Klimat.

2020-02-13 11:30
Nyårsafton 2019 stängde en av de fyra reaktorerna på Ringhals kärnkraftverk. Under året ska ytterligare en reaktor avvecklas.  Bild: Björn Larsson Rosvall/TT
Nyårsafton 2019 stängde en av de fyra reaktorerna på Ringhals kärnkraftverk. Under året ska ytterligare en reaktor avvecklas. 
Puffetikett
Dagens ETC

Svaga argument för ny svensk kärnkraft

Förespråkarna hävdar att kärnkraft behövs som back up i framtida elsystem, motståndarna att det är för dyrt. Ny forskning visar att båda kan ha fel.

– Kostnadsmässigt går det sannolikt på ett ut om vi i framtiden tillåter investeringar i ny kärnkraft eller om vi bygger ett helt förnybart elsystem, säger Chalmersforskaren Fredrik Hedenus.

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på Dagens ETC!
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

39 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

139 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje månad. Avsluta när du vill.

Kärnkraftsfrågan har ända sedan reaktorhaveriet i Harrisburg, USA, 1979 varit starkt polariserad, och är det än idag, även om debatten skiftat fokus. Vid kärnkrafts­omröstningen 1980 var politikerna överens om att kärnkraften skulle avvecklas, frågan var i vilken takt.

Idag, när övergången till ett förnybart elsystem inletts, hävdar M, SD och KD att de gamla reaktorerna, när de skrotas, måste ersättas med nya – för att säkra en jämn tillgång på el när vinden inte blåser och solen inte skiner.

Andra menar att förnybar el är billigare än kärnkraftsel och att kostnaderna för nya reaktor­er är så hög att det knappast lönar sig att ersätta gamla reaktorer.

Billigare med sol och vind

Det stämmer att det är billigare att producera 1 kilowattimme med sol och vind än med kärnkraft, men hur ser prisbilden ut om vi tittar på kostnaderna för ett helt nytt förnybart elsystem? Det har forskare från Chalmers i Göteborg undersökt.


Prenumerera på ETC:s Klimatnyhetsbrev

 

– Vi har tittat på hur man kan knyta ihop ett svenskt förnybart elsystem med ett europeiskt förnybart elsystem. Vilka energitekniker kan vi använda och vad blir kostnaden, säger energi­forskaren Fredrik Hedenus.

Med hjälp av en avancerad teknisk och ekonomisk kostnadsoptimeringsmodell för investeringar i kapacitet, elleverans, överföring och lagring med mera, landar studien i slutsatsen att det i varje fall inte finns någon ekonomisk anledning att bygga nya reaktorer när de gamla avvecklas.

– Ekonomiskt går det på ett ut om vi tillåter ny kärnkraft eller bygger ett helt förnybart elsystem, och det gäller även om kostnaderna för ny kärnkraft sjunker ordentligt jämfört med idag, säger Fredrik Hedenus.

Skulle vi satsa på ny kärnkraft redan idag skulle det bli väldigt mycket dyrare än att satsa på förnybar el.

Fel fokus i debatten

Tack vare vattenkraften har Sverige ovanligt goda förutsättningar för att utveckla ett helt förnybart elsystem, även utan kärnkraft. Den huvudsakliga energikällan kommer att vara vindkraft.

– Vattenkraft fungerar väldigt bra med vindkraft, och att Sverige har så mycket flexibel vattenkraft gör att vi kan svälja en stor mängd vind, säger Lina Reichenberg, en annan av forskarna bakom studien.

En annan viktig förutsättning för ett stabilt förnybart elsystem är elhandel med andra europeiska länder, som säkrar tillgången när vind och vatten inte räcker till.

Fredrik Hedenus hoppas att studien kan bidra till att nyansera debatten om kärnkraften.

– Förespråkarna hävdar att vi måste ha kärnkraft annars rasar hela elsystemet, det stämmer inte. Motståndarna säger att kärnkraften är för dyr. Men även om de senaste projekten i Europa är dyra är det svårt att uppskatta kostnaden i framtiden. Diskussionen borde därför handla om kärnkraftens andra problem, säger Fredrik Hedenus.

800dagar

Sverige utan kärnkraft

Enligt den nya studien ”The cost of a future low-carbon electricity system without nuclear power – the case of Sweden” kan ett nästan helt förnybart och driftsäkert elsystem byggas till relativt låg kostnad med en kombination av vind och solceller, transmission mellan regioner, vattenkraft, bioenergi och energilager.