Miljö.

2021-05-02 14:30
Det bästa sättet att göra jord för utomhusodling enligt trädgårdsrådgivaren Lise-Lotte Björkman är att kompostera organiskt material och låta det cirkulera. Bild: Privat
Det bästa sättet att göra jord för utomhusodling enligt trädgårdsrådgivaren Lise-Lotte Björkman är att kompostera organiskt material och låta det cirkulera.
Puffetikett
Dagens ETC

Rätta valet: Gör det här för att odla klimatsmart

Trots all klimatsmart välvilja i trädgården – blommor till pollinatörerna och grönsaker för självförsörjning – kan den egna täppan vara något av en klimatbov. Men behåll trädgårdshandskarna på, det går att odla fossilfritt.

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på Dagens ETC!
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

39 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

139 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje månad. Avsluta när du vill.

Såväl EU:s system för utsläppshandel som FN:s klimatpanel IPCC klassar torv som ett fossilt bränsle. Inom det svenska elcertifikatsystemet behandlas torv dock fortfarande som förnybart, och torven i Sverige är befriad från energi- och koldioxidskatt. Men när Naturvårdsverket nyligen redovisade ett regeringsuppdrag om torvutvinningens miljö- och klimateffekter, slog rapporten fast att torv är ett fossilt bränsle och att torvutvinning bidrar till ökade utsläpp av växthusgaser.

Inlagrad kol

Torv bildas på våtmarker när ny mossa växer ovanpå gammal mossa. Den äldre mossan förmultnar bara delvis på grund av syrebristen och blir slutligen torv – med stora mängder kol inlagrat. Våtmarkerna torrläggs när torven ska brytas och när syret når den syrefattiga torven påbörjas en nedbrytning och växthusgaser frigörs.

Eftersom torv lagrar näring och fukt samt gör jorden luftig lämpar den sig mycket väl för odling, men den är inte oersättlig. I andra länder, som Storbritannien och Nederländerna, har medvetna konsumenter drivit på för ett stort torvfritt sortiment, medan majoriteten av all jord som säljs i Sverige fortfarande innehåller torv.

Lise-Lotte Björkman, trädgårdsrådgivare på Riksförbundet Svensk Trädgård, har märkt av ett ökande intresse för att odla torvfritt de senaste åren.

– Jo, vi får de frågorna, även om de kanske inte är i majoritet. Ibland har man läst om det på internationella sajter och undrar ”vadå torvfritt?”. Så det är absolut en vaknande nyfikenhet för många. Men spannet är stort, och jag skulle säga att den stora allmänheten i Sverige inte har satt sig in i frågan ännu.

Alternativ finns

Det går att köpa jord utan torv, men det gäller att läsa innehållsförteckningen. Om torven är utbytt mot kokosfiber innebär det ändå en ganska stor klimatpåverkan eftersom kokosfibrerna tvättas rena med stora mängder sötvatten och sedan transporteras långt. Bättre då med jord som innehåller träfiber, en biprodukt från papperstillverkning. Men måste man verkligen ta bilen till affären och köpa jord i plastpåsar?

– Vi har börjat tro att man måste köpa jord för att den ska duga. Så bara insikten om att man kan ha ett eget kretslopp i det lilla; kompostera, göra egen jord och ta vara på den befintliga jorden, är så viktig. Det bästa sättet att göra jord för utomhusodling är att kompostera det mesta av det organiska materialet och låta det cirkulera, då får du god jord och jordförbättringsmaterial i en vanlig kompost. Med näringsberikning blir den en bra odlingsjord, säger Lise-Lotte Björkman.

Odlingsjord behöver ha en bra struktur för att kunna hålla vatten, syre och näring, något som kommer på köpet när vi köper en färdigblandad jord. Men börjar man bara prova sig fram hittar man snart ett jordrecept som fungerar i den egna trädgården.

– Nyfikenhet, kunskap och förståelse för det man gör tror jag är det bästa för att hitta sin egen väg och motivation i det här. Och som med så mycket annat får man analysera vad som gick bra och dåligt. Det är så man lär sig, säger Lise-Lotte Björkman.

Tips för din trädgård

Idag skiljer man på trädgårdskompostering och hushållskompostering, alltså det som kommer från köket (hit räknas också bokashi). Tänk på att en hushållskompost måste anmälas hos kommunen.

Vid kompostering ska det finnas både kolrikt och kväverikt material och en lämplig fukthalt. Då skapas en fungerande komposteringsprocess där mikro-organismerna trivs.

Vår egen urin är ett bra och miljövänligt gödselmedel.

Ta vara på och förbättra den befintliga matjorden istället för att slänga och köpa ny.