Klimat.

2018-09-12 18:45
  • 11-åriga Anica van Staa och Urgendas ordförande Marjan Minnesma väntar på domslutet i Haag i juni 2015.   Bild: Peter Dejong/AP
    11-åriga Anica van Staa och Urgendas ordförande Marjan Minnesma väntar på domslutet i Haag i juni 2015.
  • Klimataktivisten Xiuhtezcatl Martinez är en av de ungdomar i USA som stämt staten för att ha agerat på ett sätt som ska ha försvårat klimatkrisen.  Bild: Stina Stjernkvist/TT
    Klimataktivisten Xiuhtezcatl Martinez är en av de ungdomar i USA som stämt staten för att ha agerat på ett sätt som ska ha försvårat klimatkrisen. 
Puffetikett
Dagens ETC

Uppmärksammat klimatmål prövas på nytt

Allt oftare har medborgare tagit regeringar till domstol för att inte göra tillräckligt i klimatfrågan. Urgenda-fallet ses som en föregångare, där den holländska regeringen fälldes för att inte har gjort tillräckligt för att minska sina utsläpp. I höst kommer fallet att prövas i högre instans.

År 2015 fick den holländska organisationen Urgenda rätt i domstol. Den holländska regeringen hade inte fullgjort sin aktsamhetsskyldighet och gjort tillräckligt mycket för att minska landets utsläpp av växthusgaser enligt domstolen, som krävde att Holland skulle minska sina utsläpp med 25 procent till 2020 jämfört med 1990.


Prenumerera på ETC:s Klimatnyhetsbrev

 

En milstolpe

Regeringen har följt domslutet och skärpt sina klimatmål, men den har ändå överklagat domen eftersom den anser att domstolen sysslar med politik.

– Detta handlar om hur domaren har blandat sig i något som kallas demokrati, och demokratin har därmed blivit åsidosatt, sa klimatministern Eric Wiebes till holländsk media tidigare i år.

Fallet har ofta setts som en milstolpe och en föregångare för liknande fall runt om i världen. Jonas Ebbesson, professor i miljörätt vid Stockholms universitet, säger att det är en viktig demokratisk rättighet att kunna vända sig till domstol.

– Att få medborgerliga rättigheter prövade i domstol är i sig en grundläggande mänsklig rättighet. Anser vi att dessa rättigheter har blivit åsidosatta har vi rätt att vända oss till domstolen, och jag tycker att det är viktigt att vi kan använda den möjligheten.

Domen har ofta setts som en föregångare för liknande fall, men kommer signalvärdet att minska om Urgenda inte får rätt i andra instans?

– Signalvärdet blir ännu starkare om domen också upprätthålls i appellationsdomstolen. Sedan kanske man kan spekulera i att det sänks på marginalen om Urgenda inte får rätt, men flera andra processer är ju redan i gång, säger Jonas Ebbesson.

Barn har stämt USA

Även i USA förväntas en uppmärksammad rättegång i höst. I det så kallade Juliana-fallet har amerikanska ungdomar, bland annat klimatprofessorn James Hansens barnbarn, stämt staten för att ha agerat på ett sätt som ska ha försvårat klimatkrisen. Trump-administrationen har försökt stoppa fallet från att ens prövas i domstol, men ett beslut i högsta domstolen i juli klargjorde att fallet ska genomgå en rättslig process.

Även om detta kan ses som en viss framgång tror Jonas Ebbesson att det blir svårt för ungdomarna att få rätt i sak. Dels för att delar av de rättsliga grunder som ungdomarna åberopar hittills bara har stöd på delstatsnivå i USA, och inte på federal nivå. Dels eftersom det, till skillnad från i Holland, inte finns någon aktsamhetsskyldighet för staten på federal nivå.

– Juridiskt sätt skulle jag säga att det är ett ganska svagt mål. Som ungdomarna valt att driva målet måste de bevisa att staten genom sitt aktiva agerande har förvärrat utsläppen, det räcker inte att säga att staten inte har agerat som den borde ha gjort, säger Jonas Ebbeson.

Klimaträttegångarna har dock inte bara juridiskt värde, utan även ett politiskt. Och även om inte ungdomarna i USA får rätt i sak, så har fallet fört upp klimatförändringarna på den politiska dagordningen. Det i sin tur kan bidra till att allt fler länder stiftar klimatlagar likt den svenska och den som Storbritannien har haft sedan 2008. Och när lagarna väl finns på plats kan de vara grund för ytterligare klimaträttegångar.

– Klimatlagarna ser olika ut i olika länder, men jag tror att vi kommer att få se liknande processer i flera länder även i framtiden, säger Jonas Ebbesson.

Läs vidare på nästa sida: Klimaträttegångar på frammarsch

DIGITAL PRENUMERATION

TVÅ VECKOR GRATIS!

Läs alla artiklar från Dagens ETC utan kostnad första två veckorna. Därefter är priset 199 kronor/månad. Ingen bindningstid. Du får dessutom Dagens ETC direkt till din mejl, alla dagar i veckan. Beställ för att läsa direkt.

Genom att klicka på ”Prenumerera” godkänner du prenumerationsvillkoren och samtycker till att ETC-företagen hanterar dina personuppgifter