Klimat.

2021-03-15 10:00
Klimatstudenterna under en demonstration i Stockholm i mars 2019. Sedan 2020 rankar studentrörelsen årligen klimatarbetet hos svenska lärosäten.  Bild: Folke Bosund
Klimatstudenterna under en demonstration i Stockholm i mars 2019. Sedan 2020 rankar studentrörelsen årligen klimatarbetet hos svenska lärosäten.
Puffetikett
Dagens ETC

Studenter pressar svenska lärosäten att minska utsläpp

För andra året i rad rankar Klimatstudenterna svenska lärosätens klimatarbete. En tydlig skillnad 2020 är att tjänsteresorna med flyg minskat drastiskt.

”Utsläppen från flygresor har minskat med i snitt 87 procent, något som ansågs omöjligt av de flesta före corona”, kommenterar Felicia Olsson på Klimatstudenterna.

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på Dagens ETC!
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

39 kr

Beställ här!

Prenumerera och betala per vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

139 kr

Beställ här!

Prenumerera och betala per månad. Avsluta när du vill.

Forskare vid universitet och högskolor bidrar med viktig kunskap till klimatvetenskapen. Samtidigt orsakar svenska lärosäten betydande växthus­gasutsläpp.

De största utsläppen kan så gott som alltid knytas till tjänste­resorna med flyg, enligt Felicia Olsson, som är en av dem som jobbat med Klimatstudenternas nya klimatranking för 2020. Hon konstaterar att samtliga lärosäten i senaste rankingen klarat Klimatstudenternas mål för full poäng i kategorin ”utsläppsminskning från flygresor”.

– För att få full pott i vår ranking krävs en utsläppsminskning med 16 procent per år. Det klarade bara två lärosäten 2019, och flera dömde då ut minskningstakten som omöjlig. Nu vet vi att det är möjligt, säger Felicia Olsson.

”Skarpt mål”

Sen kom pandemin, och utsläppen från tjänsteresor med flyg dök med i snitt 87 procent på de rankade universiteten och högskolorna.

– Erfarenheten det här året visar att det går att bedriva forskning utan stora utsläpp, säger Felicia Olsson, som varit medlem i Klimatstudenterna sedan rörelsen tog fart på Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) 2018.

SLU ligger högt i rankingen och satte nyligen ett ambitiöst mål för sina utsläppsminskningar från flygresor. De ska minska med 60 procent till 2025.

– Vi hade förstås gärna sett att de valt år 2022, men det är ändå ett skarpt mål. SLU:s hållbarhetschef har beskrivit det gångna året ”som att leva i facit”. Det tycker jag är bra. Det är till den här nivån vi måste nå när det gäller flygresor om klimat­målen ska nås, säger Felicia Olsson.

Lobbat hårt

Klimatstudenternas ranking baserar sig dels på skolornas faktiska utsläpp och utsläppsminskningar, dels på deras ambitioner framåt i klimatarbetet och hur de mäter och följer upp utsläppen.

– I dagsläget vet inte lärosätena hur stora deras totala utsläpp är, det är i princip bara statistiken för flygutsläppen som är tillräckligt tillförlitliga för att kunna jämföra, säger Felicia.

Det vill Klimatstudenterna ändra på.

– Vi har haft flera möten med högskoleministern, då vi anser att regeringen borde införa en koldioxidbudget för alla myndigheter i regleringsbrevet.

Där är vi inte än, men med den årliga rankingen vill Klimatstudenterna hålla trycket uppe.

– Universitet och högskolor motiveras av söktryck och prestigefulla rankingar. På det här sättet vill vi visa nuvarande och blivande studenter vilka lärosäten som lever som de lär. Unga efterfrågar tydligt klimatledarskap och vi kommer att fortsätta publicera vår ranking varje år samma dag som anmälan till höstterminen öppnar, säger Felicia Olsson.

Klimatstudenterna

Klimatstudenterna är en studentrörelse som startade 2018 vid SLU. De uppmanar Sveriges universitet och högskolor att halvera sina växthusgasutsläpp inom de närmaste åren och nå nära noll utsläpp senast 2030. Utsläppen kan minska exempelvis genom:

Färre resor som genererar utsläpp.

Mer klimatsmarta livsmedel vid personalrestauranger, catering och representation.

Mer klimatsmarta pendlingsalternativ än bil till arbetet.

Effektivare energianvändning och genom att enbart använda energi från förnybara källor.

Att det kapital universiteten förvaltar ska investeras i hållbara branscher.