Nyheter.

2021-04-20 13:58
Anders Tegnell, statsepidemiolog, Folkhälsomyndigheten. Bild: TT/Carl-Olof Zimmerman
Anders Tegnell, statsepidemiolog, Folkhälsomyndigheten.
Puffetikett
Dagens ETC

Åldersgräns ligger kvar för Astra Zenecas vaccin

Folkhälsomyndigheten rekommenderar fortsatt att Astra Zenecas coronavaccin enbart ges till personer som är 65 år och äldre. 

På dagens pressträff medverkar Anders Tegnell, statsepidemiolog på  Folkhälsomyndigheten, Urban Lindberg, avdelningschef, Socialstyrelsen och Svante Werger, särskild rådgivare, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar fortfarande att personer under 65 år inte vaccineras med Astra Zenecas vaccin mot covid-19. Bakgrunden är den mycket sällsynta men allvarliga biverkan – blodproppar kombinerat med låga nivåer av blodplättar – som finns rapporterad hos personer som fått vaccinet. Att personer som är 65 år och äldre kan få Astra Zenecas vaccin beror i sin tur på att fall av den ovanliga biverkningen inte rapporterats bland äldre.

– AstraZenecas vaccin har en hög skyddseffekt och minskar kraftigt risken för svår sjukdom och död, särskilt bland äldre och svaga. De inrapporterade fallen av allvarliga biverkningar är sällsynta och rör i de flesta fallen personer under 60 år, säger statsepidemiolog Anders Tegnell i ett pressmeddelande.

– Det är i grunden ett mycket effektivt vaccin. Alla vaccin är mycket effektiva på nivåer som man sällan ser hos vaccin, säger Anders Tegnell.

Personer under 65 år som fått en dos av Astra Zenecas vaccin och väntar på dos 2 rekommenderas nu istället få en dos av ett MRNA-vaccin, exempelvis det från Pfizer-Biontech. De ska få en dos 12–15 veckor efter dos 1 och behöver ingen påfyllnad.

– Alla bedömningar är att skyddseffekten kommer vara bra, även fortsättningsvis, säger Anders Tegnell.

Rekommendationen gäller tills vidare men kan komma att ändras beroende på vilka resultat som studier framöver visar.

Tegnell: Inga tecken på vikande nivåer

I världen noteras nu 136,5 miljoner fall sammanlagt, i EU noteras nu sammanlagt 28,5 miljoner fall och i Sverige 916 830. 

Under de senaste 14 dagarna noteras 789 fall per 100 000 personer i Sverige. Enligt Anders Tegnell liknar situationen läget som rådde våren 2020, men siffrorna skiljer sig åt eftersom testmöjligheterna är andra nu.

– Nivån visar inga tecken på att vika av, säger Anders Tegnell.

Situationen just nu beskriver Tegnell som ”kritisk”.

– Det är viktigt att fortsatt hålla avstånd så att vi bättre får kontroll på situationen, säger Tegnell.

Vaccinationsarbetet har bidragit till att dödstalen i Sverige gått ner.

– Dödligheten har gått ner brant, säger Tegnell.

Läget i vården är ansträngt.

– Vi prognostiserar ingen förbättring de närmaste veckorna, säger Urban Lindberg på Socialstyrelsen.

Texten uppdateras.