Klimat.

2017-11-08 16:45
Ola Alterå tillträder som kanslichef för klimatpolitiska rådet nästa år. Bild: Elima Mwinyipembe/Regeringskansliet
Ola Alterå tillträder som kanslichef för klimatpolitiska rådet nästa år.

Ola Alterå: ”Det är en tuff omställning”

Vid årsskiftet ska det nyinstiftade klimatpolitiska rådet börja granska regeringens miljöpolitik. Chef för det kansli som ska bistå rådet blir Ola Alterå, som bland annat jobbat för FN och som statssekreterare hos Maud Olofsson.

Från årsskiftet träder den nya klimatlagen i kraft. Den innebär att regeringens klimatpolitik måste bedrivas i enlighet med målet om att Sveriges nettoutsläpp av koldioxid ska vara noll år 2045.

Uppgiften att granska politiken faller på det nyinrättade klimatpolitiska rådet som börjar sitt arbete efter årsskiftet. Första rekryteringen blev klar förra veckan. Ola Alterå blir chef för det kansli som ska bistå rådet.


BRA JOURNALISTIK ÄR INTE GRATIS

Gillar du det vi gör?
Swisha en peng till: 123 401 876 8


– Jag har hela mitt liv sysslat med de breda perspektiven på klimat och energi i skärningspunkten mellan näringsliv, samhälle och natur. Det ska också bli spännande att få ta det breda perspektivet på hållbarhetens tre dimensioner miljö, ekonomi och välfärd. Jag tänker att jag kan ha nytta både av att jag gjort policy, jobbat i näringslivet och i FN i några år. Det känns som jag är hyggligt rustad för uppdraget, säger Ola Alterå.

Få avgörande roll

Vilka som kommer ingå i rådet är ännu inte känt och övrig personal till kansliet ska rekryteras innan årsskiftet. Ola Alterås förhoppning är att rådet kommer att få en avgörande roll för Sveriges framtida klimatpolitik.

– Jag hoppas också att rådet kan ge råd som blir användbara så att vi kan fylla en roll som hjälper Sverige att klara klimatmålen, välfärden och konkurrenskraften samtidigt, säger han.

Han tycker det är bra att Sverige satt upp ett mål om noll nettoutsläpp till 2045 men medger att det kommer att krävas ett ambitiöst arbete för att nå dit.

– Det är klart att det är en stor omställning om man ska ner till noll. Man har gjort enklare saker som att stänga fossila kraftverk och byggt ut fjärrvärme, men jag tänker att allteftersom så kommer det att krävas mer innovation och förändringar än vi hittills sett. Så det är en tuff omställning.

Vad för förändringar menar du?

– I till exempel trafiksektorn är det inte så enkelt som att bara byta ut bensin och diesel till biogas eller el. Det handlar också om själva infrastrukturen, att ställa om trafiken och hitta andra transportlösningar utöver personbilarna. Vi pratar också om att bygga järnvägar för höghastighetståg och nya motortrafikleder. Det gäller att göra det på ett klokt sätt då det förväntas stå sig i 50 till 100 år.

Uppvuxen i Norrbotten

Ola Alterå är 52 år gammal och uppvuxen i Piteå i Norrbotten. Han gick med i Centerpartiet som ung och har varit både ordförande i ungdomsförbundet och partisekreterare. Han blev intresserad av energi- och miljöfrågor tidigt i livet.

– Jag var 15 år när det var folkomröstning om kärnkraften. Det var kanske huvudfrågan men klimatfrågan fanns redan då och allt med energin och framtiden blev en symbol för mycket. Jag läste fysisk resursteori på Chalmers i Göteborg för jag vill förstå bättre hur det hängde ihop med naturresurser, samhälle och människa.

Kritik mot utsläppsmål

I slutet av september höll den internationellt erkända klimatforskaren Kevin Anderson en föreläsning där han kritiserade regeringens utsläppsmål. Han menar att Sverige måste ha i princip nollutsläpp från energianvändningen till 2035 för att ligga i linje med tvågradersmålet som slås fast i Parisavtalet. Ola Alterå vill inte kommentera hans påstående.

– Jag har inte sett hans siffror och ännu mindre granskat dem. Vi är utsedda för att hjälpa Sverige att nå målen och egentligen inte att ifrågasätta dem. Men naturligtvis är det viktigt att andra granskar målen och ser om de är tillräckliga.

Ola Alterå

Ålder: 52

Bor: Huddinge utanför Stockholm

Aktuell: Tillträder som chef för klimat-politiska rådets kansli vid årsskiftet.

Bakgrund: Partisekreterare i Centerpartiet 1998–2001, statssekreterare hos dåvarande näringsminister Maud Olofsson (C) 2006–2010, Landschef för FN:s organ Unido i Kenya 2011–2013, vd för Sustainable Innovation 2014–2017

Sverige får en ny klimatlag

Den 15 juni röstade riksdagen igenom ett klimatpolitiskt ramverk bestående av nya klimatmål, en klimatlag och ett klimatpolitiskt råd. Rådet ska granska och bedöma hur den samlade politik som regeringen lägger fram är förenlig med klimatmålen.

Klimatlagen, som träder i kraft 1 januari 2018, innebär att regeringar varje mandatperiod måste ta fram en trovärdig handlingsplan för hur klimatpolitikens mål ska nås och årligen redovisa politikens resultat i budgetpropositionen. De siffersatta målen för utsläppsminskningar ska slås fast genom riksdagsbeslut och kommer inte att skrivas in i lagen.

Klimatlagens betydelse har ifrågasatts eftersom det inte finns några sanktioner eller andra rättsverkningar om en regering underlåter att leva upp till lagen. Klimatminister Isabella Lövin har förklarat att det handlar om att riksdagen kan ta ministrar till konstitutionsutskottet och som kraftfullaste åtgärd avsätta regeringen med en misstroendeförklaring.

Källa: Regeringen, TT