Klimat.

2017-01-01 13:00
  • Data från en studie som publicerades i november i Renewable and Sustainable Energy Review visar att solkraft kan generera 14 gånger den energi som investeras för att skapa panelerna. Bild: Chinatopix/AP/TT
    Data från en studie som publicerades i november i Renewable and Sustainable Energy Review visar att solkraft kan generera 14 gånger den energi som investeras för att skapa panelerna.
  • Olja och gas är dödsdömda, menar Nafeez Ahmed. Bild: Petr Shelomovskiy/AP/TT
    Olja och gas är dödsdömda, menar Nafeez Ahmed.

Solenergi slår redan oljan

En ny vetenskaplig studie konstaterar att forskare dramatiskt underskattat solpanelers effektivitet och kraft, på grund av gammal data. Därför har de missat en häpnadsväckande slutsats. Solenergi är mer effektiv än olja.

För varje enhet av investerad energi, kan solel nu generera samma mängd eller mer, som olja och gas. Det kommer att dröja innan följderna av detta påverkar våra samhällen – bakåtsträvande och fossilcentrerade krafter står i vägen. Men de nya bevisen slår fast det oundvikliga: olja och gas är dödsdömda.


BRA JOURNALISTIK ÄR INTE GRATIS

Gillar du det du läser?
Swisha en peng till: 123 148 087 0


Studien publicerades i November i Renewable and Sustainable Energy Review går igenom 29 studier som jämfört energi genererad av solceller med den energi som krävs för att skapa och installera panelerna.

Genom att harmoniera data, har denna forskargranskade artikel lyckats beräkna en mer rättvisande siffra för summan energi solpaneler kan generera i dag.

Slutsatserna är uppseendeväckande: på grund av fördröjningen i data som forskare använder för att analysera dessa frågor, har många studier misslyckats att fånga hur långt solenergin faktiskt har kommit. Solenergi är troligen dubbelt så effektivt som man tidigare trott, vilket likställer den med oljan.

Dubbla kraften på hälften av tiden

"Energikostnaderna är ofta överskattade då de senaste teknologiska förbättringarna inte räknats med" slår studien fast, och rekommenderar framtida studier att "använda färsk data som reflekterar modern teknologisk standard".

Studiens författare Fembrandt Koppelaar, en doktorand vid Center for Environmental Policy i London, säger att hans bästa uppskattning av hur väl solteknolgin fungerar i dag bygger på data från 2009 och framåt.

Datan visar att solkraft kan generera 14 gånger den energi som investeras för att skapa panelerna – vilket är omkring det dubbla mot vad de flesta studier just nu påstår.

Hans andra slutsats är att det bara tar två år för samma energi som krävs för att skapa panelen, att genereras av panelen själv. Detta, säger han, är omkring hälften av värdet som forskningslitteraturen framhåller.

– Endast 5 av 29 studier använder uppdaterad data, säger Fembrandt Koppelaar.

– En studie publicerad under 2015 eller 2016 kan komma undan med att använda tio år gammal data för att bedöma teknologins kapacitet.

Han exemplifierar med en uppsats om solceller som använder uppgifter från 1998.

Med andra ord så cirkulerar siffror i forskarvärlden för att beskriva solkraft, som är decennier gamla. När uppgifterna granskas noggrant växer en annan bild fram. Solpaneler är dubbelt så kraftfulla som vanligtvis antas: potentiellt mer kraftfulla än olja.

En studie från Royal Society of London beräknade nyligen att olja- och gasproduktion genererar omkring 15 gånger den investerade energin. Studien varnade också att detta nu minskar på grund av ökande beroende av okonventionella resurser av lägre kvalitet, som är dyrare och svårare att utvinna ur marken.

I USA genererar exempelvis olja och gas numer omkring elva gånger den investerade energin, och för de mest okonventionella gas- och biobränslena är siffran tio.

Detta betyder enligt Fembrandt Koppelaars nya metabedömning, att om solenergi kan producera omkring 14 gånger den investerade energin, så kan den redan producera mer energi än olja och gas för varje investerad energienhet.

Läs vidare på nästa sida: Dålig olja, dålig ekonomi