Klimat.

2018-08-10 09:25
Margareta Wikström, ordförande för Naturskyddsföreningen i Rättvik. Bild: Privat
Margareta Wikström, ordförande för Naturskyddsföreningen i Rättvik.
Puffetikett
Dagens ETC

Miljöaktivister vaktar skogen – kräver sänkta avkastningskrav

Samtidigt som forskare betonar skogens centrala roll i kampen mot klimatkollapsen fortsätter skövlingen. Ett 20-tal miljöorganisationer protesterar.

2015 utsåg Världsnaturfonden WWF Ore skogsrike till en av årets ”naturpärlor”. I motiveringen konstaterade organisationen att Ore skogsrike är ett av de sista och största sammanhängande landskapsområdena där det fortfarande finns stora andelar gammal naturskog kvar.

Skogar som är boplats till en mångfald signal- och rödlistade arter. ”Området har högt bevarandevärde och flera delar saknar idag skydd”, skrev WWF.

Vaktat skogen

Sedan dess avverkas stora delar av området av statliga, FSC-märkta skogsaktiebolaget Sveaskog. Ett 20-tal svenska naturorganisationer har protesterat och i december förra året vaktade medlemmar från flera av dem skogen på Brännvinsberget, för att hindra Sveaskog från avverkning.

– De har inte avverkat på norra Brännvinsberget där vi demonstrerade, men de har ju kalavverkat resten, säger Margareta Wikström,  ordförande för Naturskyddsföreningen i Rättvik.

– Vi inventerade skogen 2012 tillsammans med Sveaskog och påpekade att det fanns stora naturvärden och många rödlistade arter som de ju ska skydda. Enligt vår rapport fanns det omkring 10 000 hektar skyddsvärda skogar i området, säger hon.

Det motsvarar ungefär 20 procent av skogsriket, det vill säga lika mycket mark forskningen anser är ett minimum att skydda för att klara den biologiska mångfalden.

– Vi trodde de skulle undvika de områden vi pekat ut men fram till semestern avverkade de för fullt och de fortsätter nog nu efter ledigheten, säger hon.

– De bryter mot sin egen certifiering. De får inte hugga där det finns nyckelbiotoper, samtidigt avgör de själva vad som är en nyckelbiotop så de ser ingenting.

Överavverkat länge

Sveaskog har också kalhuggit mer än halva sin ekopark Ejheden i området.

– Problemet är att de har överavverkat sedan 1950-talet. Planteringarna är inte färdigvuxna, så nu tar de skog som aldrig tidigare varit kalavverkad, säger Margareta Wikström.

Bolaget bidrar med 4 miljarder om året till statskassan.

– Vi har begärt att staten sänker avkastningskraven och följer Nagoyaavtalet på landskapsnivå. Avverkningarna av naturskog är förödande för både klimatet och ekosystemen. En del säger att hoten mot den biologiska mångfalden är värre än klimathotet, säger Margareta Wikström. Sveaskog anser inte att de avverkar skog med höga naturvärden och har framhållit att den oberoende FSC-certifieraren Det Norske Veritas (DNV) och Skogsstyrelsen givit dem rätt.

DIGITAL PRENUMERATION

TVÅ VECKOR GRATIS!

Läs alla artiklar från Dagens ETC utan kostnad första två veckorna. Därefter är priset 199 kronor/månad. Ingen bindningstid. Du får dessutom Dagens ETC direkt till din mejl, alla dagar i veckan. Beställ för att läsa direkt.

Genom att klicka på ”Prenumerera” godkänner du prenumerationsvillkoren och samtycker till att ETC-företagen hanterar dina personuppgifter