Nyheter.

2019-01-31 12:00
  • Foto: Christine Olsson/TT
  • Claes Jansson.
    Claes Jansson.
Puffetikett
Dagens ETC

Utredaren: För stränga tidsgränser i sjukförsäkringen

Efter åratal av kritik tillsatte regeringen i våras en utredning för att se över sjukförsäkringen. Nu har det första delbetänkandet presenterats.

– Vår undersökning bekräftar att sjukförsäkringen inte funkar så rättssäkert, och inte tar tillräcklig hänsyn till individen, säger utredaren Claes Jansson.

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på Dagens ETC!
Om du redan är det loggar du in här.

Prenumerera digitalt

Från

39 kr

Beställ här!

Beställ senast 26 september så får du en hel månad för bara 39 kronor. Avsluta när du vill.

Prenumerera på papper

Från

327 kr

Beställ här!

Få tidningen både på papper och digitalt. Betala per månad.

Regeringens särskilde utredare Claes Jansson är numera pensionär, men har en bakgrund som jurist på fackens advokatbyrå LO/TCO Rättsskydd. Det var inte utan viss förvåning han tackade ja till uppdraget, med tanke på att han under lång tid i yrkeslivet varit kritisk mot hur sjukförsäkringen fungerat.

Hur har din bild av problemen med sjukförsäkringen förändrats sedan du börjat undersöka saken ur ett delvis nytt perspektiv?

– Den bild jag hade med mig var att många hamnar mellan stolarna. Jag har ju jobbat länge med frågorna och problemen har varit ungefär desamma de senaste 15-20 åren. Jag förstod samtidigt att inget är svart eller vitt, det handlar om komplicerade bedömningar som landets 3 000 sjukförsäkringshandläggare måste göra, säger Claes Jansson.

Nu har det första delbetänkandet "Ingen regel utan undantag" överlämnats till regeringen. Betänkandet innehåller ett par viktiga förslag som bör kunna minska risken att sjuka utförsäkras, om de blir verklighet, menar Claes Jansson.

– Vi har gått igenom ett 70-tal domar från kammarrätten, som bekräftar att sjukförsäkringen inte funkar så rättssäkert och inte tar tillräcklig hänsyn till individen, säger han.

För stränga tidsgränser

Utredarna menar att regeln om prövning av de sjukskrivnas arbetsförmåga mot normalt förekommande arbete redan efter dag 180 är för strikt.

– Vi är bundna av direktiven, så själva rehabkedjan kan vi inte förändra. Däremot anser vi att tidsgränserna är för stränga. Beviskraven på den enskilde är väl stora redan vid dag 180. Det måste finnas undantag, säger Claes Jansson.

Enligt de nuvarande reglerna krävs det "stor sannolikhet" för att den försäkrade ska kunna komma tillbaka till det egna arbetet vid prövningen dag 180. I annat fall ska arbetsförmågan prövas mot hela arbetsmarknaden.

I betänkandet föreslås den mildare skrivningen "övervägande skäl".

– För att bedöma om en person med "stor sannolikhet" kan komma tillbaka till sitt vanliga arbete krävs en ordentlig utredning och bra läkarutlåtanden, ofta från specialistläkare, men efter sex månader är utredningen inte alltid klar, säger Claes Jansson.

Färre riskerar att utförsäkras

Utredarna föreslår därför att den hårdare prövningen flyttas fram till dag 365 i rehabkedjan. Då är chansen större att det finns en prognos och dokumentation som svarar mot de högre beviskraven, menar Claes Jansson.

Om de nya reglerna införs riskerar färre att utförsäkras, menar han.

– Även om inte alla kommer att omfattas av våra regler så kommer fler att få den respit som krävs för att komma tillbaka till sitt ordinarie arbete, säger Claes Jansson.

Många är de sjukskrivna som vittnat om hur sjukpenningen dragits in mitt i rehabiliteringsprocessen, och hur möjligheterna att komma tillbaka därmed raserats.

Claes Jansson kallar det "omställning för omställningens skull".

– Det vill vi förhindra. Vi vill också förhindra att så många, det handlar om omkring 30 procent av de utförsäkrade idag, återkommer i sjukskrivning inom ett år, säger han.

Enligt förslaget ska det vara möjligt att pröva arbetsförmågan mot arbete hos den ordinarie arbetsgivaren även efter ett år av sjukskrivning.

Efter två år ska det dock inte gå att skjuta upp prövningen mot "normalt förekommande arbete" längre.

"Inget lätt uppdrag"

Hur det omdiskuterade begreppet "normalt förekommande arbete" tillämpas blir ämnet för nästa delbetänkande.

– Vi ska titta på vilka fysiska och mentala förmågor som krävs för att ta ett normalt förekommande arbete.

Dina tidigare kollegor på LO/TCO rättsskydd anser att Försäkringskassan borde tvingas precisera vilket arbete de menar när de avslår sjukpenningansökningar med hänvisning till att den försäkrade kan ta ett "normalt förekommande arbete". Vad säger du om det?

– Det skulle möjligen vara att kräva för mycket, men det får vi titta vidare på. Det är inget lätt uppdrag, säger Claes Jansson.

Slutbetänkandet ska presenteras senast den 15 oktober 2019.

Fakta: "Ingen regel utan undantag"

-     I april 2018 tillsatte regeringen en utredning för att se över sjukförsäkringen. I fredags presenterades det första delbetänkandet "Ingen regel utan undantag", en del av utredningen "En trygg sjukförsäkring med människan i centrum".

-     Delbetänkandet svarar på frågan vad som ska ha betydelse vid bedömningen av vad som ska utgöra "särskilda skäl" för att skjuta upp prövningen av arbetsförmågan mot ett på arbetsmarknaden normalt förekommande arbete.