Utrikes.

2018-10-08 17:00
Filippinernas president Rodrigo Duterte anklagar det lilla kommunistpartiet PCC för att förbereda en statskupp mot honom. Foto: Bullit Marquez/AP/
Filippinernas president Rodrigo Duterte anklagar det lilla kommunistpartiet PCC för att förbereda en statskupp mot honom.
Puffetikett
Dagens ETC

Duterte går till attack mot vänstergrupper

Filippinernas president Rodrigo Duterte går till hårt angrepp mot alla motståndare genom att beskylla dem för att stödja kommunisterna.

– Kommunistpartiet PCC förbereder en statskupp i Filippinerna. De har infiltrerat studentrörelsen och fackföreningarna och vill införa proletariatets diktatur på samma sätt som Röda khmererna gjorde i Kambodja, säger presidenten.

I slutet på förra veckan sparkade presidenten statssekreteraren i Arbetsmarknadsdepartementet och beskyllde honom för att inte ta kommunisterna på allvar. Duterte kräver att alla kommunistpartimedlemmar i fackföreningarna ska arresteras för att förhindra att en rad illegala strejker bryter ut, strejker som han slår fast kan underlätta en statskupp från vänstern.

Inom fackföreningsrörelsen har presidentens angrepp fördömts. Ledaren för Nagkaisa Arbetskoalition Sonny Matula slog fast att Duterte har sig själv att skylla för strejkerna:

– Arbetarna har lidit under oanständiga förhållanden på sina arbeten. De har osäkra anställningar, låga löner, bristfälliga förmåner samtidigt som kost- naderna för basvaror har ökat. Därför blir det strejker, säger han.

”Kommunistisk infiltration”

Duterte avskedade också tre andra regeringsmedlemmar. Som bevis pekade presidenten på vad han kallade hemligstämplade uppgifter som slog fast kommunistisk infiltration
i en rad fackföreningar och på flera namngivna universitet. Duterte talade på nytt till militä- ren som slåss mot den kom- munistiska gerillan, NPA, i södra Filippinerna. Tidigare har han uppmanat soldaterna att skjuta kvinnliga sympatisörer i deras vaginor så att det inte ska kunna komma fler rebeller. Nu hade han en ny uppmaning:

– ”Neutralisera” alla rebeller ni träffar på eftersom det inte finns någon anledning att arrestera dem då de varje dag gör uppror mot landet, sa Duterte iförd basker och kamouflageskjorta i ett tal till den 803:e infanteribrigaden.

Han förtydligade presidentordern med att säga att det
inte finns något utrymme för prevention eller gripanden eftersom brotten pågår varje dag och måste upphöra omedelbart.

Söker militärens stöd

Sedan Duterte för första gången avslöjade att det fanns planer på en kommunistisk statskupp, av presidenten kallad Red October, har han besökt en rad militärförläggningar över hela landet för att tillförsäkra sig militärens stöd. Vissa bedömare talar om risken att presidenten kommer att införa ett federalt undantagstillstånd eller vad som kallas en revolutionär regering, något som betyder att Duterte med stöd av militären skulle styra landet ensam. Kongress och senat skulle avsättas. De flesta menar dock att militären inte vill ha en sådan lösning och näringslivet motsätter sig den eftersom det skulle riskera att utländska investeringar helt upphörde.

Röda khmererna

Bakom regimens nya kampanjer ligger att ekonomin haltar, inflationen är uppe på 6,8 procent i augusti, den hårda internationella kritiken mot alla utomrättsliga avrättningar i kriget mot knarket och att Internationella brottsdomstolen utreder brott mot de mänskliga rättigheterna i Filippinerna.

Det är i det läget landets president Rodrigo Duterte väljer att anklaga det lilla kommunistpartiet PCC att förbereda en statskupp mot honom för att införa en ”regim likadan som Röda khmerernas i Kambodja”. Efter en stark ekonomisk utveckling då Rodrigo Duterte valdes till president i Filippinerna sommaren 2016 hackar ekonomin idag. Inflationen har satt fart och det folkliga missnöjet är mycket stort. Det är dessutom stora risker för att Filippinerna utsätts för ekonomiska sanktioner på grund av brotten mot de mänskliga rättigheterna.

Rodrigo "Rody" Duterte

Född: 1945 i Maasin.

Gör: Är sedan 30 juni 2016 Filippinernas president. Han var tidigare borgmästare i Davao City. Efter att han tillträdde har ett massmord på kriminella och drogmissbrukare tagit fart. Duterte har uppmanat polisen och allmänheten att döda alla misstänkta kriminella och droghanterare utan utredning.