Klimat.

2018-02-13 13:57
Bild: TT

Miljöpartiet: ”Inga fossilbilar efter 2030”

Miljöpartiet har presenterat en färdplan för sin klimatpolitik, en lista på 142 åtgärder som partiet menar behövs för att Sverige ska leva upp till sina åtaganden enligt Parisavtalet.
   – Det är under det närmsta decenniet det avgörs om vi kan möta klimathotet eller om vår chans att hindra en fullskalig klimatkatastrof helt rinner oss ur händerna, säger språkröret Gustav Fridolin.

Sverige ska ta på sig ett globalt klimatledarskap. Det vill Miljöpartiet som under tisdagen presenterade en färdplan för sin klimatpolitik. Den rör stora frågor som att jobba för att EU ska höja sina klimatambitioner och satsningar på forskning om ny teknik, men också konkreta förslag om beskattning av transporter och energi.

Gustav Fridolin, språkrör för MP, menar att kraftfulla insatser behövs, och det snabbt.

– Vi vet att det är nu vi måste agera. Det är under det närmsta decenniet det avgörs om vi kan möta klimathotet eller om vår chans att hindra en fullskalig klimatkatastrof helt rinner oss ur händerna, säger Gustav Fridolin.

Förslag har mött motsånd

Flera av de förslag som finns med i färdplanen har mötts av massivt motstånd från de borgerliga partierna och SD, till exempel vägslitageavgiften för tung trafik och flygskatt. Gustav Fridolin hoppas att man genom att lägga fram en samlad plan ska tvinga de andra partierna att komma med konkreta förslag.

– Vi hoppas kunna lämna en klimatdebatt där alla påstår sig vara överens om att något måste göras, men så fort ett konkret styrmedel kommer upp så står vi miljöpartister ganska ensamma. Vi vill lägga fram en samlad färdplan, så får de andra partierna lägga fram sina förslag om de inte delar våra, säger han.

"Förbränningsmotorn fungerar"

Att Miljöpartiet vill att det inte ska säljas några fossila drivmedel redan om tolv år har mötts av reaktioner och påståenden om att det är orealistiska förslag. Men Gustav Fridolin menar att det bygger på missförstånd.

– Om det hade inneburit att alla bilar som finns idag skulle behöva skrotas så hade det ju varit ett väldigt konstigt förslag. Men det innebär det ju inte, säger han

Gustav Fridolin menar att det är bättre att ha ett mål för drivmedel än att bara prata om vilken teknik som ska finnas i de nya motorerna i framtiden, och att målet om fossilfri fordonsflotta är möjligt att nå.

– Det är fullt möjligt. Dels ser vi en ganska snabb elektrifiering. Men det är också så att förbränningsmotorn fungerar utmärkt på förnybara drivmedel. Det bränslebyte som vi har inlett där vi stegvis ökar inblandningen av förnybart, även för den som tankar fossilt, det går att snabba på.

DIGITAL PRENUMERATION

TVÅ VECKOR GRATIS!

Läs alla artiklar från Dagens ETC utan kostnad första två veckorna. Därefter är priset 199 kronor/månad. Ingen bindningstid. Du får dessutom Dagens ETC direkt till din mejl, alla dagar i veckan. Beställ för att läsa direkt.

Genom att klicka på ”Beställ” godkänner du prenumerationsvillkoren och samtycker till att ETC-företagen hanterar dina personuppgifter

Transportsektorns utsläpp ska minska genom …
… byggandet av nya stambanor för höghastighetståg finansierade med lån.
… flygskatt och ”marknadsmässig” utdelning av start- och landningstider.
… ett stopp för fossila bränslen senast 2030 och nya regler om miljözoner i städer.
… en avståndsbaserad vägslitageavgift för tunga fordon.
… ett gemensamt biljettsystem för kollektivtrafiken i hela landet, och samordning av tågresor inom Europa.
… att alla större vägar ska vara försedda med laddpunkter för elfordon till 2020.

100 procent förnybar el uppnås genom …
… att fasa ut subventioner till fossil energi och anta en nationell strategi för solenergi.
… att utreda hur skatt från vind och vattenkraft kan komma kommunerna till del.

Klimatsmart mat åstadkoms genom …
… en översyn av skatter i produktionkedjan.
… att reformera EU:s jordbruksstöd.
… mer klimatsmart mat inom offentlig sektor. Vegonorm.
… att förbjuda matbutiker att slänga mat som inte passerat bäst före-datum och göra insamling av matavfall obligatoriskt.

Hållbar konsumtion och ekonomi uppnås genom …
… att reformera rot- och reseavdraget så att de främjar klimat-smarta lösningar.
… att förenkla grönt sparande och ta bort AP-fondernas investeringar i fossilt.
… arbetstidförkortning och mål för att minska konsumtionens klimatpåverkan.
… att införa pantsystem för fler varor och att förenkla att saker lagas.