Klimat.

2019-12-17 13:29
Bild: Janerik Henriksson/TT
Puffetikett
Dagens ETC

Lövin (MP) om klimatplanen: ”Det här är unikt”

Idag presenterade regeringen – efter lång väntetid – sin klimathandlingsplan för de kommande fyra åren.

– Det här är faktiskt unikt, sade miljö- och klimatminister Isabella Lövin under presskonferensen, på tisdagen.

Isabella Lövin poängterade att det handlar om Sveriges första klimatpolitiska handlingsplan och att den, enligt henne, är unik i sin omfattning. Målet är enligt Lövin att alla politikområden ska genomsyras av klimatmålen.

Planen omfattar tre övergripande och 132 specifika punkter. De övergripande åtgärderna handlar om att se över lagstiftning för att underlätta att klimatmålen nås, att omformulera samhällsmål så att klimatmålen tas in, och att se till att klimatmålen blir en del av konsekvensanalyser inför politiska beslut.

Många av punkterna handlar om att tillsätta utredningar eller ge myndigheter i uppdrag att staka ut konkreta förslag. Exempelvis ska Upphandlingsmyndigheten ta fram förslag på hur offentlig upphandling kan bidra till klimatmålen, Miljömålsberedningen ta fram förslag om nya klimatmål för flyg, sjöfart och konsumtionsbaserade utsläpp, och ytterligare en utredning se över miljöbalken så att exempelvis nya verksamheter, som Preems raffinaderi i Lysekil, kan prövas mot klimatmålen.

Saknar skarpa förslag

Jens Holm, klimatpolitisk talesperson för Vänsterpartiet, hade förväntat sig mer av Sveriges första klimathandlingsplan.

– Jag är förvånad över att regeringen väljer nya utredningar för klimatet istället för skarpa förslag, säger han.

Trots att vi befinner oss i ett klimatnödläge väjer regeringen för att besluta om åtgärder som gör verklig skillnad och stärker klimaträttvisan, menar han:

– Vi hade hoppats att regeringen skulle komma med skarpa förslag som förhindrade fortsatta investeringar i klimatskadlig verksamhet och en tydlig plan för hur klimatskadliga subventioner ska fasas ut.

Miljörörelsen positiv – men vill se handling

Den svenska miljörörelsen är positiv till klimathandlingsplanens inriktning, och att den tydliggör att beslut inom alla politikområden måste utgå från klimatmålen. Men de efterlyser också i ett gemensamt uttalande tydliga tidsplaner och beräkningar för hur de föreslagna målen ska nås, och konstaterar att planen inte omfattar tydligt budgeterade medel.

– Nu måste fokus ligga på att snabbt sjösätta de förslag som läggs fram i planen och samtidigt klimatsäkra kommande budgetar. Inte en enda krona av skattebetalarnas pengar får gå till att fortsätta förbränna fossila bränslen, säger Johanna Sandahl, ordförande för Naturskyddsföreningen.

– I det nödläge för klimatet vi befinner oss i måste politiken svara upp mot vetenskapens krav på skyndsamma och omfattande förändringar i alla delar av samhället och det regeringen säger idag tycks styra i den riktningen. Det blir intressant att se om planen i sin helhet faktiskt levererar detta, säger Rolf Lindahl, talesperson för klimatfrågor på Greenpeace Sverige.

Enligt Isabella Lövin tar man nu itu med en stor del av den kritik som Klimatpolitiska rådet riktade mot regeringen i våras. Sveriges utsläpp minskar idag alldeles för långsamt för att klara målet netto nollutsläpp år 2045 och det behövs enligt Klimatpolitiska rådet betydligt kraftfullare politiska åtgärder. Hur mycket den nya klimatpolitiska handlingsplanen kommer att bidra till att utsläppen minskar kunde Lövin däremot inte svara på.

– Vi har inte en klar analys av hur mycket, sade hon under presskonferensen.

800dagar