Klimat.

2020-03-25 06:00
Puffetikett
Dagens ETC

Vattenfall satsar på små kärnreaktorer

Det estniska utvecklingsbolaget Fermi Energia vill bygga en ny typ av små kärnreaktorer i Estland. Nu deltar också Vattenfall, tillsammans med bland andra finska Fortum, i den förstudie som inletts, rapporterar tidningen Ny Teknik.

Små, modulära reaktorer, så kallad SMR-teknik, är kärnkraftsbranschens försök att svara på problem med höga kostnader och utdragna byggprojekt. Förhoppningen är att den nya typen av små reaktorer ska bli enklare att bygga och massproducera.

– Det här är ett sätt för oss att förstå hur långt utvecklingen av SMR-teknik har kommit, säger Torbjörn Wahlborg, chef för Vattenfalls Business area generation, i ett pressmeddelande.

EU:s högsta utsläpp

Intresset för ny kärnkraftsteknik i Estland beror på att landets elproduktion idag till stor del baseras på oljeskiffer. Landet har EU:s högsta utsläpp per producerad el. Samtidigt menar Vattenfall att intresset för små, modulära reaktorer växer. Bland annat har det statliga finska forskningsbolaget VTT inlett ett ­arbete med att försöka ­utveckla små reaktorer för framtida fjärrvärmeproduktion.

Det svenska bolaget Blykalla, som drivs av forskare på KTH, deltar nu i en tävling om Helsingfors framtida fjärr­värme.

– Utvecklingen av småskaliga kärnreaktorer ser lovande ut och för oss är det naturligtvis intressant att följa den tekniska utvecklingen inom alla kraftslag som vi själva använder oss av för att producera elektricitet, säger Mats Ladeborn, chef för avdelningen Fleet development inom Vattenfalls kärnkraftsverksamhet.

800dagar

SMR

SMR står för Small Modular Reactors, små, modulära kärnreaktorer, med upp till 300 MW effekt.

Kärnkraftsbranschen hoppas att tekniken ska göra kärnkraften billigare och enklare att bygga, genom möjlighet till massproduktion.

Det finns ett 50-tal olika koncept. De flesta befinner sig emellertid på utvecklingsstadiet.