Nyheter.

2021-01-11 16:11
Bild: Jonas Ekströmer/TT
Puffetikett
Dagens ETC

50 miljoner till forskning om långtidscovid

Det finns för lite forskning om långvariga covidsymptom. Nu föreslår regeringen att 50 miljoner kronor läggs på forskning i frågan, som en satsning inom ändringsbudgeten som riksdagen ska besluta om i januari.

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på Dagens ETC!
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

39 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

139 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje månad. Avsluta när du vill.

I slutet av november konstaterade Statens beredning för medicinsk och social värdering (SBU) i en rapport skriven på uppdrag av regeringen att det krävs mer forskning kring långtidsvariga covidsymptom. Som långtidssjuk i covid räknas den som fortfarande har symptom sex veckor efter insjuknande.

Nu föreslår regeringen tillsammans med Centerpartiet och Liberalerna att 50 miljoner kronor ska gå till forskning kring långtidscovid, för att få svar på varför vissa får långvariga symptom, vad de beror på och hur de kan behandlas.

– Det är en viktig angelägen satsning. Det här kommer ge oss mer kunskap om hur vi behandlar och hur vi ser till att människor kan bli friska ifrån sin långtidscovid, säger forskningsminister Matilda Ernkrans till Sveriges Radio.

Många olika symptom

I rapporten framkommer att forskningen ännu är i sin linda. Bland 8 000 granskade artiklar fann SBU bara 26 relevanta studier.

Förslaget är en del av den extra ändringsbudget som riksdagen ska besluta om under januari.

Det är oklart hur vanligt det är med långvariga symptom, men även om antalet som drabbas är få i procent blir de många om det totala antalet smittade är högt. Bland symptomen som beskrivs vid långtidscovid finns trötthet, andfåddhet, hosta, hjärtklappning och försämrat luktsinne. I rapporten från Socialtjänsten och SBU beskrivs även bröstsmärtor, muskel- och ledvärk, viktnedgång, mag-tarmbesvär, hudförändringar, en försämrad livskvalitet samt en allmänt försämrad fysisk respektive psykisk hälsa.