Klimat.

2017-12-05 15:22
Det behövs snabba klimatåtgärder menar John Holdren, professor i miljöpolitik vid Harvarduniversitet och tidigare rådgivare åt USA:s förra president Barack Obama.  Bild: Keith Srakocic/AP
Det behövs snabba klimatåtgärder menar John Holdren, professor i miljöpolitik vid Harvarduniversitet och tidigare rådgivare åt USA:s förra president Barack Obama.

Toppforskare varnar för att skjuta upp klimatåtgärder

Debattörer som är farligast för världens miljö är de som argumenterar för att skjuta upp klimatåtgärder med hänvisning till behovet av ekonomisk utveckling. Det säger Barack Obamas tidigare vetenskaplige rådgivare John Holdren.

John Holdren är professor i miljöpolitik vid Harvarduniversitet och var rådgivare åt USA:s tidigare president Barack Obama under hans år vid makten. Vid en sammankomst som nyligen ägde rum för vetenskapsjournalister i San Francisco underströk Holden att utvecklingen måste inriktas på satsningar både på ekonomisk utveckling och klimatåtgärder. Han varnar för de politiker och debattörer som vill senarelägga alla radikala åtgärder som gäller klimatet.


BRA JOURNALISTIK ÄR INTE GRATIS

Gillar du det vi gör?
Swisha en peng till: 123 401 876 8


– Detta eftersom deras argument om att i första hand satsa på ekonomisk utveckling har störst potential att påverka debatten och politiken.

Enligt John Holdren argumenterar denna grupp för satsningar på forskning och utveckling av ny teknik som ska göra det billigare att minska klimatutsläppen i framtiden, och för att ekonomisk tillväxt i utvecklingsländer skulle vara den bästa metoden för att minska dessa länders sårbarhet och öka deras möjligheter att stå emot klimatförändringar.

Klimatförnekare på höga poster

Han tycker samtidigt att det är ironiskt att den nuvarande amerikanska administrationen – där både denna grupp och klimatförnekare besitter höga positioner – drar ner på samma satsningar som de själva argumenterar för.

– De som sitter i toppen av Trump-administrationen har, med stor cynism, fullt upp med att sänka stödet för alla sådana satsningar, säger John Holdren, med hänvisning till de miljöåtgärder som genomfördes under Barack Obama och som den nuvarande administrationen har dragit tillbaka.

President Donald Trump har på hemmaplan drastiskt dragit ner på finansieringen av klimatrelaterade program och meddelade dessutom tidigare i år att USA tänker dra sig ur Parisavtalet.

John Holdren säger att ny forskning är viktig för att världen ska kunna hantera framtidens klimatförändringar. Men han menar samtidigt att det är uppenbart att det omgående krävs åtgärder för att minska koldioxidutsläppen – med den teknik som finns tillgänglig.

Omfattande åtgärder krävs

Han påpekar samtidigt att klimatförändringarna redan nu orsakar stora skador i världen i form av bland annat översvämningar, torkor, skogsbränder och värmeböljor. Av det skälet måste världen genomföra omfattande åtgärder både för att minska utsläppen och genom satsningar på en omfattande omställning.

– Att bara minska utsläppen kommer inte att fungera eftersom klimatförändringarna redan pågår och inte snabbt kommer att kunna stoppas. Och bara omställning kommer heller inte att fungera eftersom en minskning av utsläppen blir dyrare och mindre effektiv ju större klimatförändringarna blir. Därför behöver vi tillräckligt med utsläppsminskningar för att kunna undgå det vi inte kan hantera och tillräckligt med omställningsåtgärder för att kunna hantera det vi inte kommer undan, sade han.

Dessutom betonar John Holdren att i stort sett samtliga trovärdiga studier som gjorts visar att de ekonomiska kostnaderna för att inte agera i förhållande till klimatförändringarna vida överstiger kostnaderna för de åtgärder som krävs.

–Tanken på att ett samhälle inte har råd att ta itu med klimatförändringarna är fullständig fel, säger han, och manar till snabba åtgärder.

John Holdren

John Holdren är 73 år och ursprungligen från Sewickley i Pennsylvania, USA. På hans meritlista står bland annat vetenskaplig rådgivare åt USA:s förre president Barack Obama. Har har även skrivit boken Meeting the Climate-change Challenge och är utbildad vid Stanford Universisty och Massachusetts teknologiska institut. Idag är han verksam som professor i miljöpolitik vid Harvard-universitetet.