Serie.

2017-11-28 19:30

Biller om gitarrsnubbar

”Vi kan prata om allt och har kul ihop. Men så är det dessa jävla serenader”