Debatt. .

2017-09-06 04:00
Nordiska motståndsrörelsen / Kristina Wicksell. Bild: Ulf Palm/TT / Make Equal
Nordiska motståndsrörelsen / Kristina Wicksell.

Det är bara rasistiska organisationer som ska kriminaliseras

Att en lagförändring skulle stoppa allt från vardagsrasismen till den som smugit sig in i svenska partiers politik är ingenting vare sig Aliki eller vi inbillar oss.

"Att förbjuda extrema organisationer är bara bra i teorin”, skriver Sigrid Aliki i Dagens ETC förra veckan. Aliki är kritisk till den skoinstallation och kampanj vi genomförde under Almedalsveckan, och det krav på ett förbud mot rasistisk organisering som vi tillsammans med 72 andra organisationer och personer lyfte i samband med kampanjen.


Prenumerera på Dagens ETC:s nyhetsbrev

 

Alikis huvudargument är att en sådan lagstiftning skulle kunna användas för att inskränka andra politiska grupperingars rätt att organisera sig – till exempel de vänsterorganisationer som av regeringen listats som extrema.

Som exempel använder Aliki Tyskland, där en liknande lagstiftning använts just på det sättet. Aliki skriver även: ”Tyvärr är den inte bara relativt tandlös mot den snabbt växande högerpopulism som tar sig betydligt fler uttryck än nazistiskt flaggviftande, och som är ett resultat av årtionden av nyliberal politik”.

Först och främst: om vi ska vänta på helhetslösningen för all rasism får vi vänta för evigt. Att en lagförändring skulle stoppa allt från vardagsrasismen till den som smugit sig in i svenska partiers politik är ingenting vare sig Aliki eller vi inbillar oss, så det hör inte hemma i den här debatten. Däremot tror vi att en juridisk begränsning skulle vara ett effektivt sätt att minska de mest extrema rasisternas inflytande och möjlighet att påverka det politiska samtalet.

I dag ser vi hur rasistiska organisationer tillåts ta allt mer plats i det offentliga rummet – ofta på andra gruppers bekostnad – medan polis och andra myndigheter står handfallna. Där menar vi att politiken behöver gå in och se över vilka brister som dagens lagstiftning har, och därmed följa de åtaganden vi förbundit oss att följa genom att ratificera FN:s konvention mot alla former av rasdiskriminering.

Aliki har rätt i att lagstiftningen brister i många av Europas länder, och frågan om att inskränka organisationsfriheten är inte enkel. Däremot har vi stort stöd att luta oss mot i den svenska lagstiftningen för att skapa en lagstiftning som enbart omfattar de nazistiska och rasistiska organisationerna i Sverige.

I den svenska regeringsformen står att organisationsfriheten får begränsas när verksamheten ”innebär förföljelse av en folkgrupp på grund av etniskt ursprung, hudfärg eller annat liknande förhållande”. Precis som det i FN-konventionen kan läsas följande formulering: ”som främjar och uppmanar till rasdiskriminering”. I dessa formuleringar omfattas inte de vänsterorganisationer som Aliki nämner i sin text.

Vi är inte jurister och vi har heller inget färdigt förslag på exakt hur lagen skulle formuleras eller avgränsas. Däremot anser vi inte att det är rimligt att helt förkasta idén enbart för att liknande lagstiftning i andra länder inte fungerar som tänkt. Vi borde i stället använda deras erfarenheter för att tillsammans arbeta för ett fungerande lagförslag.

De flesta av oss är överens om att vi behöver göra mer än vi gör i dag. Låt oss därför gemensamt ställa krav på politikerna att ta den här frågan på allvar.