Tre frågor.

2017-10-03 23:01
Sven-Erik Bucht.  Bild: Stina Stjernkvist/TT
Sven-Erik Bucht.

”Svensk mat kan hävda sig väl i konkurrensen”

Svårt att upphandla närproducerat? Inte alls, enligt jordbruksminister Sven-Erik Bucht, som för Dagens ETC förklarar hur upphandlingslagen är tänkt att fungera.

LOU verkar stå i vägen för att fullt ut kunna upphandla närproducerat. Någon tanke om det?

– Tvärtom. Den tidigare lagstiftningen var begränsande, men nu är förutsättningarna annorlunda.


BRA JOURNALISTIK ÄR INTE GRATIS

Gillar du det vi gör?
Swisha en peng till: 123 401 876 8


På vilket sätt?

– Den nya lagstiftningen syftar till att dels öka effektiviteten i offentlig upphandling, att främja samhälleliga mål som miljö- och arbetsrättsliga hänsyn. Upphandlande myndigheter kan utnyttja möjligheten att ställa krav på produktionen, miljökrav, djurskyddskrav etc., vilket gör att närproducerad svensk mat kan hävda sig väl i konkurrensen.

– Genom den nya upphandlingslagstiftningen underlättas också möjligheterna att beakta klimatpåverkan. Varor som genererar höga utsläpp under transport missgynnas av reglerna framför varor med lägre utsläpp. Även möjligheten att dela upp kontrakt i mindre delar gynnar typiskt sett närproducerat eftersom det innebär att man kan bryta upp kontrakt baserade på större varukategorier i mindre och mer anpassade delkontrakt med enskilda producenter.

Är det viktigt att stärka ekologisk livsmedelsproduktion?

– Regeringen bedömer att den ökade efterfrågan på ekologiska livsmedel kan bidra till hållbar tillväxt och konkurrenskraft i svenskt jordbruk och svensk livsmedelsproduktion. Den växande marknaden för ekologiska livsmedel skapar möjligheter på marknaden för små och stora svenska jordbruks- och livsmedelsföretag.

– Regeringen har som mål att 30 procent av den svenska jordbruksmarken ska utgöras av certifierad ekologisk jordbruksmark och 60 procent av den offentliga livsmedelskonsumtionen ska utgöras av certifierade ekologiska produkter till år 2030.