Klimat.

2020-08-13 13:20
Ryska Akademik Lomonosov är i dag den enda SMR-anläggning som tagits i bruk. Bild: Marit Hommedal/NTB/TT
Ryska Akademik Lomonosov är i dag den enda SMR-anläggning som tagits i bruk.
Puffetikett
Dagens ETC

Små reaktorer – hajpad kärnkraftsteknik med hinder på vägen

Just nu pågår en hajp för små modulära kärnreaktorer, så kallade SMR. Förespråkarna hävdar att de kan bli billigare än stora reaktorer och utgöra en nödvändig del i klimatomställningen. Kritikerna sågar argumenten och menar att förhoppningarna är starkt överdrivna.

”Investeringsrisken är ännu större än för fullstora reaktorer”, säger forskaren Paul Dorfman på UCL Energy Institute i London.

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på Dagens ETC!
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

39 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

139 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje månad. Avsluta när du vill.

Det sena 00-talets vurm för ny, storskalig kärnkraft kom av sig efter Fukushima-katatstrofen 2011. Därefter har rapporterna mest handlat om nedstängda reaktorer, inställda projekt och åratal av förseningar och överskridna budgetar för de byggen som ändå kommit igång. Men trots bakslagen och den förnybara energisektorns snabba framgångar under samma period har atombranschen inte gett upp drömmen om ny kärnkraft, nu i form av små modulära reaktorer, så kallade SMR. De skulle ha en kapacitet på max 300 megawatt, att jämföra med 1 000 megawatt för flertalet stora reaktorer, och därmed kunna serietillverkas för att pressa kostnaderna. Hittills har emellertid endast en SMR-anläggning tagits i bruk, det ryska flytande kärnkraftverket Akademik Lomonosov. Men intresset för att utveckla SMR finns eller har funnits i många länder, som Finland, Australien, Storbritannien, Argentina, USA, Kanada, Sydkorea och inte minst Kina. I Sverige finns det KTH-avknoppade företaget Blykalla som grundades 2013 av Janne Wallenius, professor i reaktorfysik, tillsammans med Jesper Ejenstam och Peter Szakálos. Blykalla utvecklar en blykyld reaktor på 55 MW, och Janne Wallenius tror att företagets första kommersiella reaktorer skulle kunna serietillverkas om 10–12 år. 

– När en demonstrationsanläggning, som staten kan vara med och betala, har tagits i drift och visat sig fungera är tanken att privata investerare ska kunna ta kostnaden för att bygga en SMR-fabrik, säger Janne Wallenius.

Han uppskattar att det finns utrymme för 200 privatfinansierade SMR i Sverige under 30- och 40-talen.

Dyrare per kilowattimme

Att SMR-tekniken påstås bli billigare är ett av förespråkarnas främsta argument. Men eftersom det knappt existerar några SMR i verkligheten finns det mycket lite ”hårda” ekonomiska data att luta sig mot. De få projekt som hittills initierats har med få undantag dragits med samma problem som bygget av stora anläggningar, det vill säga kraftigt överskridna budgetar, åratal av förseningar och finansieringsproblem.

I dessa projekt handlar det dock om konstruktion av enskilda reaktorer, kommersiell serietillverkning är ännu långt borta.

– Nyckeln till att få SMR lönsamma och att bygga dem snabbt är automatisering av tillverkningen i en fabrik, säger Janne Wallenius.

Kritiker menar dock att även om produktionskostnaderna kan bli lägre, kommer den producerade elektriciteten att bli dyrare, bland annat på grund av högre kostnader för material och personal för små reaktorer jämfört med stora anläggningar.

– Små reaktorer kommer att vara dyrare än stora räknat per kilowattimme, vilket är den avgörande parametern. De ekonomiska skalnackdelarna är betydande, säger Paul Dorfman, senior forskare på UCL Energy Institute.

Större investeringsrisk

Han menar att de massiva investeringar som krävs för att skapa en leveranskedja som ersätter stora reaktorers skalfördelar med fördelen från serietillverkning, gör investeringsrisken för SMR till och med högre än för standard­reaktorer.

Janne Wallenius håller delvis med.


Prenumerera på ETC:s Klimatnyhetsbrev

 

– Att det finns skalnackdelar är helt korrekt. Både när det gäller byggkostnad och när det gäller personalkostnad under drift. Detta skall kompenseras genom snabbare byggtid och därmed kraftigt minskade ränte­kostnader under konstruktion, säger Wallenius.

