Klimat.

2018-09-14 11:24
Bild: Gregorio Borgia/AP/TT
Puffetikett
Dagens ETC

Små framgångar under klimatmötet i Bangkok

Under COP24 i Katowice i december ska världens länder besluta hur Parisavtalet ska genomföras. Det förberedande klimatmötet i Bangkok avslutades nyligen utan enighet i avgörande frågor.
– Vi tog små men viktiga steg framåt, säger svenska chefsförhandlaren Johanna Lissinger Peitz.

Tiden är knapp, koldioxidutsläppen måste ner nu om klimatkatastrofen ska undvikas. Enligt Johanna Lissinger Peitz, Sveriges chefsförhandlare i klimatfrågor som deltog under klimatmötet i Bangkok tidigare i september, finns det en vilja att komma överens bland världens länder.

Men att fastställa en gemensam regelbok som samtliga parter kan enas kring är en svår uppgift. Förhoppningen inför Bangkok-mötet var att länderna skulle ta fram ett färdigt förslag till regelbok som underlag för beslut under COP 24 i december. Eller åtminstone någon form av mer utkristalliserade alternativ för ministrarna att ta ställning till. Så blev det inte.

– Vi tog små men viktiga steg framåt på några områden. När det gäller den globala översynen av klimatarbetet och rapporteringssystemet som gör det möjligt att följa upp ländernas åtaganden fick vi fram ganska klara och tydliga alternativ. Men när det gäller regler kring utsläppsminskningar kom vi inte så långt.

Enligt Johanna Lissinger Peitz stärktes också under mötet förtroendet för de ordföranden som har till uppgift att lotsa processen fram till Katowice och ta fram ett textförslag.

– Det är en viktig signal. Om ett par veckor träffas parternas chefsförhandlare i New York, därefter möts ministrarna i Kraków under pre-COP i oktober. De mötena blir viktiga för att hitta kompromisser och en riktning framåt, säger hon.

”En mer konstruktiv ton”

Flera tidningar har rapporterat om att den stora stötestenen under Bangkok-mötet var hur klimatåtgärder ska finansieras. Hittills har de rika länderna inte fullföljt sina åtaganden att hjälpa de fattigaste länderna att bekämpa klimatkrisen via FN:s gröna klimatfond. Enligt New York Times uppgav representanter för de fattiga länderna att de såg rika länders inställda betalningar till fonden som ett bevis för att de drar sig undan sitt ansvar.

Johanna Lissinger Peitz tycker ändå att det gick framåt även i frågor som rör finansiering.

– Det var en mer konstruktiv ton i diskussionerna, säger hon.

I fredags avslutades också det mer informella mötet Global Climate Action Summit (GCAS) i San Francisco, där lokalpolitiker, företag och investerare visar upp vilka åtgärder de har vidtagit för att minska koldioxidutsläppen. Ett syfte med mötet var att sporra regeringar att höja ambitionsnivån. Bland initiativen kan nämnas pensionfondsförvaltare i New York som dubblerar sina gröna investeringar och att 130 multinationella företag utlovar utsläppsminskningar.

DIGITAL PRENUMERATION

TVÅ VECKOR GRATIS!

Läs alla artiklar från Dagens ETC utan kostnad första två veckorna. Därefter är priset 199 kronor/månad. Ingen bindningstid. Du får dessutom Dagens ETC direkt till din mejl, alla dagar i veckan. Beställ för att läsa direkt.

Genom att klicka på ”Prenumerera” godkänner du prenumerationsvillkoren och samtycker till att ETC-företagen hanterar dina personuppgifter

FAKTA
Det extrainsatta klimatmötet i Bangkok pågick 4-9 september. Syftet var att ta fram ett förhandlingsförslag om regler för Parisavtalets genomförande – för ministrarna att besluta om under COP24 i polska Katowice i december.
Mötet resulterade inte i något textförslag. Nu väntar ytterligare ett tjänstemannamöte i New York om knappt två veckor samt förmötet pre-COP för ministrar i Krákow.
Klimattoppmötet COP24 pågår 3-24 december 2018 i Katowice, Polen