Nyheter.

2019-09-24 13:40
  • Foto: Shutterstock
  • Anders Wärefors, vd på Bjerking. Foto: Pressbild
    Anders Wärefors, vd på Bjerking.
Puffetikett
Dagens ETC

Företag som ägs av medarbetarna själva vinner Jämlikhetspriset

Är det möjligt att driva ett framgångsrikt företag utan att sträva efter utdelning till ägarna – och i stället låta de anställda få vinsten?

Ja, enligt teknikkonsultföretaget Bjerking är det möjligt – därför får de årets jämlikhetspris.

Bjerking är ett avancerat teknikkonsultföretag inom bygg- och anläggning som sedan 1957 ägs av medarbetarna. När Jämlikhetsfonden, startad av Per Sundgren och det fackliga idéinstiutet Katalys, nu delar ut årets jämlikhetspris på 100 000 kronor till Bjerking, motiverar de valet av pristagare med att de anställda genom att äga företaget tillsammans har lyckats skapat en trygg arbetsplats, där viktiga mål är att bidra till ett gott samhälle och där miljö- och hållbarhetsfrågor är grundläggande i all verksamhet.

Omsätter halv miljard

Och det går bra för företaget. Förra året var omsättningen 503 miljoner och antalet anställda vid årets slut 417 personer. Företaget har växt kraftigt under senare år och fortsätter att växa.

Jämlikhetsfonden har tagit del av undersökningar som visar att de anställda på Bjerking trivs och är betydligt nöjdare än vad som är genomsnittet för branschen.

– Det finns en stor okunskap, men demokratiskt personalägt företagande fungerar alldeles utmärkt. Ja, på många sätt bättre än företag som styrs odemokratiskt av några få aktieägare, säger Per Sundgren.

Hederspris till författare

Jämlikhetsfondens hederspris på 10 000 kronor tilldelas i år Inga-Lisa Sangregorio för att hon som aktivist, journalist och författare ”med stort engagemang och skarpsinne” angripit missförhållanden och samhällsorättvisor. Nu senast i boken ”Blåsningen” där hon visar att vårt pensionssystem är så konstruerat att arbetslivets orättvisor fortplantas och förstärks in i pensionsåldern.