Val 2014.

2014-09-05 10:15
”Storbankerna måste betala så vi kan minska klyftorna”, svarar Stefan Löfven på Susanna Arolins fråga. Bild: TT
”Storbankerna måste betala så vi kan minska klyftorna”, svarar Stefan Löfven på Susanna Arolins fråga.

Stefan Löfven svarar på ETC-läsarnas frågor

Vad händer med sjukförsäkringen? Varför flörtar S med C och FP? Och hur ska traineejobb i äldrevården fungera i praktiken?
   Många följde vår uppmaning att ställa frågor till S-ledaren Stefan Löfven. Här kommer hans besked till Dagens ETC:s läsare.

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på !
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

39 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

139 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje månad. Avsluta när du vill.

Hur ska det bli fler fasta anställningar istället för osäkra?
Johan Engman

Svar: Johan, du tar upp ett mycket stort problem som är en viktig orsak till att den svenska arbetsmarknaden fortfarande inte är jämställd. Vi socialdemokrater vill att det ska vara omöjligt att stapla visstidsanställningar på varandra år in och år ut. En visstidsanställning ska bli fast efter maximalt två år. Vi socialdemokrater menar också att heltidsanställningar ska vara norm på hela arbetsmarknaden. Därför går vi före genom att teckna ett nationellt kollektivavtal som garanterar rätten till heltid i den offentliga sektorn och påbörjar ett arbete för att sätta stopp för utnyttjandet av delade turer.

Du har visat stort intresse kring att bilda regering tillsammans med Miljöpartiet, enligt undersökningar finns det även stort intresse bland Socialdemokraternas medlemmar att även samarbeta med Vänsterpartiet. Medan det inte bland medlemmarna finns något stöd kring att samarbeta över blockgränserna. Min fråga till dig nu är att alltså: varför bjuder man inte in Vänsterpartiet på samma sätt som man verkar ha bjudit in Miljöpartiet till framtida förhandlingar?
Max Bäckström

Svar: Jag tror att det är stärkande för demokratin om de olika partierna går till val själva med ett eget tydligt program och att vi därefter låter väljarna ta ställning till vilken inriktning på politiken de vill se i framtiden. Därför har jag inte bjudit in något parti till regeringsförhandlingar innan väljarna har fått säga sitt. Vi ser Miljöpartiet som en naturlig samarbetspartner eftersom vi står varandra nära politiskt men vi har även mycket gemensamt med Vänsterpartiet och har en lång tradition att samarbeta med dem i många frågor.

Hur kan Sverige kalla sig neutralt när vi exporterar vapen?
Kristoffer Nilsson

Svar: För att garantera att våra barn växer upp i en fri och självständig demokrati krävs ett försvar. Att vi tillverkar eget försvarsmateriel är en grundläggande förutsättning för vår militära alliansfrihet. Export av försvarsmateriel ska fortsatt kunna ske men vi kommer att skärpa regelsystemet för att förhindra vapenexport till diktaturer.

Hur ställer du dig till TTIP/TAFTA, och varför?
Lars-Erik Hjertström Lappalainen

Svar: Arbetslösheten är ett gift som bitit sig fast i Europa. Ökad handel och öppnare marknader är nödvändigt för ökad tillväxt och välstånd i Europa. Vi stöder därför ett därför ett brett frihandelsavtal mellan EU och USA. Vi kommer att driva på för att internationella handelsavtal utformas så att de stärker mänskliga och fackliga rättigheter.

Varför flörtar du med FP och C som båda är fackföreningsfientliga. Varför vill S ha kvar vinst i välfärden, fast en majoritet av folket är emot?
Anna Sundström

Svar: Ordning och reda på arbetsmarknaden och schyssta villkor är grundläggande frågor för Socialdemokraterna. Vi kommer inte ge efter en tum för de som tror att ökad otrygghet och försämrade rättigheter för löntagare och fackföreningar är vägen framåt för Sverige. Vi kompromissar heller inte med att medborgarnas rätt till välfärd av hög kvalité aldrig får hotas av vinstintressen. Däremot finns det en hel rad andra frågor som man i god demokratisk ordning bör samarbeta kring. Ett exempel är ett jämnare uttag av föräldraförsäkringen eller vägen mot ett klimatneutralt energisystem.

