Ledare. Andreas Gustavsson.

2019-04-05 10:00
Puffetikett
Info om ETC

Ledare öppna för alla – tack vare Folkets presstöd

Som du har märkt är idag mycket av journalistiken i Dagens ETC låst på webb. Alltid tillgänglig och enkel att läsa för prenumeranter, men för den som läser gratis börjar det bli dags att bestämma sig.

Behövs en granskande dagstidning med oberoende, rödgrön ledarsida?

I så fall gäller det att beställa en prenumeration.

Ju fler vi blir, desto mer kvalificerad, samhällsförändrande journalistik kommer Dagens ETC att kunna ta fram (just nu kan du börja prenumerera till ett kraftigt rabatterat pris – 6 månader för bara 699 kronor).

Ett aktuellt exempel på vår granskande journalistik är hur vi avslöjade hur Socialdemokraterna tänker köra över Miljöpartiet om att kraftigt bygga ut Arlanda, i direkt konflikt med allt vad klimatpolitik heter. Alla svenska medier hängde på den här nyheten. Miljöpartiet tvingades reagera – med ett ultimatum till Stefan Löfven. Som sagt, samhällsförändrande journalistik.

Men. Många prenumeranter och givare till Folkets presstöd har hört av sig till mig och tycker att det är fel att vi låser just ledarsidans artiklar. Ni anser att det är självklart att Dagens ETC måste sträva efter att opinionsbilda till så många som möjligt.

Ja, ni har rätt.

Ja, vi har ändrat oss.

Därför är ledarsidan nu öppen även för den som inte prenumererar.

Det här vågar vi göra eftersom det har finansierats av dig som bidragit till Folkets Presstöd.

Vi befinner oss i ett avgörande politiskt läge, inte minst vad gäller klimatförändringar och fördjupade inkomstklyftor. Sverige har samtidigt bara en dagstidning som utan partiberoende eller sektmentalitet lyfter breda, radikala perspektiv. Nu kan fler följa våra skribenter. Och jag vet att många vill göra det. Till exempel har fler än 100 000 läst denna om borgerlighetens fula angrepp på engagerade barn. Artiklarna kommer att vara öppna tills de går in i det digitala arkivet. 

Rätt beslut, men det kostar.

Ekonomiskt är det ett bortfall på cirka 350 000 kronor under ett år, givet hur många som hittills valt att teckna prenumeration för att kunna läsa ledarsidans texter. (Totalt har fler än 1 500 personer valt att bli betalande sedan vi började låsa artiklar.) Men jag har förhoppningar om att vi kan hämta hem det genom att fler nu kommer att besöka vår webb och därmed komma i kontakt även med annat, låst material. Att vi alls kan göra detta är för att prenumeranter bidragit till Folkets presstöd. Det gör skillnad!

Tack för din hjälp!