EU-valet 2019.

2019-05-14 07:15
 • Abortmotståndare demonstrerar i Frankrikes huvudstad Paris tidigare i år. Foto: Thibault Camus/TT
  Abortmotståndare demonstrerar i Frankrikes huvudstad Paris tidigare i år.
 • Matteo Salvini, partiledare för italienska Lega, och Marine Le Pen, partiledare för franska Nationell samling. Foto: Alessandro Di Meo/ANSA/AP
  Matteo Salvini, partiledare för italienska Lega, och Marine Le Pen, partiledare för franska Nationell samling.
 • Kristina Winberg, europaparlamentariker för Sverigedemokraterna. Foto: Europaparlamentet
  Kristina Winberg, europaparlamentariker för Sverigedemokraterna.
 • Forskaren Rebecca Selberg säger att det finns ett stort nationellt stöd för abortfrågan i Sverige, men att många nog har tagit lagen för given och att det kan ändras snabbt.
  Forskaren Rebecca Selberg säger att det finns ett stort nationellt stöd för abortfrågan i Sverige, men att många nog har tagit lagen för given och att det kan ändras snabbt.
 • Barnmorskan Ellinor Grimmark (t.v.) och hennes juridiska ombud Ruth Nordström (t.h.). Foto: Jonas Ekströmer/TT
  Barnmorskan Ellinor Grimmark (t.v.) och hennes juridiska ombud Ruth Nordström (t.h.).
Puffetikett
Dagens ETC

Aborthatarna vill göra EU till en plattform för motstånd

Högerextrema och konservativa partier som vill begränsa kvinnors rätt till abort väntas öka i EU-valet. Samtidigt varnar forskare för att abortmotståndsrörelsen har blivit allt mer strategisk.

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på Dagens ETC!
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

39 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

139 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje månad. Avsluta när du vill.

I december förra året lade EU:s samling av högerextrema partier, partigruppen ”ENF”, ett förslag om en ändring i EU:s årsrapport om mänskliga rättigheter och demokrati som tydligt skulle ta ställning mot abort. Förslaget handlade om att lägga till formuleringen: ”Europaparlamentet bekräftar att den första mänskliga rättigheten är rätten till liv från befruktningsögonblicket till den naturliga döden”. Ändringen gick inte igenom. En stor majoritet på 335 ledamöter röstade mot, 160 avstod och 111 röstade för. Bland de som röstade för fanns de sverigedemokratiska ledamöterna Kristina Winberg och Peter Lundgren som röstade i linje med sin partigrupp, de konservativa ERC.

Även om förslaget röstades ner så tyder den senaste prognosen inför valet på att partigruppen EFN kommer att knipa flera nya mandat. I veckan gick Socialdemokraternas EU-parlamentariker Jytte Guteland och Talla Alkurdi ut på Aftonbladets debattsida och varnade för att fler mandat till högerextrema partier kan leda till att aborträtten för kvinnor är hotad.

Plattform för abortmotstånd

Men är aborträtten hotad? Och på vilket sätt? Idag kan EU inte påverka hur ländernas abortlagstiftning ser ut. Det får länderna bestämma själva. Dessutom är de flesta partier som vill inskränka aborträtten i respektive länder kritiska till EU:s makt över just familjepolitiska frågor.

Statsvetaren Olof Larsson forskar om EU-domstolen och vad EU får göra och hur. Han säger att ett ökat stöd för de högerextrema partierna i EU-parlamentet inte ger dem direkt mandat att till exempel skriva en ny lag som kan förbjuda abort. Däremot skapar det ökade stödet en ny plattform för dem att driva politiken, eftersom parlamentariker får pengar, tv-tid, radiotid, och kan vara med i utskott i upprop och i utredningar.

– Man ska aldrig underskatta politikers uppfinningsrikedom att gå runt regler och lagar. I USA finns det till exempel beslut på federal nivå, om rätten till abort. Men i den mån abortmotståndarna inte har kommit åt det så har de varit extremt uppfinningsrika i att komma på andra sätt att komma åt abort–rätten. Till exempel försvårar man på olika sätt tillgången till abortkliniker eller möjligheterna att driva sådana, genom att försvåra regler om pengar och tillstånd som krävs, utan att röra den principiella rättigheten.

Abortlagstiftningen i EU:s medlemsländer ser mycket olika ut. På Malta är abort helt förbjudet och i majoriteten av medlemsländerna finns regleringar, som en särskild samvetsklausul, som gör det möjligt för vårdpersonal att vägra utföra en abort med hänvisning till sin religiösa övertygelse. I Italien, där runt 70 procent av läkarna vägrar utföra aborter, blir det i praktiken olagligt.

Nya strategier

I Sverige står dock aborträtten stark, alla riksdagspolitiker utom Sverigedemokraterna ställer sig bakom nuvarande lagstiftning. Även KD, vars representanter Dagens ETC har kunnat visa ha nära samröre med abortfientliga krafter. Juristen Elin Sandegård forskar om regleringar kring reproduktiv vård i Sverige och hon säger att rätten bör ses som en ögonblicksbild av det politiska läget vid den tid då rätten blev till.

