Klimat.

2020-07-02 16:43
Jordens medeltemperatur når rekordhöga nivåer.  Johan Nilsson / TT
Jordens medeltemperatur når rekordhöga nivåer.
Puffetikett
Dagens ETC

Senaste decenniet det varmaste på 12 000 år

Den globala medeltemperaturen är förmodligen den högsta på över 12 000 år. Det visar en ny studie som tittat på gammal data med nya ögon.

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på Dagens ETC!
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

39 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

139 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje månad. Avsluta när du vill.

Forskare har med hjälp av data insamlad under flera decennier räknat ut att jordens medeltemperatur under det senaste decenniet sannolikt är den högsta på 12 000 år. Och att den globala nedkylning som inleddes för för 6 500 år sedan utraderats på bara 150 år, det vill säga sedan mitten av 1800-talet, då industrialiseringen tog fart i västvärlden.

Totalt har ett 90-tal forskare analyserat över 1300 datakällor från nästan 700 platser från de senaste 12 000 åren. Fram till modern tid tycks den högsta tidigare medeltemperaturen – 0,7 grader Celsius mer än vid mitten av 1800-talet – ha infallit för cirka 6500 år sedan. Efter det har jorden långsamt kylts ned under de tusen år som föregick industrialiseringen.

– Nedkylningen som följde på den tidigare toppen var subtil, endast 0,1 grader Celsius per 1000 år. Denna nedkylning tycks ha orsakats av förändringar i jordens bana runt solen, vilket minskade mängden solljus på den norra hemisfären, och som kulminerade i den “lilla istid” som inträffat under senare århundraden, säger Michael Erb, professor vid Northern Arizona University i USA, enligt Eurekalert.

Sedan användningen av fossila bränslen tog fart under 1800-talet har den globala medeltemperaturen stigit med 1 grad Celsius, vilket enligt forskarna tyder på att det senaste årtiondet är det varmaste under hela den undersökta perioden.

Forskarna understryker att det är svårt att jämföra enskilda decennier under de 12 000 år som data hämtats från. Samtidigt konstaterar de att temperaturen sannolikt kommer att stiga ytterligare under 2000-talet.

– Det är möjligt att senaste gången som medeltemperaturen låg 1 grad över genomsnittstemperaturen som rådde under 1800-talets mitt var någon gång före istiden, någonstans för 125 000 år sedan, när havsnivån låg sex meter över nuvarande, säger professor Darrell Kaufman, huvudförfattare till studien.

Kaufman tror att vårt framtida klimat till stor del kommer att bestämmas av mänskliga faktorer, särskilt koncentrationen växthusgaser i atmosfären, men säger också att naturliga faktorer kommer att spela en roll och komplicera prognoser om framtidens klimat.

800dagar

FAKTA:

Studien "Holocene global mean surface temperature, a multi-method reconstruction approach." publicerades den 30 juni i Nature Research.

Den data som använts till analyserna har hämtats från både hav och land och innefattar bland annat marina sediment och prover från torv och iskärnor.