Val 2014.

2014-06-13 10:27
Jonas Sjöstedt (V) förtydligar sig och säger att alla aktiebolag oavsett storlek ska förbjudas i välfärden.  Bild: Per Larsson/TT
Jonas Sjöstedt (V) förtydligar sig och säger att alla aktiebolag oavsett storlek ska förbjudas i välfärden.

Så ska Sjöstedt stoppa vinsterna i välfärden

Inget aktiebolag ska få arbeta med grundskola, gymnasium eller sjukvård som betalas med skattepengar. Jonas Sjöstedt är kategorisk när det gäller vinster i välfärden:
   – Vi säger nej till vinst­uttag.

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på !
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

39 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

139 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje månad. Avsluta när du vill.

På ett seminarium om vinster i välfärden i Stockholm förtydligade Jonas Sjöstedt sitt budskap och slog fast att vinstförbudet inte bara gäller de stora riskkapitalägda bolagen – utan alla aktiebolag inom skola och vård.

Seminariet var arrangerat av det personalägda aktiebolaget Magelungen och det stiftelseägda företaget Iris.

Bägge företagen arbetar inom välfärden; Magelungen med ungdomar som har en psykiatrisk diagnos och Iris med missbrukare. Iris är stiftelseägt, vilket Vänsterpartiet accepterar, medan Magelungen måste ombildas om de ska kunna erbjuda skola till sina ungdomar.

”Accepterar överskott”

– Vi accepterar att företagen visar överskott så länge dessa investeras i verksamheterna. Däremot menar vi att vinstuttag är omöjligt att acceptera när det handlar välfärdstjänster som betalas av skattepengar, säger Jonas Sjöstedt.

– Varje krona ska gå till verksamheterna.

Jonas Sjöstedt debatterade frågan med Saila Quicklund, moderat riksdagsledamot och ordförande i socialutskottet. Debattledare var Mona Sahlin, som också är styrelseledamot i Iris.

För att Magelungen, som har ett hyllat arbete och ett av de enda företagen inom sektorn som har egen forskning och arbetar med evidens, ska få tillstånd att fortsätta arbeta med sina ungdomar som tidigare måste de enligt Vänsterpartiet ombildas.

Man ska då bli ett så kallat SVB-företag, som i bolagsordningen slår fast att det aldrig kan betala ut mer i utdelning än statsräntan plus en procent av det kapital aktieägarna tillfört företaget som betalning för aktierna. I dag betyder det att aktieägarna kan få knappt tre procents utdelning. Detta ska gälla alla aktiebolag inom vård och skola.

Riskkapitalbolag dominerar

Idag går till exempel Magelungens överskott nästan helt till investeringar i den egna verksamheten, men personalen/ägarna får en bonus på några tusen kronor en gång om året.

Saila Quickmark (M), såg inga större problem med privata företag inom skola och vård:

– Man ska inte glömma att av 11 000 privata företag inom vård och skola har 10 400 mindre än 19 anställda.

Jonas Sjöstedt menade dock att detta inte spelar någon roll eftersom några få riskkapitalägda företag är helt dominerande.