Klimat.

2017-01-23 15:15
Arbetare övervakar pumparnas tryck och temperatur på ett frackingområde utanför Rifle i västra Colorado.  bild: tt
Arbetare övervakar pumparnas tryck och temperatur på ett frackingområde utanför Rifle i västra Colorado.

Snabblektion: Vad är fracking?

Den kontroversiella bränsleutvinningsmetoden fracking – spräckning på svenska – sägs ha skapat en energirevolution i USA. Här är allt du behöver veta - på 60 sekunder.

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på !
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

39 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

139 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje månad. Avsluta när du vill.

Det man vill komma åt är naturgas och olja på flera hundra meters djup i berggrunden. På svenska kallas metoden för hydraulisk spräckning.

Oftast borras ett hål rakt ner till det skifferlager där naturgasen eller oljan finns. Hålet packas i cement för att gasen inte ska kunna läcka ut och sedan görs ytterligare ett lodrätt hål. 

En blandning av vatten och kemikalier sprutas sedan in med mycket högt tryck, för att skapa sprickor i berggrunden och frigöra gasen och oljan. För att hålla sprickorna öppna sprutar man även in sand och andra partiklar. 


BRA JOURNALISTIK ÄR INTE GRATIS

Gillar du det vi gör?
Swisha en peng till: 123 148 087 0


Vilka är miljöfarorna  med fracking?

• Fracking handlar om att utvinna fossila bränslen, med alla miljömässiga konsekvenser de för med sig. Men själva processen i sig kantas också av problem. 

• Förekomsten av mindre jordskalv verkar öka i områden där fracking utförs. 

• Om borrhålen inte är ordentligt packade finns risk att kemikalier läcker ut. 

• Läckage kan även förekomma från brunnar som används för att lagra de stora mängderna avfall som bildas.

• En del studier visar på förorening av grundvattnet i frackingområden.

• Andra gaser läcker ut under utvinningen, bland annat metan. Metan är inte lika vanligt förekommande som koldioxid och håller sig inte kvar i atmosfären lika länge, men fångar värme mycket mer effektivt. 

•  Processen tar stora mängder vatten i anspråk.

Europas frackinghajp har lugnat ner sig

För några år sedan var det många som trodde att USA:s frackingframgångar skulle gå att upprepa i Europa. Förhoppningarna på större självförsörjning av energi var höga: Polen och Ukraina sågs ha lovande utvinningsområden, och prospektering har även skett i bland annat Danmark och Bulgarien. Nu verkar Storbritannien vara det enda landet där det fortfarande är aktuellt, medan Frankrike, Tyskland och Bulgarien har infört förbud mot fracking. 

Kan metoden börja användas i Sverige?

• Det verkar inte troligt. Enligt Statens geologiska undersökningar, SGU, är det bara i vissa delar av Skåne som rätt sorts naturgas förmodligen kan förekomma. 

• Mellan 2009–2012 utförde Shell prospekteringar som visade att det fanns för lite gas att utvinna för att det skulle vara lönsamt.

20 - 30

Under så många år kan USA fortsätta använda fracking för att utvinna olja i nuvarande takt, tror Kjell Aleklett, som säger att frackingolja från USA står för 3-4 procent av den globala oljeproduktionen.

”Obama är en
frackingpresident”

Med Barack Obama som president ökade USA:s oljeproduktion med 88 procent, vilket gör honom till landets största oljepresident genom tiderna, enligt Kjell Aleklett, professor vid Institutionen för geovetenskaper på Uppsala universitet. I början på Barack Obamas mandatperiod användes fracking i princip inte alls för oljeutvinning, men i början på förra året låg det bakom nästan hälften av USA:s oljeproduktion.

15 - 20

Så många liter vatten används för spräckning, per brunn, för att utvinna naturgas. I början av förra året fanns ca 300 000 brunnar i USA, enligt CNN.