Utrikes.

2017-11-29 12:43
Anne Marie Goetz, professor i globala frågor vid New Yorks universitet, vill samla in dna-uppgifter innan personer sänds ut på uppdrag inom fredsbevarande insatser.  Bild: Peter Macdiarmid, MOD pool/AP
Anne Marie Goetz, professor i globala frågor vid New Yorks universitet, vill samla in dna-uppgifter innan personer sänds ut på uppdrag inom fredsbevarande insatser. 

Forskare vill upprätta ett dna-register över FN-personal

Efter att flera fall av övergrepp från FN-styrkor uppdagats kommer nu ett förslag på införande av ett dna-register för att bekämpa sexuell exploatering och utnyttjande.

Anne Marie Goetz, professor i globala frågor vid New Yorks universitet, säger att det finns ett antal åtgärder som kan vidtas för att minska antalet fall av sexuella övergrepp och utnyttjande – som att fler kvinnor deltar i fredsbevarande insatser, förbättrad utbildning och ökad medvetenhet samt bättre möjligheter för de som utsätts att rapportera övergrepp.


BRA JOURNALISTIK ÄR INTE GRATIS

Gillar du det vi gör?
Swisha en peng till: 123 401 876 8


– Men en åtgärd som skulle kunna vara avskräckande och som inte diskuterats mycket är insamling av dna-uppgifter innan personer sänds ut på uppdrag inom fredsbevarande insatser.

Möter motstånd

Hon menar att ett enkelt salivtest direkt från munnen är tillräckligt för att få fram material som kan användas vid utredning av våldtäkt eller av faderskap. Bara själva insamlingen skulle öka medvetenheten om att personal kan komma att ställas till svars.

– De länder som bidrar med trupper skulle också kunna använda detta som ett tillfälle att förklara för dem som arbetar i insatserna att de löper risk att åtalas för våld och utnyttjande och måste betala underhållsbidrag i de fall de är fäder, säger Anne Marie Goetz, tidigare chefsrådgivare när det gäller frågor om fred och säkerhet vid FN-organet UN Women.

Men förslaget om ett dna-register har mött motstånd, både från personal och medlemsstater som bidrar med trupper till FN:s fredsbevarande insatser. Bland annat hänvisar man till integritetsskyddet.

Paula Donovan vid organisationen Aids Free World säger att en oberoende tredje part skulle behöva ha hand om registret. Hon påpekar också att det skulle vara ett verktyg och inte lösningen. Det krävs också att FN genomdriver krav på underhållsbidrag. Aids Free World inriktar sig just på att bekämpa sexuella övergrepp begångna av fredsbevarande styrkor.

Paula Donovan menar att de viktigaste problemen kvarstår, eftersom de som begått övergrepp fortfarande är anställda av FN och medel distribueras till organisationer som arbetar med frågan men inte med just de enskilda som utsatts.

Facket kritiskt

Ian Richards, ordförande för fackförbundet CCISUA som representerar 60 000 FN-anställda, är kritisk.

– När någon ska börja arbeta för FN ska de inte behöva lämna dna-prov. Enligt det här förslaget så förutsätts alla FN-anställda vara potentiella förövare. Ingen arbetsgivare och inget land begär att anställda eller medborgare lämnar dna-prov och det finns goda skäl för det, bland annat när det gäller rätten till personlig integritet och skydd mot felaktig användning av personuppgifter.

Sammanlagt 1,5 miljoner dollar har samlats in från medlemsstater till en fond som inrättats för att ge stöd till offer för sexuell exploatering.

– Som ett led i våra ansträngningar för att sätta stopp för straffriheten utvecklar vi ett elektroniskt verktyg. Det gäller översyn av personalstyrkan och de som avskedats till följd av bekräftade anklagelser om sexuell exploatering och övergrepp, eller som sagt upp sig eller avskedats i samband med en utredning. Vi har också infört obligatoriska utbildningar för all FN-personal innan någon sänds ut på uppdrag, säger Jane Connors. 

31 fall

FN:s talesperson Stéphane Dujarric sa i ett möte med pressen den 3 november att anklagelser om övergrepp rapporterats i 31 fall mellan 1 juli och 30 september i år men att alla anmälningar inte har bekräftats ännu. Av dessa gäller tolv fall fredsbevarande insatser och 19 gäller organ, fonder och program. Totalt 10 fall gäller sexuella övergrepp och 19 sexuell exploatering. I tolv av fallen handlar det om händelser 2017, två gäller händelser 2016 och sex fall 2015 eller tidigare.