Utrikes.

2020-02-12 10:14
 • Jytte Guteland (S) försökte så sent som i tisdags kväll övertyga S-gruppen om att gemensamt rösta ner listan av de kommande energi-infrastrukturprojekten i Europa. Bild: Fredrik Persson/TT
  Jytte Guteland (S) försökte så sent som i tisdags kväll övertyga S-gruppen om att gemensamt rösta ner listan av de kommande energi-infrastrukturprojekten i Europa.
 • Fredrick Federley, Centerpartiets klimatprofilerade parlamentariker, lutar också åt att rösta för listan Bild: Press
  Fredrick Federley, Centerpartiets klimatprofilerade parlamentariker, lutar också åt att rösta för listan
 • ”Jag förutsätter att alla svenska parlamentariker som pratade om att sätta klimat­et först i valrörelsen ansluter sig till oss, säger Mailn Björk (V). Bild: Fredrik Persson/TT
  ”Jag förutsätter att alla svenska parlamentariker som pratade om att sätta klimat­et först i valrörelsen ansluter sig till oss, säger Mailn Björk (V).
 • Evin Incir (S). Bild: Fredrik Persson/TT
  Evin Incir (S).
 • Jakop Dalunde (MP). Bild: Henrik Montgomery/TT
  Jakop Dalunde (MP).
Puffetikett
Dagens ETC

Avgörande klimatomröstning i EU: ”Har inte råd att slösa tid”

EU har lanserat en grön giv och utlyst klimatnödläge. Men en lång rad klimatorganisationer och EU-parlamentariker menar att det är idag det avgörs: Är EU verkligen på väg att ställa om, eller ska unionen fortsätta ge bidrag till fossil infrastruktur?

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på Dagens ETC!
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

39 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

139 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje månad. Avsluta när du vill.

EU har flyttat fram positionerna i klimatfrågan. I november utlyste parlamentet ”klimatnödläge”. Det innebar inte några lagändringar men syftade till att skicka en kraftig signal om att EU förstår allvaret. Förra månaden godkände parlamentet dessutom EU-kommissionens förslag om en ”europeisk grön giv”. Satsningen har visserligen kritiserats av klimatorganisationer och en del EU-parlamentariker för att vara så svag att den inte ens når upp till Parisavtalets mål, vilka i sig kan vara otillräckliga för att undvika en klimatkatastrof – men den gröna given och klimatnödläget kan ändå ses som en ny riktning i EU:s klimatarbete.

Eller?

En rad klimatorganisationer och EU-parlamentariker menar att en omröstning idag är det som verkligen avgör om EU är på väg att förstå allvaret i klimatfrågan, eller om den ska fortsätta den fossila vägen.

Rutin blir sprängstoff

En vanligtvis rutinartad process i EU har nämligen blivit sprängstoff i Bryssel och Strasbourg. EU-kommissionen producerade förra året sin fjärde lista över de viktigaste energi-infrastrukturprojekten i Europa. De projekt som är med på listan får en gräddfil, inte minst genom att de lättare kan finansieras med skatte­betalarnas pengar. På listan finns över 30 stora fossilgasprojekt: terminaler och ledningar för fossilgas (även kallad naturgas), flytande fossilgas och den miljöskadliga fracking-gasen.

– Fossilgas är numera den största orsaken till ökningen av växthusgaser och är oförenligt med den fossilfria framtid som utlovas i den europeiska gröna given, säger Frida Kieninger på Food & Water Europe, en av över 80 organisationer i Europa som driver en kampanj för att EU-parlamentet ska rösta nej till fossilgasprojekten. Det har parlamentet nämligen möjlighet att göra idag, eftersom några parlamentariker lagt fram en motion om att stoppa hela listan. Jakop Dalunde (MP) har varit en av de pådrivande.

– Vi har inte råd att slösa varken tid eller euro på fortsatta fossila subventioner, menar Jakop Dalunde. Vad som krävs är i stället att skicka en klar och tydlig signal. Både till kommissionen och industrin, att från och med nu blir det inte en enda euro till fossilt stöd, och att det är 100 procent förnybart som gäller, säger han.

Fler delar bilden.

– Det är helt oacceptabelt att kommissionen inte håller sig till Parisavtalet och på detta sätt listar ett flertal fossila projekt, säger parlamentarikern Malin Björk (V).

– Nu har vänstern och de gröna i EU-parlamentet tagit initiativ för att stoppa detta. Jag förutsätter att alla svenska parlamentariker som pratade om att sätta klimatet först i valrörelsen ansluter sig till oss.

Vill stoppa listan

Även de svenska parlamentarikerna Evin Incir (S) och Jytte Guteland (S) i den socialdemokratiska gruppen har drivit på för att stoppa listan.

– Listan skulle binda upp EU i fossila projekt för de kommande 40 åren, säger Jytte Guteland.


Prenumerera på Dagens ETC:s nyhetsbrev

 

Men hon har fått kämpa med att övertyga sina partikamrater, och vet inte ens om de tre övriga svenska socialdemokratiska parlamentarikerna kommer att gå på hennes linje.