Kommer Sverige under ett rödgrönt styre erkänna Palestina?
Marcel Kvist

Svar: Ja, Socialdemokraterna har länge drivit på för att Sverige ska erkänna staten Palestina. Det finns goda förutsättningar för att skapa en majoritet för ett erkännande i riksdagen efter valet och jag är övertygad om att det stärker möjligheterna för en fredlig tvåstatslösning mellan Israel och Palestina.

Hur ska traineejobben inom äldrevården fungera i praktiken? Ska redan överarbetade undersköterskor ha utbildningsansvar för dem?
Erik Ohlsson

Svar: Vi har tagit hänsyn till tillgången på handledare när vi bestämt hur många traineeplatser det ska finnas. Ungdomarna kommer att göra stor nytta och Kommunal är positiva till att det blir traineeplatser. Att utbilda unga för att jobba i framtidens äldrevård är en nödvändig framtidsinvestering och kommer att innebära att dagens välfärdsarbetare får fler arbetskamrater och bättre arbetsvillkor.

Hur ser du på det betygssystem vi har just nu (A-F), är det bra eller behöver det göras om? Vad tänker du göra för att alla elever ska få det stöd i undervisningen som fungerar för just dem?
Maria Klavdianou Lundell

Svar: Efter 8 år av stora skattesänkningar och lite symbolpolitik för skolan är det inte främst nya betygssystem utan mer resurser som behövs. Lärarna behöver dock hjälp med bra bedömningsstöd så att betygen blir rättvisa och likvärdiga i hela landet. Inför detta val föreslår högerregeringen tidigare betyg, vi föreslår istället tidiga insatser med fler speciallärare för att alla elever ska få rätt stöd i undervisningen, så att små problem inte växer sig stora.

Vilka skattehöjningar vågar du föreslå för att öka välfärden och minska klyftorna i samhället?
Susanna Arolin

Svar: Vi tycker att det är rimligt att storbankerna och de med miljoninkomster är med och finansierar våra investeringar för att minska klyftorna i samhället. Samtidigt tar vi bort regeringens oerhört dyra och ineffektiva subventioner av krogbesök och sänkningar av arbetsgivaravgiften för unga. Detta sammantaget ger oss ett rejält utrymme att finansiera de investeringar i skola, jobb och välfärd som är nödvändiga om vi vill ha ett Sverige som håller ihop.

Kommer Socialdemokraterna att fortsätta att utvisa apatiska flyktingbarn?
Åke Westman

Svar: Nej. Barn som uppvisar så kallat uppgivenhetssyndrom ska få behandling.

Vad händer med Vattenfall vid regeringsbyte? Slut på kolkraft i Tyskland och in med gröna satsningar?
Karin Hallberg

Svar: Vi vill att ägandet i Vattenfall ska användas så att bolaget blir ledande i energiomställningen. Vattenfall ska kvarstå i statlig ägo och ambitionerna för investeringar i förnybar energi höjas. Vi kan också konstatera att enligt en granskning (SvD) har Vattenfalls dåliga affärer i kol och gas (köpet av Nuon 2009) kostat bolaget hela 30 miljarder kronor i nedskrivningar. Får vi väljarnas förtroende att leda landet kommer vi att se över hur bolaget ska kunna bli ledande i energiomställning på alla marknader där man idag är verksam. Häri ingår att bolaget på ett kraftfullt sätt ska bidra till omställning till förnybar energi.

Vad ska du göra för att vi sjuka med sjukersättning ska få slippa leva som fattighjon?
Pia Stein

Svar: Hej Pia! Sedan sjukförsäkringen gjordes om 2008 har vittnesmålen duggat tätt om hur illa människor far på grund av de nya reglerna. 87 000 personer har utförsäkrats ur sjukförsäkringen, inte för att de blivit friska utan för att de passerat en administrativ tidsgräns. Av fackförbundet Kommunals utförsäkrade medlemmar har 1/3 förlorat mer än 5 000 kronor i månaden. Det är orimligt. Även den som är sjuk ska ha en ekonomisk trygghet. För att sjukförsäkringen ska ge den tryggheten måste den förändras på flera sätt. Den bortre tidsgränsen ska slopas, taket ska höjas och rehabiliteringen förbättras. Med fler i jobb och med ökade resurser till välfärdssystemen kommer det även att finnas utrymme för höjning av sjukersättningen på sikt, men det kommer att ta lång tid och kräva mycket resurser att öka tryggheten efter åtta år av massiva skattesänkningar.