Klimatkrönika / Tomas Kåberger.

2015-10-21 22:00

Ny teknik avväpnar fossilindustrin

Kina, Indien och världen ­förväntas i år slå nya ­rekord i att ­bygga ut vind- och ­solenergi, skriver Tomas Kåberger.

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på !
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

39 kr

Beställ här!

Prenumerera och betala per vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

139 kr

Beställ här!

Prenumerera och betala per månad. Avsluta när du vill.

Europas energipolitik formas av stagnerande efterfrågan på el och energiföretag som gör enorma förluster. Tyska socialdemokrater talar om att förstatliga RWE, ett av landets största elbolag, för att undvika konkurs. Fler än RWE kommer att ha svårt att hantera kärnkraftens och kolkraftens miljökostnader. Ny energi konkurrerar ut gammal, först med subventioner, men nu också utan.

I Afrika, där detta skrivs, är det annorlunda. Vid Sydafrikas internationella konferens om förnybar energi, SAIREC, handlar det istället om att försörja några av världens snabbast växande ekonomier med allt mer el. Förnybar energi är det billigaste och snabbaste sättet att möta efterfrågan. Dessutom gör solenergi elförsörjning omedelbart möjlig också i områden som det skulle ta många år att dra ledningar till och decennier att bygga kol- eller kärnkraftverk för.

Ny förnybar el i Afrika konkurrerar inte ut gamla kraftverk. Förnybar el konkurrerar ut andra nybyggen. Det är lättare att hantera. Samtidigt blir den konkurrensen charmerande tydlig.

Sydafrikas statliga kraftbolag Eskom har sedan många år försökt bygga ett par stora kolkraftverk, båda försenade och fördyrade. Eskom – och åtminstone delar av regeringen – vill också gärna bygga ett kärnkraftverk som Ryssland vill leverera. Men, man har också hunnit starta ett system för att köpa billigast möjliga sol- och vindel.

Dessa upphandlingar av förnybar el har fungerat väl för att få ner kostnaderna. Första året kostade solel nästan 2 kronor och vindkraften 70 öre/kWh. Efter fjärde upphandlingen kostar solelen under 50 öre/kWh och vindkraften under 40 öre/kWh. Detta betyder att varken Eskoms kolkraftverk eller det kärnkraftverk som ryssarna vill leverera längre är ekonomiskt konkurrenskraftiga.

För hela världen är det viktigt att liknande resultat rapporteras från Kina, Indien och Brasilien. Kina, Indien och världen förväntas i år slå nya rekord i att bygga ut vind- och solenergi.

När världens politiska ledare om några veckor ska uppträda i Paris för att diskutera klimatpolitik kommer rollerna kanske inte vara de förväntade. Medan de växande ekonomierna tidigare varit ovilliga att begränsa sina utsläpp ser de nu ekonomiska möjligheter i att ersätta gamla, fossila framtidsvisioner med modern, förnybar energi. De stagnerade I-ländernas politiker, däremot, är nu pressade av sina energibolag att bromsa utvecklingen av förnybar energi. Massiv politisk påtryckning från europeiska kraftbolag, liksom kolbolag i Australien och USA, kan därmed få förödande konsekvenser för världens politiska förmåga att hantera klimatet.

Men kanske hinner en insikt nå igenom till den gamla industrivärldens ledare: Räddar man de fossila bolagen genom att bromsa utvecklingen av billig, förnybar energitillförsel bromsar man också sina länders framtida välstånd och konkurrenskraft. Det vore ju riktigt dumt.

Så ny teknik för förnybar energi, nya aktörer och nya länder håller på att avväpna fossil-industrin och de politiker som hotar med ohanterliga klimatförändringar.

Tema

Klimatmötet i Paris

Artiklar