Tänk om man kunde skapa näringslösning som minskar klimatutsläppen.

Tänk om vi kan göra matjorden bättre och maten bättre och hela tiden minska hotet mot jorden.

Tänk om vi dessutom kan producera den lokalt utan transporter och förstörelse.

Tänk om vi kan fasa ut fossil energi på jordbruksmarkerna.

Jo, det går.

Men vi behöver din hjälp för att göra det.

Fermentera organiskt avfall

Ja, du hör på orden. Fermentera organisk avfall låter inte så märkligt men det är en revolution för trädgårdar och jordbruk.

Det fungerar lika bra i ditt trädgårsland, åt dina bärbuskar som det fungerar för ekobonden som nu dessutom kan gödsla utan metanutsläpp, dessutom gödsla även när skörden börjar bli klar (Bladgödsla). Fermenterad näringslösning kallas Bokashi när den sköts som fast fermentering men det ETC näring handlar om är en utvecklad metod för att göra det flytande.

Du får färdig flytande näring utan metanusläpp vid produktionen och du kommer lagra klimatgaser i själva jorden som blir allt mer näringsrik och energirik. Att fermentera handlar om att låta mjölksyrebakterier arbete med avfallet, en ny lösning blir färdig på bara sju dagar och vi har särskilt fokus på fotosyntesbakterier som gör att CO2 binds i marken och att själva matjorden blir ett lager för utsläppen.

Vi tar helt enkelt organiskt avfall från djur eller från växter och gör om det till näringslösning att hälla på din jord.

Vi löser problemet med hästarnas avfall såväl som kornas utan att det får ligga och rötas och skapa stora metanutsläpp. (Metanet bildas inte genom att fermentationen stoppar rötningsmikroberna).

Det här är en revolution som på allvar kan göra ditt odlande till en ännu mer klimatpositiv åtgärd och som ger ekobönderna bättre odlingsmöjligheter än det vanliga jordbruket. Vi förvandlar utsläpp till näring och alla gör en gemensam insats mot klimatkollapsen.

Här kan du läsa mer om hur odlingsjorden laddas med klimatgaser genom ETC Näring.

Det handlar om lokal produktion över hela Sverige

Precis som solceller ändrar makten över energin och flyttar den till de som sätter upp dem på sina gårdar och hus, så är ETC näring en rejäl ändring av makten över näring. Metoden vi utvecklat är enkel att lära sig för en bonde och mycket enkel att distribuera lokalt och sprida. Den luktar inte och förstör därmed inte närmiljön för boende, den kan kontinuerligt produceras under hela året sålänge det finns avfall och den kan alltså göras småskaligt och lokalt över hela landet.

Det här är faktiskt en maktförskjutning från stora internationella fossila företag som levererar konstgödsel, till lokal produktion nära städer och byar.

Det finns inga stora skalfördelar i att producera gigantiska mängder, vi kan lokalt få bättre ekonomi för bönder som säljer inom någon mils omkrets.

I motsats till biogas eller vanligt rötande av gödsel så är det här ren produktion utan dessas stora utsläpp. Mindre transporter, mindre utsläpp och väldigt mycket bättre jordar. Vi kan sluta kompostera och istället fermentera.