Klimat.

2019-05-09 11:15
Bilder: Adam Ihse/TT och Shutterstock
Puffetikett
Dagens ETC

Så kan energin bli 100 procent förnybar

Hur ska Sverige uppnå målet med 100 procent förnybar energi snart nog? Det utreds av Energimyndigheten i en ny rapport.

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på Dagens ETC!
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

39 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

139 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje månad. Avsluta när du vill.

I Energimyndighetens nya rapport slås fast att ett 100 procent förnybart elsystem är fullt möjligt att uppnå i Sverige till 2040-talet, men att ett sådant förutsätter utbyggnad av vindkraft och av elnäten. I nuläget, konstateras i rapporten, konkurrerar förnybara energikällor med kärnkraft på elmarknaden, vilket gör att den förnybara elens utbyggnad är beroende av kärnkraftens avveckling.

– Att 100 procent förnybar el är omöjligt att uppnå så länge kärnkraften finns kvar säger sig självt. Sedan är det inte min sak att lägga mig i den debatten, säger Martin Johansson som är analytiker på Energimyndigheten.

Försvårar planeringen

I Energimyndighetens analys konstaterar man att avsaknaden av fastställda tidpunkter för nedläggning av kärnkraften gör det svårare för elmarknaden att planera för den ersättande elproduktionen.

– Om kärnkraften avvecklas 2045 är det ett tag kvar men det gäller ändå att planera. Försvinner den runt 2030–2035 måste vi börja bygga en hel del nu. Kärnkraften utgör en planeringsutmaning, och man kan inte säga annat än att den är ett hinder för att man bygger ut den förnybara elen, säger Martin Johansson.


Prenumerera på ETC:s Klimatnyhetsbrev

 

Men enligt Martin Johansson är det troligt att övergången till förnybar el sker naturligt på marknadsmässiga grunder då vindkraft har visat sig lönsamt. Att bygga nya vindkraftverk är också billigt. När kärnkraften avvecklas är det därför troligt att den kommer att ersättas med förnybar el.

– Att bygga nya kärnkraftverk är dyrt. Eftersom det förhållandevis är väldigt billigt att upprätta nya vindkraftverk är det mycket som tyder på att det är vad som kommer att byggas när befintliga kärnkraftverk försvinner, säger Martin Johansson.

– Och det har visat sig att de senaste vindkraftverk som installerats inte är i behov av några stöd, utan de klarar sig fint på marknadsmässiga grunder.

”Behöver stoppdatum”

Enligt Energiöverenskommelsen som slöts 2016 mellan fem av riksdagens partier är det viktigaste att fossila bränslen fasas ut.

– Vi behöver stoppdatum för fossila bränslen och det är verkligen inte bra om det kommer in nya, vilket det finns en risk för. Ett stoppdatum för fossila bränslen borde sättas ganska snart, säger Martin Johansson, och fortsätter:

– Det finns ju inte något datum men om vi vill ha en 100 procent förnybar elmarknad måste vi sätta ett stoppdatum för allt som inte är förnybart, både för kärnkraften och de fossila bränslena.

800dagar

Om rapporten

• Energimyndighetens rapport heter ”100 procent förnybar
el – Scenarier, vägval och utmaningar” och är den andra
delrapporten av två som Energimyndigheten initierat för att
analysera utmaningar och möjligheter för ett 100 procent förnybart elsystem på 2040-talet.