Ledare. Jenny Bengtsson.

2017-11-11 03:00

Förövare sitter hemma och klickar hem sexuella övergrepp på barn

”De måste tilldelas straff. Men framför allt måste fattigdomen bekämpas.”

 

”Förövare sitter hemma och klickar hem sexuella övergrepp”

Miljoner barn är offer för människohandel. I år, när Sveriges Radio kör nionde upplagan av Musikhjälpen, är det detta ämne – handeln med barn – som man tar man särskilt sikte på.

Barns kroppar är särskilt efterfrågade som handelsvaror i världen. Sexhandel med barn och det som kallas för barnsexturism är miljardindustrier och då är ändå mörkertalen enorma. Det finns också skäl att anta att ett stort antal barn som far illa inte syns i någon statistik alls.

FN:s något grova uppskattning är att två miljoner barn utnyttjas i sexhandeln årligen. Samtidigt uppges samma siffra bara i Indien ligga på 1,2 miljoner. Och organisationer som arbetar med dessa frågor är eniga om att det – egentligen – rör sig om många fler. Överallt.


BRA JOURNALISTIK ÄR INTE GRATIS

Gillar du det vi gör?
Swisha en peng till: 123 401 876 8


Handeln är ständigt i rörelse vilket gör den oerhört svår att stoppa. Enligt Ecpat kan man se att lokala insatser som motverkar barnsexhandel i ett land ofta resulterar i ökande barnsexturism i ett annat. Och överallt finns det gott om förövare som är villiga att betala för att få utöva eller bevittna sexuella övergrepp mot barn.

Efterfrågan styr – och den är enorm.

Ska man följa de siffror som ändå finns står det klart att det säljs fyra barn, varje minut, för sexuella ändamål, världen över. Det handlar om barn som lever i fattigdom och som säljs för att kunna bidra till familjens försörjning. Om flickor stängs in i fruktansvärda bordeller.

Om förövare sitter hemma och klickar hem beställningar på sexuella övergrepp på barn online, om barn som utnyttjas av turister eller som säljs av sina föräldrar i tron om att de ska få arbete, men som istället hamnar hos rika familjer som sexslavar.

Det handlar om Nepal, där många unga flickor säljs in i äktenskap för att familjen ska kunna försörjas. Om Filippinerna som leder ligan när det gäller livestreamade övergrepp som sprids på internet, om Ghana med sina tillresta turister som begår övergrepp mot unga pojkar och om Bulgarien där romska barn tvingas sälja sina kroppar för sexuella ändamål.

Och det handlar om Sverige.

För lite drygt ett halvår sedan genomfördes en razzia i en lägenhet på Kungsholmen i Stockholm. I lägenheten, som hade hyrts ut som Airbnb, hittades sex unga tjejer som hållits kvar mot sin vilja för att säljas till sexköpare. Två av dem var minderåriga. Och de var långt ifrån de enda som fallit offer för människohandel och trafficking här.

Var tionde svensk man har någon gång betalt för sex. Barnpornografibrotten ökar varje år och trenden visar att offren blir allt yngre. Idag är åtta av tio barn som förekommer i barnpornografimål förpubertala. Majoriteten av de som utnyttjas för sexuella ändamål här är flickor och kvinnor från Rumänien, Bulgarien, Ungern och Nigeria även om det också förekommer att svenska barn utnyttjas i människohandelsliknande situationer.

Det är riktigt nedslående. Sverige har tidigare anmärkts på för bristande åtgärder mot sexuell exploatering av barn och med rådande lagstiftning har det också visat sig svårt att ställa svenska förövare till rätta när brotten begås utomlands.

Sverige utför heller inga regelbundna kartläggningar för att utröna omfattningen av detta, trots att FN:s barnrättskommitté uppmanat till det i många år. Det gör att det i det stora hela är minst sagt oklart hur många barn det rör sig om och vilka tillvägagångssätt som används för att utnyttja dem i Sverige. Lite hårddraget skulle man kunna säga att det idag är i princip fritt fram för vem som helst att åka på solsemester, köpa barn och förgripa sig på dem sexuellt, för att sedan komma hem och leva livet som om ingenting hänt.

Det här är givetvis ingen rolig text att läsa. Men även om ämnet är tungt och starkt tabubelagt behövs det pratas om ändå. Frågan gäller världens tredje största brottsliga industri – och den växer ständigt. Idag är bara handeln med narkotika och vapen mer omfattande. Att barn tillåts fara illa så här är ett underkännande för hela världen och för Sverige. Likaså den utbredda fattigdom som ofta hänger ihop med den.

Här krävs stora kraftansträngningar. Förövarna måste tilldelas straff. Men framför allt – om det inte redan är klart – måste fattigdomen bekämpas. En värld där rikedomarna är koncentrerade till ett fåtal och andra svälter och får se sina barn falla offer för människohandel är en uppochnervänd värld.

Det här är ett mycket större problem än att en liten insamling ska kunna göra reell skillnad. Här, liksom av många andra anledningar, krävs ekonomisk omfördelning. Utjämning.

Jenny Bengtsson
Jenny Bengtsson 

Fackligt aktiv i Hotell- och restaurangfacket.

Skriver ledare i Dagens ETC varje lördag.

Finns på Twitter som @klasskamp.