Klimat.

2018-10-10 14:40
Karolina Skog (MP). Bild: Thomas Johansson/TT / Berit Roald/NTB
Karolina Skog (MP).
Puffetikett
Dagens ETC

Miljöministern efter kompromiss om bilutsläppen: ”Jag är besviken”

Efter långa förhandlingar enades EU:s miljöministrar i en kompromiss om nya krav på utsläppsminskningar för bilar. Men alla är inte nöjda.

Koldioxidutsläppen från personbilar ska minska med 35 procent fram till år 2030. Det var den kompromiss som EU:s miljöministrar landade i efter 13 timmar av förhandlingar som avslutades strax före midnatt på tisdagskvällen i Luxenburg.

Sveriges miljöminister Karolina Skog (MP) kom till mötet med krav om att minska utsläppen med 50 procent, men hade satt 40 procent som en nedre gräns.

– Jag är trött och besviken över kompromissen, säger Karolina Skog till Dagens ETC morgonen efter mötet.

– Jag uppfattade under diskussionen att vi var ett antal länder som efterfrågade högre ambitioner, och bedömde att 40 procent inte vore helt omöjligt. Men det blev tydligt under dagen att lobbyingen är oerhört stark. Flera länder hade begränsat handlingsutrymme och det blev uppenbart att besluten ligger på högsta möjliga nivå. Då kan inte ministern som sitter runt bordet hävda sig.


Prenumerera på ETC:s Klimatnyhetsbrev

 

Flera länder stretade emot

Länder som Italien, Danmark och Finland drev enligt Ekot en liknande linje som Sverige, men en större grupp länder drev på från andra sidan om lägre krav.

– Det är framförallt de östeuropeiska länderna som stretade emot. Men även Tyskland höll emot höga ambitioner och var tydligt aktiva i diskussionen, säger Karolina Skog.

Har något förändrats i inställningen sedan IPCC-rapporten släpptes i måndags?

– Inte på något avgörande sätt, tyvärr. Det var många som refererade till den, men då företrädesvis de länder som redan arbetar för en högre ambition. Uppenbarligen är det ett antal länders regeringar som inte påverkas av fakta. Vi kan konstatera att den politiska utvecklingen i Europa de senaste åren har lett till att det nu bara är en liten grupp länder som drivs av progressiva regeringar, säger hon och fortsätter:

– Det frustrerande är att när de antar deklarationer och viftar med flaggor så är det stora ord, men när det handlar om skarp lagstiftning är det svårare. Framförallt från konservativt håll har man väldigt svårt att formulera politik och styrmedel som gör att man kan nå de övergripande målen. Det är ett återkommande fenomen både i EU och i Sverige.

Nationella åtgärder krävs

Koldixiodutsläppen från bilar står för en femtedel av alla utsläpp i Europa. Enligt flera miljöorganisationer är 35 procents minskning långt ifrån tillräckligt för att nå de uppsatta klimatmålen i Parisavtalet.

Karolina Skog menar att en 35-procentig minskning inte bara är dålig för klimatet, utan även för bilindustrin.

– Det är tydligt att det krävs ett gemensamt och ambitiöst europeiskt arbete, men det andra alternativet nu är att vi går fram med nationella styrmedel. Utgångspunkten är att vi ska nå de fastställda målen och då ökar trycket på nationella åtgärder.

Nu väntar förhandlingar med EU-parlamentet, som har föreslagit en minskning av bilutsläppen med 40 procent.

– Vi har en grupp länder som enades i ett gemensamt statement om högre ambitioner och jag hoppas det kan hjälpa till att höja nivån något åtminstone, säger Karolina Skog.

Fakta

Rapporten från FN:s klimatpanel IPCC konstaterade att om den globala uppvärmingen ska begränsas till 1,5 grader måste utsläppen av koldioxid minska med 45 procent från 2010 till 2030, och vara noll år 2050.

Sveriges klimatmål är att nettoutsläppen ska vara noll 2045.
Under EU-ministermötet i Luxemburg föreslås att koldioxidutsläppen från personbilar ska minska med 35 procent till år 2030, jämfört med 2021 års nivå.

Sverige vill att minskningen ska bli 50 procent.