Klimat.

2015-07-07 10:12
  • Produktiviteten för vindkraft har det senaste året överträffat de fyra äldsta kärnkraftverken I Sverige. Bild: Tomas Oneborg/SvD/TT
    Produktiviteten för vindkraft har det senaste året överträffat de fyra äldsta kärnkraftverken I Sverige.
  • – Kärnkraften är inte längre förutsägbar som energikälla, säger Tomas Kåberger. Bild: Drago Prvulovic / MalmöBild  / Scanpix
    – Kärnkraften är inte längre förutsägbar som energikälla, säger Tomas Kåberger.

Nu är vindkraften större än kärnkraften

Det senaste året har vindkraften producerat mer el än landets fyra äldsta kärnkraftsreaktorer. Dessutom var 2014 bästa året hittills för vindkraften. Men det rekordet lär snart slås – medan kärnkraften kommer fortsätta krympa.

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på !
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

39 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

139 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje månad. Avsluta när du vill.

För snart en månad sedan nåddes en milstolpe – under några dagar producerade vindkraften mer energi än kärnkraften. Det förklarades med att sju av Sveriges tio kärnkraftsreaktorer då stod stilla. Men rekordet är ändå inte obetydligt, menar Tomas Kåberger, professor i industriell energipolicy.

– Det kan ses som en illustration av utvecklingen, där kärnkraften producerar mindre eftersom reaktorerna har blivit äldre och mindre tillförlitliga. Det visar också att kärnkraften inte längre är lika säker och förutsägbar som energikälla, säger han.

Ett tecken på det är att de fyra äldsta kärnkraftsreaktorerna i Sverige står för allt mindre andel av energiproduktionen. De tre senaste åren har de producerat mindre än 14 Terawattimmar per år i snitt. Det samtidigt som vindkraften det senaste året, från juni 2014 till juni 2015, har producerat 14,4 Terawattimmar.

– Vi kan konstatera att de äldsta reaktorerna inte har stått för så stor del av elförsörjningen de senaste åren. Jämförelsen är intressant när man talar om vilken betydelse Sveriges kärnkraftsreaktorer har för elmarknaden och elsystemen, säger Tomas Kåberger.

Stor potential

Han tror dock att det kommer att dröja tills det är mer regel än undantag att vindkraften producerar mer än kärnkraften. Samtidigt är han övertygad om att glappet kommer att minska. För tio år sedan producerade kärnkraften i Sverige nästan 77 Terawattimmar och vindkraften ungefär 1 terawattimme – 2014 hade kärnkraften minskat till v65 TWh och vindkraften ökat till drygt 11 TWh. Men potentialen är betydligt större än så, menar Tomas Kåberger.

– Inkluderar vi den produktion som kan ske i Östersjön och Nordsjön så skulle upp mot 100 Terawattimmar kunna produceras. Men i ett sådant scenario handlar det inte om att bara försörja Sverige, elproduktionen skulle vara en del av den totala europeiska, säger han.

Stor andel i Danmark

Även Thomas Sterner, professor i miljöekonomi, menar att utvecklingen är självklar.

– I Sverige har vi legat lite efter på grund av att vi varit så djupt nedgrävda i kärnkraftsproduktionen, men nu håller det på att ändras. Potentialen för vindkraft är gigantisk i Sverige. Det räcker att titta på Danmark som både är mycket mindre och mer tätbefolkat, och ändå har så stor andel vindkraft, för att inse det, säger han.

Kärnkraftens framtid är däremot inte lika ljus.

– Kärnkraften måste ju ersättas, i första hand för att verken börjar bli så gamla. Det är ett allvarligt säkerhetsproblem. Och ju mer problemen tas på allvar, desto dyrare blir det att åtgärda dem.

Fakta

• I Sverige finns tre aktiva kärnkraftverk med sammanlagt tio reaktorer.
• Regeringen har beslutat att i alla fall två av dem ska stängas till 2020.
• Den 31 maj producerade för första gången vindkraften mer el än kärnkraften – vindkraften gav drygt 3,4 gigawatt och kärnkraften knappt 3,4. Det upprepades även de två följande dagarna.