Klimat.

2018-05-16 11:30
Vildbin får allt svårare att hitta någonstans att bo. Naturskyddsföreningen uppmanar därför människor att bygga bostäder åt bina. ”Vildbihotell löser inte binas problem, men det är inte heller en oväsentlig sak att göra.” Bild: Jens Meyer/AP
Vildbin får allt svårare att hitta någonstans att bo. Naturskyddsföreningen uppmanar därför människor att bygga bostäder åt bina. ”Vildbihotell löser inte binas problem, men det är inte heller en oväsentlig sak att göra.”

Nytt miljonprogram har sjösatts – för bin

Hemlöshet är ett elände. När den drabbar människor stryker den under orättvisorna och ojämlikheten i samhället. Men när den drabbar bin är den en påminnelse om balansen som naturen måste upprätthålla för att överleva.

”Det går egentligen inte att överskatta binas betydelse för världen”, säger Per Bengtsson, biolog vid Naturskyddsföreningen, som nu uppmanar allmänheten att sätta upp vildbihotell.

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på !
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

39 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

139 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje månad. Avsluta när du vill.

En träbit och en borrmaskin som lösning på bostadsbristen i Sverige? Förslaget låter helt uppåt väggarna, men när Naturskyddsföreningen nyligen gick ut och aviserade ett miljonprogram för bostadsbyggande – med träbiten och borrmaskinen som centrala inslag – var det inte med människors behov av tak över huvudet i åtanke, utan insektsgruppen apoideas, mer känd som bin.

– Det vi har gjort är att dra igång en uppmaning till alla, oavsett om man har egen trädgård eller balkong, att sätta upp ett vildbihotell. Det handlar om att skapa små hålrum för dem. Och efter en vecka har vi redan fått in över 1 400 rapporter om människor som satt upp egna bihotell, säger Per Bengtson, biolog vid Naturskyddsföreningen.

Landskap förändras

Att världens pollinerande insekter är hotade är inte något nytt. Redan för fyra år sedan larmade till exempel en artikel publicerad i Public Library of Science om att bibristen i Europa var akut. Läget ser likadant ut i USA och Kina, där lantbrukare tvingas handpollinera sina grödor eller hyra bikupor som körs runt till odlingar. Och i Sverige är en tredjedel av ungefär 270 vilda arter av bin och humlor hotande eller kraftigt minskande.

– Det går egentligen inte att överskatta binas betydelse för världen. Var tredje tugga av det du äter är i förlängningen pollinerad av bin. Det ser olika ut i olika delar av världen, men de vilda pollinatörernas betydelse är ungefär lika stor som tambinas för matförsörjningen, säger Per Bengtson.

Bakgrunden till Naturskyddsföreningens miljonprogram är att dagens vildbin får det allt svårare att hitta någonstans att bo. Förklaringen ligger enligt organisationen i brist på lämpliga bomiljöer, exempelvis insektshål i gamla döda träd. Men ett ännu större problem är att naturbetesmarker och andra blommande gräsmarker försvinner när jordbruket blir mer storskaligt. Vilket i sin tur gör att de vilda bina får för lite mat när mängden blommor minskar.

Hotbilden mot bina är emellertid större än så. Både bekämpningsmedel och brist på föda är två andra problem som är minst lika allvarliga.

EU säger stopp

Det finns emellertid ljuspunkter. Senast i slutet av april gav EU:s medlemsländer sitt stöd till ett förslag om att utöka det rådande förbudet mot bekämpningsmedel i familjen neonikotinoider, som i studier visat sig vara skadliga för bin.

”All användning utomhus kommer att förbjudas och neonikotinoiderna i fråga kommer bara att tillåtas i permanenta växthus där bin inte kan exponeras för dem”, ska en källa inom EU-kommissionen ha sagt enligt nyhetsbyrån Reuters.

– Återigen varierar problemet beroende på var i världen du tittar. Det vi sätter överst i Sverige är just landskapsförändringarna, bristen på variation i landskapet. Men på andra håll i världen pågår förändringar av landskapet som gått ännu längre än här. Det handlar om en gigantisk förändring av landekosystemet, säger Per Bengtson.

Hur stor skillnad kan en privatperson som sätter upp ett bihotell egentligen göra?

– Det stora problemet är som sagt landskapsförändringarna. Vildbihotell löser inte binas problem, men det är inte heller en oväsentlig sak att göra. Det handlar om en insats i närmiljön som faktiskt ger snabba resultat.

– Dessutom – insatsen är inte bara viktig för bina, de ger ju också något tillbaka genom att pollinera frukt, bär och blommor i vår närhet.

Läs vidare på nästa sida: Naturskyddsföreningens tips till bivänner

Bi

Pollinering

En tredjedel av världens livsmedelsproduktion bygger i förlängningen på bins pollinering inom jordbruket.

Totalt pollinerar bin 70 av de totalt omkring 100 olika växtarter som i huvudsak föder världens befolkning.

Enligt en studie från 2005 uppskattades det ekonomiska värdet av binas pollinering till nästan 1 600 miljarder kronor det året.

Förutom bin är även fåglar, fladdermöss och andra insekter viktiga för pollineringen av växter.

Den som vill bi-dra i kampen för vildbins boende kan surfa in på bivänlig.nu och där antingen få hjälp med detta eller rapportera att ett eget vildbihotell satts upp.

Pollineringsvecka

Den 19–27 maj lanserar nätverket Pollinera Sverige Pollineringsveckan. Syftet är att lyfta frågan och göra den ”lika viktig som klimat, rent vatten och plastföroreningar”, enligt initiativtagarna. Aktiviteter knutna till Pollineringsveckan kommer att pågå över hela Sverige.

Relaterade artiklar