Klimat.

2018-03-26 11:50
57 deltagare deltog i projektet mellan 1 december och 28 februari, trots en jobbig vinter. Bild: Laurent Gillieron
57 deltagare deltog i projektet mellan 1 december och 28 februari, trots en jobbig vinter.

Lyckad satsning på vintercyklande stockholmare

Stockholm stad ville uppmuntra stockholmarna att cykla mer – även under de kalla månaderna – och drog därför igång pilotprojektet Sthlm Vintertramp. Nu har satsningen utvärderats och projektledaren Sara Nilsson är nöjd.
– Eftersom intresset varit stort och responsen och resultatet positivt kommer vi göra om det nästa vinter. Då hoppas vi att fler kommuner hänger på, säger hon.

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på !
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

39 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

139 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje månad. Avsluta när du vill.

2 900 mil. Så långt har de 57 deltagarna sammanlagt cyklat mellan 1 december och 28 februari, vilket motsvarar en resa på 70 procent av sträckan runt jordklotet. Det framkommer i den utvärdering som gjorts av det nyligen avslutade pilotprojektet Sthlm vintertramp, som Dagens ETC tidigare rapporterat om.

– 95 procent av deltagarna har fullföljt utmaningen trots en bitvis ganska jobbig vinter. Det har varit roligt att följa cyklisterna och se hur bra de peppat varandra, säger projektledaren Sara Nilsson.

Syftet med Sthlm Vintertramp var att inspirera stockholmarna att prova på ett mer klimatsmart resande och förhoppningsvis få en del av dem att göra vintercykling till en bestående vana. Innan projektet drog igång hade 54 procent av deltagarna aldrig cyklat på vintern tidigare och 37 procent hade cyklat lite vintertid.

– Målet med Sthlm Vintertramp var att deltagarna skulle fortsätta cykla på vintern. Det är därför glädjande att 75 procent av våra vintercyklister uppger att de kommer fortsätta lika mycket eller mer nästa vinter.

Mådde bättre av cyklingen

I utvärderingen framkommer att över 60 procent av deltagarna tycker att det har gått bättre än förväntat att vintercykla. Många upplever också att att deras fysiska och psykiska välmående påverkats positivt av att ta sig fram på tvåhjulingen. Helt problemfritt har det emellertid inte varit.

–  Ena dagen har det varit tö, nästa dag har det frusit till is. Förutom sjukdom och vabb har cyklisterna uppgett halka och för mycket snö som de främsta orsakerna till att de inte cyklade de dagar de tänkt sig.

Kommer ni att göra om det här nästa år?

– Det här var ett pilotprojekt. Eftersom intresset varit stort och responsen och resultatet positivt kommer vi göra om det nästa vinter. Då hoppas vi att fler kommuner hänger på, jag vet att många är intresserade.

Var det något som deltagarna var missnöjda med?

– Vissa projektdeltagare är missnöjda med sin egen insats – att de inte har cyklat lika mycket som de föresatte sig på grund av sjukdom, vabb, tjänsteresor och annat. Majoriteten är nöjda med Stockholms stads vinterunderhåll av cykelbanorna, framför allt med sopsaltningen, men vi har precis som förväntat fått många synpunkter på ställen i staden där det varit svårt att ta sig fram.

Vad tror du behövs för att ännu fler ska ställa bilen och börja cykla på vintern?

– En majoritet av våra vintercyklister uppger att utvecklade cykelvägar skulle få dem att fortsätta cykla året runt. Jag håller med dem. Vi måste fortsätta satsa extra på vinterväghållning av cykelbanor, särskilt på delar av pendlingsstråken för cykel.

– Våra vintercyklister uppger också att mer respekt för varandra i trafiken skulle få dem att cykla mer året runt. Dessutom tror jag såklart att aktiviteter som Sthlm Vintertramp kan få ännu fler att ställa bilen och börja cykla på vintern. Det gäller att få folk att prova på, slå hål på myterna om att det är för kallt eller för halt att cykla på vintern, säger Sara Nilsson.

Sthlm vintertramp

Ett projekt initierat av Stockholm stad som syftade till att uppmuntra till klimatsmart resande genom att få stockholmarna att cykla i högre grad, även vintertid.

Pågick mellan 1 december och 28 februari och hade 57 deltagare (60 från början, men tre drog sig ur under projektets gång)

Många av deltagarna hade aldrig cyklat tidigare vintertid eller bara cyklat lite. Efter projektets slut uppgav 64 procent av dem att de skulle göra vintercykling till en bestående vana.