Eftersom högergrupperna i parlamentet – där svenska M, SD och KD är med – väntas fortsätta sin linje att rösta mot klimatomställning, måste Jytte Guteland övertyga de flesta av sina partikollegor för att det ska finnas hopp om att stoppa de fossila projekten. Därför försökte hon så sent som i tisdags kväll övertyga S-gruppen om att gemensamt rösta ner listan. Men det räcker inte. Den liberala gruppen, där svenska Liberalerna och Centerpartiet sitter med, måste också gå på samma linje. Ditåt verkar det inte luta.

Karin Karlsbro, den klimatprofilerade parlamentarikern för Liberalerna, skriver till Dagens ETC att hon inte ser listan som ”helt oproblematisk från ett miljö- och klimatperspektiv” men att den är bättre än den lista som gäller nu, och som skulle kunna fortsätta gälla om parlamentet försenar processen med den fjärde listan.

Fredrick Federley, Centerpartiets klimatprofilerade parlamentariker, lutar också åt att rösta för listan, bland annat eftersom han menar att det inte finns några garantier för att kommissionen skulle skapa en bättre lista om den tvingades tillbaka till ritbordet.

På vilket sätt är det liberal politik att subventionera fossil infrastruktur?

– Jag och min partigrupp kräver stopp för fossila subventioner till senast slutet av 2020 och bara för att vi godkänner listan så betyder det inte att vi godkänner finansiering av alla projekt. Strypning av fossila subventioner till senast årsskiftet måste såklart ske på ett sätt där det går att genomföra. Det är därför som vi också kräver att de regelverk som möjliggör detta måste ses över och revideras och det så snart som möjligt, säger Fredrik Federley.

Andra parlamentariker och NGOs jag pratat med har svårt att förstå hur din partigrupp först kan driva på för en grön giv och att utlysa klimatnödläge, för att sedan rösta fram den här listan. De spekulerar i att orsakerna är lobbypåverkan från kommissionen och enskilda medlemsländer, samt att ni inte vågar markera tydligt mot kommissionen – vad säger du om de spekulationerna?

– De får spekulera hur mycket de vill. Jag blev vald till Europaparlamentet för att förbättra klimatet på riktigt och det kommer jag lyckas med genom att förändra de regler som faktiskt behövs förändras. Det är därför min partigrupp dels skriver kravbrev till EU-kommissionen för att få till en förändring och tar initiativ till en resolution om att revidera regelverket. Den gröna given kommer bara bli en succé ifall vi gör saker på riktigt i stället för att bedriva plakatpolitik. 

Enligt en rapport från Artelys behövs inte dessa gasprojekt för att säkra gastillförseln i Europa – delar du den bilden?

– För att klara omställningen så måste vi gå bort från fossilgas och fossila bränslen. Det gäller inte minst vårt beroende av naturgas. Det är därför jag kräver att hela processen och regelverket med dessa listor görs om från grunden. För mig så ska gasprojekt om de ska byggas inte bidra till att vi binder fast oss i fossil energi utan att infrastrukturen kan användas för biogas, eller varför inte vätgas som mycket troligt kommer ha en stor och viktig roll i omställningen av den europeiska industrin.

Karlsbros och Federleys argument är några av de återkommande påståenden som florerar i Bryssel och Strasbourg, säger Frida Kieninger på Food & Water Europe.

– Vi kan med enkelhet klä av alla dessa argument, men vi vet aldrig vad som egentligen döljer sig bakom.

Lutar åt subventioner

För Kieninger är det ett mysterium att den liberala gruppen, som var viktiga för att få igenom den gröna given och klimatnödläget, nu lutar åt att ge klartecken till att EU ska subventionera fossilgasprojekt.

– Det kan handla om att de tycker att det är ett för starkt ställningstagande mot kommissionen att säga nej till hela listan. Men det är å andra sidan det enda redskapet som parlamentet har för att skapa en förhandlingssituation med kommissionen.

Avgörande omröstning

Jytte Guteland (S) tror att det snarare handlar om påtryckningar.

– Det är förmodligen lobbyism från såväl kommissionen som enskilda medlemsländer som ligger bakom, säger Guteland.

– Men det ursäktar ingenting, för det handlar faktiskt om att leva som man lär i det här läget.

Jytte Guteland menar att dagens omröstning är avgörande för klimatfrågan i EU framöver.

– Jag skulle nog säga att vår möjlighet att påverka idag är bättre än någonsin. Men om man inte tar det här öppna fönstret som vi har just nu för att ställa om investeringarna i EU, då kommer det att bli betydligt svårare för parlamentet att ha någon roll i det här senare.

Gasprojekten onödiga ur flera perspektiv

På uppdrag av nät­verket European Climate Foundation har konsultfirman ­Artelys gjort en bedömning av de över 30 fossilgasprojekten som parlamentet har möjlighet att rösta ned idag.

Rapporten kommer fram till tre slutsatser:

1. Även om efterfrågan på gas skulle bli mycket större än förväntat räcker den fossilgasinfrastruktur som finns idag i Europa för att täcka behovet.

2. Den möjlighet att leverera fossilgas som finns idag skulle till och med räcka även om konflikter skulle leda till årslånga leveransstopp från exempelvis Ukraina, Vitryssland eller Algeriet.

3. Nya investeringar i fossilgas blir därför onödiga om syftet är att säkra gastillgången i Europa. Det riskerar istället att bli ”strandade tillgångar finansierade av offentliga medel från EU.”