– Det finns ingenting i dags–läget som indikerar att aborträtten i Sverige är hotad, men det är svårt att sia om framtida politiska förändringar.

En kil i debatten

Samtidigt menar genusvetaren Rebecca Selberg att feminister i Sverige kan ha tagit aborträtten för given. Hon har nyligen undersökt hur frågan om en samvetesklausul debatterades i media när frågan kom upp år 2014, då en barnmorska, Ellinor Grimmark, nekades en anställning efter att hon deklarerat att hon vägrar utföra aborter. Efter att ha stämt arbetsgivaren, men förlorat i både tingsrätten och Arbetsdomstolen, vände hon sig till Europadomstolen tillsammans med en annan barnmorska, där fallet fortfarande ligger.

Rebecca Selberg säger att barnmorskefallet är ett exempel på att abortmotståndare har utvecklat mer strategiska metoder för att passa in sina argument i olika nationella kontexter och luckra upp abortlagstiftning. Som exempel tar hon vissa östeuropeiska länder, där misstänksamheten mot det medicinindustriella komplexet är starkt rotad, och där motståndare mot abort driver frågan om att dagen-efter-piller är en statlig konspiration för att utöva experiment på befolkningen.

– De spelar på den här ganska rimliga historiskt grundade misstänksamheten mot statens sätt att förhålla sig till sin befolkning när det gäller mediciner. Samma sorts anpassning av argument görs i Sverige.

Ett av huvudargumenten från de som stöttade barnmorskan var nämligen att hänvisa till hennes medbestämmande som arbetstagare, och samtidigt hävda att frågan inte handlar om abort.

– Att det är ett försök att slå in en kil i den svenska debatten är de här rörelserna ganska öppna med. Man förstår att det inte går att argumentera för att abort är mord, utan att man måste göra det på ett annat sätt, till exempel genom att hänvisa till den svenska arbetsrätten, säger Rebecca Selberg.

– Jag tror att läget kan ändras ganska snabbt. Den feministiska rörelsen står inför att behöva mobilisera kring frågor som den inte trodde att den skulle behöva mobilisera kring.

Grupperna i Europaparlamentet

Soc&Dem, Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet

Här ingår Socialdemokraterna och Feministiskt initiativ. Gruppen beskriver sin hållning till abort som varje kvinnas rätt att bestämma över sin kropp samt vill se en stark och samstämmig syn på kvinnors rätt till reproduktiv hälsa inskrivet i EU:s officiella hälsostrategi.

De gröna/EFA, Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen

Röstade för förslaget om att “stödja åtgärder som förbättrar kvinnors tillgång till vårdtjänster för sexuell och reproduktiv hälsa och som ökar kvinnors kunskap om sina rättigheter och om tillgängliga tjänster.” Miljöpartiet och där den avhoppade MP-parlamentarikern Max Andersson ingår.

GUE/NGL, Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk
grön vänster

Gruppen för socialistiska och kommunistiska partier där Vänsterpartiet ingår. Har röstat för att ”sexuella och reproduktiva rättigheter är grundläggande mänskliga rättigheter som bör beaktas i EU:s handlingsprogram inom hälsoområdet.”

ALDE, Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa

Centerpartiet och Liberalerna ingår. Vill också att sexuella och reproduktiva rättigheter ska ses som grundläggande mänskliga rättigheter som bör beaktas i EU:s handlingsprogram inom hälsoområdet.

EPP, Europeiska folkpartiets grupp

I ett principprogram på sin hemsida skriver gruppen att EPP vänder sig mot abort som en metod för familjeplanering och vill se stöttande åtgärder till föräldrar och familjer för att ”välkomna varje barn”, särskilt när svårigheter eller oförutsedda graviditeter uppstår. Mänskligt liv ska skyddas från början till dess naturliga slut. Reklam för abort eller IVF-mottagningar ska vara förbjudna. I ett tillägg står det även att abortfrågor inte ska  bestämmas på EU-nivå. Här ingår Moderaterna och Kristdemokraterna.

ECR, Europeiska konservativa och reformister

En grupp med konservativa och EU-skeptiska partier från 15 medlemsländer och där Sverigedemokraterna ingår. I gruppen ingår konservativa och euroskeptiska partier från 15 medlemsländer. Bland annat det Polska abortkritiska partiet Lag och rättvisa och det brittiska konservativa partiet.

EFDD, Frihet och direktdemokrati i Europa

Gruppen domineras av de brittiska nationalisterna UK Independence Party, UKIP och den italienska Femstjärnerörelsen, som varken har profilerat sig för eller emot abort. Enligt röstprotokollen har gruppen röstat olika i frågor som rör kvinnors reproduktiva hälsa. Sverigedemokraterna var med i gruppen fram till juli 2018.

ENF, Nationernas och friheternas Europa

Nationalistiska och högerextrema partier som franska Nationell samling, italienska Lega och österrikiska FPÖ.  Lade i december förslag om att föra in formuleringen att rätten till liv börjar från befruktningsögonblicket till den naturliga döden i EU:s årsrapport om mänskliga rättigheter och demokrati.

Källa: Euparlamentet, röstprotokoll, partigruppernas hemsidor och TT