Ingen marknad

Drömmen om små reaktorer är inte ny. Redan 2001 förutspådde USA:s energidepartement att SMR-tekniken skulle nå marknaden inom en tioårsperiod. Men det har alltså fortfarande inte hänt. Kommersiell serietillverkning förutsätter en standardiserad reaktormodell som byggs i tusental, enligt M. V. Ramana, fysiker vid Nuclear Futures Laboratory på universitetet i Princeton, USA.

– I dagsläget finns dussintals modeller i varierande grad av utveckling. Det är osannolikt att en, eller ens några modeller, kommer att väljas av olika länder och privata aktörer, och därmed förpassa majoriteten av de modeller som det nu investeras i till skroten, säger han till tidskriften Nuclear Monitor.

En annan avgörande förutsättning för serietillverkning är att det finns en marknad, och det finns det inte, enligt Jim Green, kärnkraftsansvarig på miljöorganisationen Friends of the Earth i Australien och redaktör för Nuclear Monitor.

– Därför tvekar industrier och regeringar att göra de miljardinvesteringar som skulle få igång SMR-tillverkningen. Jag tror några få kommer att byggas, men inget land eller företag kommer att vilja eller kunna gå vidare, säger Jim Green.

Flera bakslag för SMR-projekt, som företaget Westinghouse två reaktorer i South Carolina, som övergavs 2017, har spätt på tvivlen.

I Kina, som ansetts vara närmast en lansering av SMR, tycks utvecklingen ha stannat av. Lägre elpriser och den snabbt växande förnybara energisektorn hindrar SMR att ta marknadsandelar i landet och Nationella energiadministrationen i Kina nämner heller ingenting om att använda kärnkraft för uppvärmning i årets energiplan. 

I Sverige har Vattenfall sagt att de följer utvecklingen av små reaktorer. 

– Men det är inte aktuellt för oss att satsa på SMR i dag, säger Mats Ladeborn, strategiansvarig för kärnkraft på Vattenfall, till Ny Teknik.

Svaga klimatskäl

Medan kostnaderna för ny kärnkraft fortsatt att stiga under teknologins 80-åriga historia, inte minst på grund av hårdnande säkerhetsföreskrifter, sjunker kostnaderna för förnybar energiteknik alltmer för varje år.

Janne Wallenius hoppas ändå att det kommer att finnas utrymme för fem till tio SMR-leverantörer på den globala arenan.

– Min personliga gissning är att det kommer att finnas vattenkylda, heliumkylda och blykylda SMR på världsmarknaden inom tio år, säger han.

I Sverige lanserar Blykalla satsningen på SMR som en del av klimatomställningen. Det är också argumentet när tekniken nyligen lyfts politiskt av Moderaterna och Liberalerna. Men enligt Paul Dorfman finns det ingen anledning att satsa på ny kärnkraft, vare sig av ekonomiska skäl eller klimatskäl.

– SMR passar inte för de nya förnybara, energieffektiva infrastrukturerna med smarta nätverk. Givet den akuta klimatkrisen och fallande priser för förnybart, verkar det dessutom dumt att satsa på en oprövad teknik, som sannolikt kommer att bli enormt dyr och dessutom inte kommer att realiseras i tid för att bidra till klimatarbetet.

800dagar

SMR

SMR står för Small Modular Reactors, små reaktorer med en kapacitet under 300 megawatt, mindre än en tredjedel av många traditionella reaktorer.

Än så länge har stödet för utveckling av SMR inte mycket med klimathänsyn att göra. Omkring hälften av de SMR som nu byggs, som exempelvis Rysslands RITM-reaktorer för atom­isbrytare och Kinas demonstrations­reaktor ACOPR50S, byggs för att underlätta utvinning av fossila råvaror.

Delar av industrin är kopplad till militära ända­mål. I Stor­britannien främjar regering och industri SMR med argumentet att en SMR-­industri också skulle stödja kärn­vapen­programmet.

SMR, har samma säkerhetsrisker, avfalls­problem och problem vid utvinningen av uran som dagens kärn­reaktorer.

I Sverige stöder M, L, KD och SD utvecklingen av små reaktorer.