Klimat.

2019-02-01 08:50
Bild: Erik Svensson/TT
Puffetikett
Dagens ETC

Striden om Preemraffs klimatbomb trappas upp

Preems utbyggnad av oljeraffinaderiet i Lysekil går att stoppa utan att bryta mot EU-lagstiftning. Det menar Naturskyddsföreningen, som nu lämnar in en fullständig överklagan.

”Om inte anläggningen stoppas kommer det bli svårt att nå miljömålen”, säger Johanna Sandahl, Naturskyddsföreningens ordförande.

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på Dagens ETC!
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

39 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

139 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje månad. Avsluta när du vill.

Igår inleddes rond två i den juridiska striden om Preems kraftiga expansion i Lysekil. I november förra året gav mark- och miljödomstolen tillstånd till utbyggnaden. Beslutet skapade kraftiga protester från närboende och miljöorganisationer.

Orsaken är att Preemraff planerar att bygga ut verksamheten för 15 miljarder kronor och öka sin kapacitet till att årligen omvandla 2,5 miljoner ton tjockolja till diesel och bensin. Den ökade produktionen kommer att fördubbla anläggningens utsläpp, från 1,7 miljoner till 3,4 miljoner ton koldioxid per år.

– Om den blir verklighet kommer Preemraff bli den enskilt största utsläppskällan av koldioxid i Sverige. Med tanke på att vi har som mål att nå nollutsläpp är det så extremt ostrategiskt att göra stora investeringar i en sådan anläggning. Att bygga ut den här verksamheten känns helt bakvänt, säger Johanna Sandahl.


Prenumerera på Dagens ETC:s nyhetsbrev

 

Har granskat lagen

Naturskyddsföreningens jurister har de senaste månaderna granskat lagstiftningen och lämnade på tordagskvällen in en kompletterad överklagan till den högre instansen, mark- och miljööverdomstolen.

Preemraffs utbyggnad kommer leda till ”skador och olägenheter av väsentlig betydelse för människors hälsa och miljön”, hävdar Naturskyddsföreningen och hänvisar till den så kallade ”stoppregeln” i miljöbalken.

– När de gav tillståndet i första instans menade domstolen man inte ska ta hänsyn till koldioxidutsläppen eftersom det regleras genom EU:s utsläppshandelssystem. Men det regelverket hindrar inte att ett land säger nej. Vi menar att Sverige har rätt att stoppa Preemraff, säger Johanna Sandahl, Naturskyddsföreningens ordförande.

Avvaktar processen

Preem AB meddelar att de tagit del av samtliga överklaganden och deras synpunkter.
– I övrigt avvaktar vi den nu pågående processen hos Mark- och miljööverdomstolen, säger presschef Niclas Brantingson.

Har Naturskyddsföreningen rätt bedömningen att stopplagen i Miljöbalken innebär att ert tillstånd kan dras in?

– Vi har full respekt för den process som nu pågår och utgår från att Mark- och Miljööverdomstolen kommer att genomlysa detta på ett bra och grundligt sätt.

Enligt era egna beräkningar kommer utbyggnaden innebära en fördubbling av utsläppen till 3,4 miljoner ton koldioxid per år. Hur rimmar det med era ambitioner på hållbarhetsområdet?

– Det är en siffra utan hänsyn till några åtgärder för minskade utsläpp. Att minska våra utsläpp är en viktig fråga och därför vill vi satsa på bland annat koldioxidinfångning med mera. Vi är i en omställning till mer förnybara drivmedel och med vår nya anläggning i Göteborg som ska producera en miljon kubikmeter förnybart per år tas ytterligare steg, säger Niclas Brantingson, Preems presschef.

Ska bedöma materialet

De senaste tre åren har Sverige minskat utsläppen med under en procent om året men om anläggningen byggs skulle den helt utradera de nationella ansträngningarna för minskade utsläpp. Sverige skulle halka tillbaka till 2015 års utsläppsnivåer, enligt Naturvårdsverkets statistik.

I november lämnades det in 62 överklaganden till Mark- och miljööverdomstolen. Och det är till denna överklagan som Naturskyddsföreningen på torsdagen lämnade in kompletterande underlag. Mark- och miljööverdomstolen ska nu göra en bedömning av vem som har rätt att överklaga och därefter avgöra om de ska pröva fallet.

– De två vanligaste skälen till att vi beviljar prövningstillstånd är om det var något fel i underrättens dom eller om det är intressant rättslig fråga. Frågan om prövningstillstånd ska meddelas och frågan om vilka som har rätt att överklaga mark- och miljödomstolens dom kommer att prövas före sommaren. Om prövningstillstånd meddelas kommer en tidplan om målets fortsatta handläggning att upprättas, säger Johan Svensson, beredningschef vid Mark- och miljööverdomstolen.
Tidsramen kan ändras beroende på hur mycket handlingar domstolen får in. Om prövningstillståndet inte beviljas då avslutas den juridiska processen och Preems tillstånd börjar gälla.

800dagar

Preemraff i Lysekil
2017 stod Preem i Lysekil för utsläpp av 1,58 miljoner ton koldioxid, enligt Naturvårdsverket. Det motsvarar cirka två procent av hela Sveriges klimatpåverkande utsläpp. Om utbyggnaden blir verklighet planeras utsläppen att öka till 3,4 miljoner ton koldioxid, vilket skulle motsvara 8 procent av Sveriges totala utsläpp. Preem räknar med att utbyggnaden kan vara klar tidigast år 2025.
Preem driver ytterligare ett raffinaderi på västkusten och bolaget gjorde 2017 en vinst före skatt på 4,9 miljarder kronor.
 

Preems totala utsläpp 2013-2017: 10,3 miljoner ton CO2

Vinst 2013-2017: 13,8 miljarder kronor.