här i Sverige är medansvariga till genom överkonsumtion på bekostnad av deras slit och övergrepp på människor och natur, som ibland sker även med vårt ekonomiska stöd via svenska AP-fonder. Det är en invasion som berövar dem vatten och jordbruksmark. Reportern glömmer att det är mödrar eller icke-mödrar där borta som har slitit för att få fram ”morsdagskaffet” som kommer att serveras här den 31 maj, att presenterna som handlas här är gjorda av råvaror som har plundrats både i Latinamerika och i andra världsdelar. Att till och med rosorna som mödrar kommer att få här har producerats av lantarbetare som sliter i blomsterplantager som berövar dem mark och vatten som hade kunnat användas till matproduktion om det inte rådde en orättvis världsordning.

Dessa kamper grundar sig i rättvisa och solidaritet. Därför är det helt oacceptabelt att de kamper som förs och har förts av kvinnor i Latinamerika förminskas och osynliggörs så som görs i SR:s inslag. Dessa människor och dessa kamper kräver respekt.

Carmen Blanco Valer
Marisol Aliaga
Jeannette Escanilla
Daniela Duchens Harnisch
Ethel Del Gaisso Schaa
Mari Eli Ahumada
Katerin Mendez
Gladys Gomez Lozano
Blanca-Lilia Lozano
Soledad Quintana
Ruth Samari Cartaya
Marita Rodriguez
Gilda Cordova
Gladys Aranibar
Beatriz Piñeda
Ebba Elena Karlström
Marcela Elofsson
Mirtha Veronica Castillo
Katia Ibarra
Milka Saxlund
Julieta Askergren
Lorena Delgado Varas
Carmen Escobar
Andrea Zimmermann Rojas
Elena Gutierrez Ros.
Juana Eliana Gonzales I.
Erika Murga
Marta Cuesta
Amelia Morey Strömberg
Olinda Mena
Delsante Margarita
Ana Maria Sabio
Marcia Godoy
Cecilia Balbotin
Zarah Östman Pittaluga
Maria Diana Starck
Laura Arévalo
Elizabeth Orellana Bravo
Claudia Guzman
Veronica Lagunas
Alejandra Morales
Anairis Sanchez
Marjorie A.Bascur
Vania Ramirez
Dulce Patricia Arafat
Patricia Lagunas
Maritza Decebal-Cuza
Edith Garcia
Maria Teresa Moreira
Isabel Costa

00:00 / 00:00