Klimat.

2017-02-27 11:50
 • Ivanpah solkraftsverk på gränsen mellan Nevada och Kalifornien består av 300 000 speglar som kan vända sig mot solen, så kallade ”trackers”, och är det största kraftverket i världen av sin typ. Bild: Chris Carlson/TT
  Ivanpah solkraftsverk på gränsen mellan Nevada och Kalifornien består av 300 000 speglar som kan vända sig mot solen, så kallade ”trackers”, och är det största kraftverket i världen av sin typ.
 • Solpaneler på en parkering i Los Angeles, Kalifornien, en delstat som har mycket långtgående lagar för att minska beroendet av fossila bränslen. Bild: Kevork Djansezian/TT
  Solpaneler på en parkering i Los Angeles, Kalifornien, en delstat som har mycket långtgående lagar för att minska beroendet av fossila bränslen.
 • Hawaii har de senaste åren haft en kraftig utbyggnad av solenergi. Här installeras paneler på ett tak. Bild: Cathy Bussewitz/TT
  Hawaii har de senaste åren haft en kraftig utbyggnad av solenergi. Här installeras paneler på ett tak.
 • USA:s expresident Barack Obama pekar mot solen på besök vid att solkraftverk i Nevada. Bild: Pablo Martinez Monsivais/TT
  USA:s expresident Barack Obama pekar mot solen på besök vid att solkraftverk i Nevada.

Ohejdbar solkraftsboom i USA

2016 stod solen för 39 procent och vindkraft för 26 procent av nyinstallerad kraft i USA. Det finns 53 gånger mer solkraft 2016 än 2008. Den amerikanska solboomen är i full gång.

Elproduktionen i USA domineras fortfarande av kol, olja och kärnkraft, men de minskar. Det som växer är vind, gas och framför allt sol.


BRA JOURNALISTIK ÄR INTE GRATIS

Gillar du det vi gör?
Swisha en peng till: 123 401 876 8


Av den kraft som installerades 2016 i USA stod solen för 39 procent, gas 29 procent och vind 26 procent.

"För första gången rankas solen som nummer ett i ny elkapacitet", skriver Greentech media i ett pressmeddelande.

Kiselsolcellen uppfanns i USA 1954 och gav kraft åt satelliter 1958. Men först 2011 nådde USA:s solkraft upp till knappt 5 terawattimmar (TWh), motsvarande en kärnkraftreaktor.

2016 hade det växt till 39 TWh, som åtta reaktorer. 2016 installerades nästan dubbelt så mycket solceller som 2015. 

Solboomen är i full gång och kan inte stoppas av president Donald Trump.

Trumps republikanska partikamrater är ofta motståndare till förnybar energi, men de kan inte hejda det internationella prisfallet för sol och vind.

Partiet har också låtit den viktigaste federala politiken, skatteavdrag för investeringar, ligga fast fram till 2021–2022.

Varierar mellan delstater

Delstatspolitiken varierar stort, från starkt stöd för förnybar energi till lika starkt motstånd i andra. Motståndare till förnybart är nästan alltid republikaner, men alla republikaner är inte fientliga mot sol och vind. Texas är den största vindstaten och får 15 procent av sin el från vind, trots att republikanska guvernörer styrt i mer än 20 år. Där går nu också solkraften fram.

Solvänliga delstater kräver att en viss kvot av all el ska vara solkraft, betalar ett visst stöd per kWh eller ger stöd för nätutbyggnad. Det är också vanligt att tillåta nettomätning: om en industri eller en villa har solceller på taket så behöver de bara betala kraftbolaget för den el de köper, inte för den el de använder.

I USA förbrukas mest el varma sommardagar, till luftkonditionering, så solcellernas produktion stämmer ganska väl med efterfrågan.

Allra störst i Kalifornien

Den stora solstaten är Kalifornien, som producerade 15 TWh från sol 2015, motsvarande åtta procent av delstatens totala elproduktion och hälften av solkraften i USA. Kalifornien har som mål att få 50 procent av sin el från förnybara källor 2030. Det ska bli 100 procent till 2045 enligt förslag från de styrande demokraterna i februari. Kärnkraften ska avvecklas till 2025.

"Om målet klaras håller sig Kalifornien några steg före New York (…) och på samma nivå som Hawaii", kommenterade Los Angeles Times.

Fler sorters solkraft

Av all producerad el i hela USA utgör solkraften fortfarande mindre än en procent, men den växer snabbt i producerade TWh, och blir ett allvarligt problem för konventionella kraftbolag. Elförbrukningen ökar inte, så allt nytt är på bekostnad av det gamla.

Den dynamiska utvecklingen i USA är inte unik. Kina byggde 34 200 megawatt solkraft under förra året – mer än det fanns i världen juni 2010.

Italien fick 7 procent av sin el från solen 2016, Tyskland totalt 6 procent.

Solkraft är i stort sett samma sak som solcellspaneler, men i USA, Spanien och Marocko finns också termisk solkraft där solens strålar förångar en vätska som drivs genom en turbin. Solcellerna själva är oftast av olika slags kisel, och finns både i stora anläggningar och på villatak. Men det finns också tunnfilmssolceller av andra material. För det mesta sitter solceller fast, men 2016 såg också ett genombrott: en 500-procentig ökning för "trackers" – moduler som vrider sig efter solen. De håller på att ta över stora delar av marknaden. 

Om en teknik börjar tappa fart så blir den snabbt omkörd av en annan. Solkraften rusar vidare, i USA och världen.

Källor: Greentech Media, SEIA, EIA, BP, Terna, Solar Power Europé, LA Times

Förnybart i EU

Även i EU går länderna mot mer förnybart. 2016 installerades 24,5 GW i EU. 6,3 GW mindre än 2015.

Samtidigt avvecklades 7,5 GW kol, 2,3 GW naturgas och 2,2 GW brännolja.

Källa: Wind Europe