Kommentar. Andreas Gustavsson.

2017-04-08 16:24

Därför är Sverige en måltavla för terroristerna

Denna gång skedde det i Stockholm. Som läggs till en växande lista. Terrornätverkens logik är att det pågår ett krig mellan civilisationer.

Ännu är inte alla fakta kända, men mycket – kapning av lastbil, viljan att åsamka maximal skada bland civila – signalerar att Europa har drabbats av ännu ett terrordåd med kopplingar till militant islamism. Denna gång skedde det i Stockholm. Som läggs till en växande lista: Paris, London, Madrid, Köpenhamn, Istanbul, Bryssel, Nice, St Petersburg, Toulouse, Berlin… Förövarna uppvisar varierande grad av konkreta kontakter med Islamiska staten (IS), men har samtliga – även de som är att betrakta som ensamvargar – rört sig i en radikaliserad miljö.

Sverige är en måltavla.

Det visade händelserna 11 december 2010, då den svenske medborgaren Taimour Abdulwahab sprängde sig själv till döds på Bryggargatan – en tvärgata till Drottninggatan – i centrala Stockholm, i ett försök att utföra ett massmord mitt under julhandeln. Sedan dess har myndigheter arbetat för att hindra att något liknande ska inträffa, och för att kunna hantera konsekvenserna om det ändå skulle göra det.

Abdulwahab motiverade sin gärning med att Sverige skulle straffas för Muhammed-karikatyrer, insatsen i Afghanistan och att muslimer här är ”förnedrade”. Han bekände sig till IS och hans meddelande, som skickades till bland andra Säpo, speglar den retorik som terrorgruppen fortsatt sprider. 

Deras skäl att uppmana till angrepp mot Sverige kan sammanfattas i fem punkter:

IS förlorar mark

Mosul är bara det senaste exemplet. IS är militärt tillbakapressade. Strategin är då att exportera våldet till andra länder, bland dem till Sverige. Och då ska de utföras med alla till buds stående medel. 2016 sa gruppens talesperson Abu Mohamed al Adnani till anhängare: ”Den minsta attack ni kan genomföra i hjärtat av fiendens land är mer värdefullt för oss än den största operation vi kan genomföra här”.

Tillgång på anhängare

Hotbilden har blivit mer akut av att Sverige är ett av de europeiska länder som haft flest – per capita – som anslutit sig till IS och andra jihadistiska terrorgrupper. Omkring 140 av dem har återvänt. Säpo hävdar att man redan avvärjt attentat som varit på väg att utföras av sådana individer. Dessutom finns etablerade miljöer där fler personer kan radikaliseras, en process som ofta förstärks av att IS har hög aktivitet på internet och i sociala medier.

Sverige i Irak och Afghanistan

Sverige deltog under 15 år i Isaf-styrkan i Afghanistan och har de senaste åren även haft en mindre styrka i Irak med uppdraget att rådgiva kurdiska peshmerga. Sverige listas av USA som en allierad i kampen mot IS. Det här gör att IS definierar Sverige som en fientlig nation.

Mångkulturellt samhälle

Sverige har en relativt stor muslimsk befolkning. IS vill öka polarisering genom att skapa misstro mellan människor och genom att tvinga europeiska stater till repressiva åtgärder mot muslimer som kollektiv. På så sätt hoppas IS att fler ska börja sympatisera med gruppens extrema ideologi.

Krig mellan civilisationer

IS betraktar kalifatet och dess sympatisörer som moraliskt överlägsna. Alla andra – kristna och muslimer – är att betrakta som otrogna vars enda alternativ är att konvertera till gruppens fundamentalism eller dö. Grundinställningen är att det pågår ett krig mellan civilisationer. Enligt denna logik är Sverige – och hela västvärlden – en perverterad plats som förespråkar demokrati, jämställdhet och samexistens mellan religiösa grupper.